• FESTIVAL TÝDEN MOZKU
     • FESTIVAL TÝDEN MOZKU

     • Dne 13.3.2023 se žáci 2.G a 3.G vydali na festival Týden mozku, kde měli možnost poslechnout si přednášku na téma Vliv výživy a životního stylu na rozvoj Alzheimerovy nemoci. Přednáška vysvětlila důležitost snižování rizika propuknutí této nemoci v životním stylu a výživě, protože účinný lék na již propuknuté onemocnění stále není k dispozici. Žáci se dozvěděli mnoho informací o projevech onemocnění, mechanismech neurodegenerace, vyšetřovacích metodách a dosavadních možnostech léčby, ale především o rizikových faktorech, které může každý z nás celý život ovlivňovat, jako je výživa, spánek, aerobní cvičení a rozvoj duševních schopností.

      Výstava Optické klamy pak poskytla odlehčení a umožnila žákům na sobě samých vyzkoušet, jak snadné je oklamat naši mysl a jak náš mozek dotváří získávané vjemy dle svých životních zkušeností.

      Věříme, že návštěva Týdne mozku byla příjemnou změnou formy vzdělávání a pomohla žákům rozšířit vědomosti o Alzheimerově chorobě a významu životního stylu na rozvoj této a dalších onemocnění. Doufáme, že budou motivováni k úpravě svého životního stylu a začnou dělat něco pro své zdraví a možnost dlouhého života bez hrozných nemocí končících rozpadem osobnosti a ztrátou soběstačnosti.

    • NÁVŠTĚVA OBVODNÍHO SOUDU PRO PRAHU 8
     • NÁVŠTĚVA OBVODNÍHO SOUDU PRO PRAHU 8

     • V úterý 9. března 2023 jsme se spolu se studenty maturitních ročníků vypravili na exkurzi do Obvodního soudu pro Prahu 8. Při této příležitosti jsme jako veřejnost navštívili hlavní líčení v trestním řízení týkajícím se obžaloby pro trestné činy opilství. Studenti měli možnost sledovat poslední fázi řízení, ve které se rozhodovalo o výši trestu a náhradě způsobené újmy poškozeným. Po dokazování a závěrečných řečech státní zástupkyně a advokáta obžalovaného byl vynesen rozsudek, v němž byl vyměřen podmíněný trest a nařízena ústavní léčba.

      Studenti měli též možnost diskutovat se státní zástupkyní a soudkyní úseku trestního práva. V rámci diskuze se rozebíraly nejen postupy trestního řízení, ale také psychologické profily pachatelů a filosofické hledisko na uplatňování spravedlnosti a trestu jako prevence. Studenti se také zajímali o osobní pohled všech zúčastněných stran.

    • WORKSHOP - VODA V KRAJINĚ
     • WORKSHOP - VODA V KRAJINĚ

     • V úterý 14.3.2023 se žáci tříd 1.G, 2.G a 3.G zúčastnili interaktivního workshopu "Voda v krajině", který pořádal spolek H2Ospodař. Workshop se zaměřoval na vzdělávání žáků o důležitosti udržení malého koloběhu vody v krajině a jeho dopadů na životní prostředí.

      V průběhu workshopu si hravou formou žáci připomněli mnoho důležitých faktů o důsledcích narušení malého koloběhu vody v krajině. Nejprve vyzkoušeli své vědomosti o vodě ve vědomostní soutěži, kdy týmy bojovaly o zisk bakterií a dalších mikroorganismů vyskytujících se ve vodě – tedy jejich plyšových modelů.

      Další část workshopu se věnovala diskuzi o různých zásazích do krajiny, jako jsou meliorace, napřimování vodních toků, vysušování mokřadů nebo likvidace remízků, a jejich důsledcích na krajinu a vodu. Lektoři se s žáky také zaměřili na vodní stopu některých druhů potravin a běžného spotřebního zboží a diskutovali o možnostech lepšího hospodaření s vodou.

      Žáci se aktivně zapojili do diskuse a podíleli se na řešení úkolů, které byly pro ně přínosnou formou vzdělávání. Workshop jim poskytl možnost získat nové znalosti a přemýšlet o ochraně vody v krajině a v našich domácnostech. Věříme, že tato zábavná forma učení je motivuje k dalšímu zamyšlení nad problematikou hospodaření s vodou a ke změnám ve svém životě, které vedou k ochraně životního prostředí.

    • IQ LANDIA
     • IQ LANDIA

     • Studenti čtvrtého ročníku nástavby na studium oboru podnikání navštívili vědecké muzeum IQLandia v Liberci. Toto několikapatrové muzeum nabízí interaktivní expozice, názorné ukázky, pokusy a experimenty v různých oblastech. Každé patro se zaměřuje na jiné téma - matematiku, fyziku, chemii, přírodu a dokonce i prehistorii. Užili jsme si trochu chytré zábavy!

    • EXKURZE DO HUDEBNÍHO DIVADLA KARLÍN
     • EXKURZE DO HUDEBNÍHO DIVADLA KARLÍN

     • V březnu tohoto roku měli studenti prvních ročníků gymnázia a učiliště jedinečnou příležitost zúčastnit se exkurze do Hudebního divadla Karlín. Prohlídka byla vedena panem Janem Křehlou, velkým znalcem historie divadla, který nás seznámil s každým koutem této nádherné budovy, od sklepa až po nejvyšší patra.

      Během téměř čtyřhodinové exkurze jsme měli možnost prozkoumat kulisové prostory i vystoupit na jeviště, kde jsme si mohli prohlédnout scénu z hlediště. Náš průvodce nás nejenom provedl celou budovou, ale také nás seznámil s různými politickými událostmi a proměnami města, které jsou spojeny s historií divadla.

      Studenti oboru Maskér/Vlásenkář měli navíc možnost nahlédnout do zámečnické, krejčovské a maskérské dílny, kde se seznámili s praktickými ukázkami divadelní tvorby. Celá exkurze byla velmi interaktivní a zajímavá, plná překvapení a humorných historek. Zakončena byla návštěvou ředitelny a vyprávěním o jednom z nejznámějších principálů, Janu Werichovi.

    • MATURITNÍ PLES A TOMBOLA
     • MATURITNÍ PLES A TOMBOLA

     • Vážení rodiče, žáci a kolegové,

      rádi bychom Vám připomněli, že dnes, 17. března 2023, se koná nezapomenutelný maturitní ples Gymnázia bratří Čapků a Prvního českého soukromého středního odborného učiliště s.r.o. v hotelu Belvedere (Milady Horákové 19, Praha 7, https://www.hotelbelvedereprague.cz/cz/) od 18:00 hodin. Tento večer bude věnován našim skvělým maturantům tříd 4.G, 5.P a 5.V, kteří ukončují svou středoškolskou etapu a vstupují do nové kapitoly svého života.

      Kromě samotného maturitního plesu je pro Vás připravena také tombola s mnoha skvělými výhrami. Ke každé vstupence máte možnost zakoupit lístek do tomboly od 17:30 do 18:00 za 30,- Kč.

      Těšíme se na Vás!

    • JARNÍ ŠKOLA AKTIVNÍHO OBČANSTVÍ
     • JARNÍ ŠKOLA AKTIVNÍHO OBČANSTVÍ

     • Rádi bychom vás informovali, že organizace Agora CE o.p.s. pořádá jarní školu aktivního občanství v Praze v Toulcově dvoře v termínu 3.-5.4.2023 v rámci projektu O nás s námi a programu Erasmus+. Akce není organizována naší školou, ale pouze na ni upozorňujeme.

      Tato akce je určena pro studenty a členy studentských a žákovských parlamentů ve věku 13-19 let. Škola nabízí bohatý program, hosty a k tomu ubytování a stravu zdarma. Registrace je možná prostřednictvím online formuláře, který najdete na odkazu https://forms.gle/zVRS4BF5yUb7Yqz86.

      Počet míst na škole je omezen a registrace je otevřena do naplnění kapacity. V případě, že pojedete veřejnou dopravou z mimopražských regionů, Agora může proplatit vaše cestovní náklady.

      Na škole bude přibližně 20 účastníků, 5 dospělých mentorů a lektorů Agory a hosté (potvrzení hosté jsou již uvedení v programu v příloze).

      Pokud máte zájem o účast na této škole, neváhejte a registrujte se co nejdříve. V případě dotazů se obraťte na Štěpána Svobodu.

    • POZVÁNÍ NA AKADEMII "DÍKYŽEMŮŽEM"
     • POZVÁNÍ NA AKADEMII "DÍKYŽEMŮŽEM"

     • V rámci projektu Samet na školách, do kterého se naše škola zapojila, se uskuteční jarní soustředění studentů - akademie #Dikyzemuzem. Organizátorem této akce je spolek Díky, že můžem – nezisková organizace zastoupená studenty a mladými lidmi, kteří se zajímají o svět okolo sebe a připomínají hodnoty svobody a demokracie současné generaci.

      Akademie #Dikyzemuzem nabízí možnost strávit dva dny plné inspirativních workshopů a diskusí s mladými lidmi, kteří jsou aktivní ve společenském prostoru. Setkáte se s novináři, influencery, lidmi z nezisku, kultury, odborníky na technologie a na vzdělávání. Kromě pozvaných hostů poznáte také stejně naladěné vrstevníky z celé České republiky a můžete tak sdílet své nápady, zkušenosti a plány do budoucna.

      Akademie začíná v pátek 31. 3. od 9:00 a bude končit v sobotu 1. 4. v 15:00. Ubytování a stravování budou hrazeny. Přihlásit se můžete u vedení školy, z jedné školy se mohou účastnit maximálně 3 studenti (nezletilí musí doložit souhlas zákonného zástupce).

      S případnými dotazy se obracejte na koordinátorku projektu Aničku Ruckou, email: anicka@dikyzemuzem.cz, telefon: +420 606 603 096.

      Podrobnější informace o programu budou zveřejněny v následujících týdnech na https://sametnaskolach.cz/akademie/.

    • SOUTĚŽ - MASOPUSTNÍ ÚČES
     • SOUTĚŽ - MASOPUSTNÍ ÚČES

     • Jsme velmi rádi, že jsme v rámci masopustních oslav mohli uspořádat soutěž o nejlepší masopustní účes. Děkujeme všem, kteří se zapojili na našem instagramu a svými hlasy rozhodli, kdo z našich talentovaných studentů prvního ročníku oboru kadeřník/-ce získá profesionální dárek. 

       

      1. místo Fedinete Andriana                                       

      2. místo Šindelářová Nikol                                       

      3.místo  Matysová Denisa

       

      Gratulujeme! Děkujeme všem za účast a těšíme se na další společné akce.

    • PO STOPÁCH ÚNORA 1948
     • PO STOPÁCH ÚNORA 1948

     • V rámci oslav 75. výročí komunistického puče jsme uspořádali netradiční procházku centrem Prahy se skvělým specialistou na moderní dějiny a obecně velmi uznávaným historikem PhDr. Janem Kalousem, PhD. Procházka se konala ve středu 22. 2. 2023 a měla velký ohlas mezi studenty i pedagogy.

      Naše skupina se setkala s panem doktorem u Rudolfina a začali jsme prohlídkou této historické budovy. Následně jsme se přesunuli Kaprovou ulicí ke Staroměstskému náměstí, kde jsme měli příležitost zhlédnout Palác Kinských a dozvědět se o významu této budovy během únorových událostí v roce 1948.

      Poté jsme se vydali Celetnou ulicí směrem k Obecnímu domu, kde jsme si prohlédli Českou národní banku a sekretariát KSČ. Pan doktor nám přiblížil financování komunistického puče a ukázal nám klíčové osobnosti, které hrály důležitou roli během těchto turbulencí.

      Procházka pak končila na Václavském náměstí, kde jsme si připomněli slavnostní projev Klementa Gottwalda a smuteční slavnost za Jana Masaryka.

      Tato procházka je skvělým způsobem, jak prozkoumat historii našeho města a lépe porozumět jejímu vlivu na celou republiku. Pan doktor Kalous nás opět nezklamal a jeho rozsáhlé znalosti této temné kapitoly naší historie nás zcela pohltili. Velmi se těšíme na další podobné akce v budoucnu.

    • ÚSPĚCH STUDENTKY V SOUTĚŽI "JÁ PREZIDENT"
     • ÚSPĚCH STUDENTKY V SOUTĚŽI "JÁ PREZIDENT"

     • Leden byl zasvěcen prezidentským volbám i na naší škole. Studenti se mohli zapojit jak do studentských voleb, tak také do soutěže České televize "Já, prezident". Ta se prostřednictvím eseje ptala na to, co by studenti dělali v roli prezidenta, nebo o čem by s prezidentem mluvili. Jsme velmi hrdí, že se mezi tisícovkami studentských prací umístila naše studentka 2. ročníku SOU, obor: Maskér/Vlásenkář, slečna Michaela Petková. Míša se svou prací, která se zamýšlela nad ideálními vlastnostmi prezidenta a jeho rolí ve společnosti, obsadila krásné 3. místo!

    • SOUMRAK BOHŮ BOŽSKÁ KOMEDIE
     • SOUMRAK BOHŮ BOŽSKÁ KOMEDIE

     • Dne 22. února 2023 navštívili studenti 1.G divadelní představení "Soumrak bohů - Božská Komedie", které bylo úspěšně zahráno divadelním spolkem BERETA v Divadle Bez hranic. Představení nabídlo příjemný způsob, jak si prohloubit zkušenost s chováním na společenských akcích a zároveň rozšířit znalosti o starověkých olympských bozích.

      Díky vtipné formě se diváci seznámili s profily jednotlivých hlavních bohů ve starověkém Řecku, což upevnilo probíranou látku méně formální metodou vizualizace a dramatizace. Pověstné lidské chování antických bohů a hrdinů bylo pro studenty opravdovým fenoménem.

      Po skončení představení měli studenti jedinečnou možnost hovořit s některými herci, což představovalo cenný zdroj nových informací a poznatků. Tento zážitek jim umožnil prohloubit své znalosti v různých oborech, včetně dějepisu, zeměpisu, politologie, religionistiky a filozofie.

    • BEAUTY CUP 2023
     • BEAUTY CUP 2023

     • Naše škola se může pochlubit úspěchem studentské reprezentace v soutěži BEAUTY CUP 2023, která se konala v Domažlicích. Na téma Moderní ženich / Moderní nevěsta naši studenti excelovali a umístili se na výborných pozicích.
       

      Barbora Bártová soutěžila v kategorii pánský střih a styling a získala 4. místo, zatímco Kateřina Malčánková soutěžila v kategorii dámský společenský účes a získala zvláštní cenu za kreativitu. Rádi bychom také poděkovali modelům, Nikole Šindelářové a Lukáši Blandovi, kteří našim reprezentantům pomohli k úspěchu.

      Gratulujeme našim talentovaným studentům k vynikajícím výsledkům a těšíme se na další úspěchy!

    • PSYCHOLOGIE A PSYCHIATRIE V PRAXI
     • PSYCHOLOGIE A PSYCHIATRIE V PRAXI

     • Dne 21. února 2022 jsme měli na naší škole přednášku se dvěma zkušenými psychiatry MUDr. Štoskovou a MUDr. Adamem, kteří se zaměřili na praktické využití těchto oborů mezi mladými lidmi. Diskuse se soustředila na odstranění případných předsudků a ukázala, že naše škola je v této oblasti velmi osvícená. Studenti se aktivně zapojili a přinesli řadu osobních zážitků a odborných poznatků do diskuse. Na závěr jsme obdrželi cenná doporučení týkající se psychohygieny, která pomohou zkvalitnit život všem v dalších letech. Velké poděkování patří hostům i organizátorům - moderátorům Bc. Škrábové a Dr. Palasovi.

    • KALIBR CUP 2023
     • KALIBR CUP 2023

     • Žákyně druhého ročníku naší školy (obor vlásenkář a maskér) se účastnily soutěže Kalibr cup 2023 v Lanškrouně na téma Řecké bohyně. Tyto dívky se rozhodly vytvořit bohyně Erýnie a Artemis s jedinečným pojetím, které zaujalo porotu natolik, aby vytvořila novou kategorii pro další ročníky soutěže.

      Děvčata dokázala úspěšně připravit své kostýmy a doplňky samostatně s velkým nasazením a kreativitou. Jsme na ně velmi pyšní a rádi vidíme, že naše studentky dokážou být tak inovativní a přinést nový pohled na dané téma.

      Srdečně gratulujeme dívkám k vynikajícímu výkonu a těšíme se na další neuvěřitelné výkony našich talentovaných studentů na budoucích soutěžích.

    • FILOSOFICKÁ OLYMPIÁDA - CELONÁRODNÍ KOLO
     • FILOSOFICKÁ OLYMPIÁDA - CELONÁRODNÍ KOLO

     • Dne 10.února 2023 se tři nejúspěšnější řešitelé školního kola Filosofické olympiády zúčastnili celonárodního kola této soutěže na Filosofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Podmínkou postupu nebyl jenom nejlepší školní výsledek, studenti museli splnit limit min. 70% správných odpovědí ve znalostním testu. O to víc nás těší, že do celonárodního kola postoupil větší počet studentů než z ostatních zúčastněných škol. F
      ormát druhého kola byl navržen tak, aby otestoval dovednosti uchazeče jasně vyjadřovat argumentačně podložené myšlenky při analýze určitého filosofického problému. Studentům bude předložena názorová pozice v podobě teze (viz ukázka níže) a jejich úkolem bude zaujmout stanovisko a danou tezi hájit, či vyvracet.


      Výsledky finále bychom měli znát koncem března.

    • NAJDI KLÍČ KE SVÉMU POTENCIÁLU
     • NAJDI KLÍČ KE SVÉMU POTENCIÁLU

     • Každý máme nějaký talent, své silné stránky, ale využít je dokáže jen 20 % z nás. Většinou se neproduktivně zaměřujeme na eliminaci svých slabých stránek. - Najděte klíč ke svému potenciálu.
      Diskusi nejen nad těmito tématy z oblasti osobnostního rozvoje člověka vedl se studenty nástavbového studia v rámci semináře ,,Najděte klíč ke svému potenciálu“ Ing. Marek Pavlík, Ph.D, zkušený kouč v oboru personalistiky a konzultant HR. Díky vstupnímu dotazníku byl každý účastník semináře nenásilnou formou zapojen do jeho dění. Na základě vyhodnocení dotazníku se studenti dozvěděli užitečné informace o sobě samých a zjistili, jakou roli by v týmu zastávali a na jakou práci by se v budoucnu měli zaměřit. Zaujala je také typologie lidí podle zvířat a překvapením nejen pro ně bylo, že 40 % lidí má povahu ovce a zbytek jsou sovy, lišky a také osli. Ing. Pavlík svým nadšením, zkušenostmi a smyslem pro humor si zcela získal své posluchače. Studenti hodnotili obsah semináře i samotné vystoupení lektora velmi kladně, což dokládá i skutečnost, že byli ochotni ,,vystát si frontu“ na individuální konzultaci s ním, ohledně svého budoucího směřování a výjimečně nespěchali pryč ze školy.
      Za možnost zažít si seminář patří Ing. Pavlíkovi poděkování od studentů a vedení školy.
                                                                                                                                 Mgr. Alena Ondráková    

    • SCHRÁNKA DŮVĚRY NNTB
     • SCHRÁNKA DŮVĚRY NNTB

     • Rádi bychom Vás informovali, že naše škola využívá online schránku důvěry NNTB. Tato schránka slouží k boji proti šikaně ve škole a umožňuje žákům, rodičům, učitelům i zaměstnancům anonymně upozornit na jakýkoli problém, o kterém není snadné mluvit osobně. Díky této službě se každý, kdo se cítí ohrožen či napaden, může bezpečně obrátit na odborníky, kteří mu poskytnou nezbytnou podporu a ochranu.

      Pokud se chcete dozvědět více o této službě, navštivte prosím následující odkaz: WWW.UPOZORNENI.NNTB.CZ

    • PŘEDSEDNICTVÍ PRO MLADÉ
     • PŘEDSEDNICTVÍ PRO MLADÉ

     • Pražský parlament dětí a mládeže uspořádal skvělou akci pro mladé zaměřenou na České předsednictví v Radě Evropské unie a Evropský rok mládeže. Kristýna Seinerová, která je studentkou našeho gymnázia a také předsedkyní pražského parlamentu, byla jedním z organizátorů a akce se účastnili i další studenti naší školy.

      Diskuze byla rozdělena na dvě části, první se soustředila na studenty, kteří se na předsednictví podíleli, a druhá byla zaměřena na edukaci o Evropské unii a jejích orgánech.

      Události se zúčastnili hosté jako Alice Krutilová, doc. Ladislav Miko a Pavel Linzer, kteří poskytli zajímavé pohledy na témata jako České předsednictví v Evropské unii, Evropský rok mládeže, Evropská unie a její orgány, ekologie a Green Deal a digitalizace. Akce se zaměřovala na studenty, kteří se na letošním předsednictví měli možnost podílet, a poskytla edukativní příležitost pro všechny zúčastněné. Panelovou diskuzi, kterou celou akcí provázela moderátorka Eva Soukeníková, navštívilo mnoho zájemců a všichni byli spokojeni s vynikající organizací a atmosférou. 
       

      Celá akce byla velmi úspěšná a organizátoři byli rádi, že se mladí lidé ukázali a projevili svůj zájem o důležité otázky.

    • MUZIKÁL NA LEDĚ - PRAVÝ LOUSKÁČEK
     • MUZIKÁL NA LEDĚ - PRAVÝ LOUSKÁČEK

     • Na naší škole se vždy snažíme nabídnout studentům co nejlepší zkušenosti a příležitosti, aby si mohli vyzkoušet své dovednosti v praxi. Proto jsme vděční za jedinečnou příležitost pro naše studenty oboru vlásenkář/maskér, při které mohli získat zkušenosti v rámci příprav na muzikál Louskáček. Stali se součástí týmu lidí, kteří spolupracují na jednom z nejvýznamnějších a nejoblíbenějších muzikálů vůbec.

      Tento muzikál je nejen velmi populární, ale i náročný. Naši studenti měli příležitost podílet se na tvorbě účesů a make-upu pro herce a tanečníky a vyzkoušet si tak skutečné zákulisí této show.

      Práce na muzikálu Louskáček byla náročná, ale zároveň velmi inspirativní. Studenti se naučili pracovat s profesionálním vybavením a měli možnost setkat se s významnými osobnostmi z oblasti divadla, od nichž se mohli mnohé naučit. Tato praxe jim poskytla cenné zkušenosti a poznatky, které jim budou určitě přínosem v jejich budoucí kariéře.

      Jsme velmi pyšní na úspěšnou účast na této praxi a věříme, že tato zkušenost pomůže našim studentům v jejich profesionálním růstu a že budou moci využít svých nově nabytých dovedností v praxi.

      fotografie: Naďa Faltusová

 • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

 • Sleduj učiliště na sociálních sítích