• OBHAJOBY MATURITNÍCH PRACÍ
     • OBHAJOBY MATURITNÍCH PRACÍ

     • Obhajoby maturitních prací jsou úspěšně za námi. Studenti měli za úkol představit své maturitní práce v oblasti výtvarného umění. Během 15 minutových prezentací nám přiblížili nejen svá výtvarná témata, ale také formy zpracování, jako jsou obrazy, plastiky, fotografie a mnoho dalšího. 

    • ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
     • ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

     • Závěrečné zkoušky maturitního ročníku našeho nástavbového studijního programu jsou úspěšně za námi! Studenti vytvořili modely postav inspirované filmy jako Harry Potter, Pipi Dlouhá Punčocha, Pelíšky a Peaky Blinders. Gratulujeme všem absolventům! 

    • NÁVŠTĚVA AUGUSTINIÁNSKÉHO KLÁŠTERA A KARLOVA MOSTU
     • NÁVŠTĚVA AUGUSTINIÁNSKÉHO KLÁŠTERA A KARLOVA MOSTU

     • Dne 11. 5. 2023 navštívili studenti 3. G spolu se svým dějepisářem PhDr. Jaroslavem Palasem augustiniánský klášter u sv. Tomáše na Malé Straně. V tomto klášteře se běžně žádné exkurze nekonají, jde o funkční klášter s místní mniškou komunitou. Díky benevolenci místního převora, bratra augustiniána Juana Provecho, s nímž se osobně dobře znám, jsme měli možnost navštívit místa, která běžně přístupná nejsou, např. tzv. Rajský dvůr, Kapitulní síň, Křížovou chodbu (ambit), klášterní kapli a samozřejmě kostel sv. Tomáše. Myslím, že studenti nasáli trochu klášterní atmosféry, a když jsme se o několik desítek metrů dál opět vynořili v „centru velkoměsta“, tak kontrast náhlého turistického a dopravního ruchu byl najednou velmi nepříjemný. Kdo by věřil, že za stěnou mohou být tak oddělené světy

      Hned na to jsme se přesunuli na nedaleký Karlův most, kde jsme se snažili si v ještě celkem zvládnutelných dopoledních „davech“, nebo spíše hloučcích turistů utrhnout trochu toho místa u každé sochy. Studenti si sochy předem rozdělili, a celkem fundovaně pohovořili, vzhledem k tomu, že ve 3. G není mnoho studentů, a ještě ne všichni se exkurze účastnili,   mohl každý zpracovat dvě sochy. Zároveň se studenti u soch pustili i do rozboru barokních prvků, které jsme se učili. Takže jsme se dozvěděli mnohé o autorech, kopiích, legendách, apod.  Slunce hřálo, a myslím, že jednou vidět je lepší než stokrát slyšet ve třídě. Doufám, že jsme tímto závěrečným shrnutím učinili pro téma baroko dost, a studenti využijí své nabyté znalosti z interiéru i exteriéru v hodinách dějin umění u kolegy Papouška.   

      PhDr. Jaroslav Palas              

    • EXKURZE ZA PARDUBICKÝM PERNÍKEM
     • EXKURZE ZA PARDUBICKÝM PERNÍKEM

     • Dne 25.4 jsme se vypravili na nezapomenutelnou exkurzi do soukromé firmy s více než stoletou tradicí výroby perníku v Pardubicích. Vydali jsme se vlakem směr Pardubice hlavní nádraží, kde nás majitel firmy osobně přivítal ve své cukrárně a představil nám rodinnou tradici pečení pardubického perníku, která se u nich dědí po několik generací.

      Během prohlídky jsme měli možnost vidět staré, dnes již vzácné formy, a slyšet o rodinných recepturách, perníkovém koření a kvalitním těstě na perníky. Pan majitel nám také ukázal, jak si získal popularitu perníkových výrobků po celém světě.

      Na závěr jsme se dokonce sami mohli pokusit o malování cukrovou barevnou polevou na srdíčka a jako suvenýr si je odvézt domů. Celá exkurze se povedla a v pořádku jsme se vrátili zpět do Prahy.

      Těšíme se na další podobné zážitky a zároveň děkujeme našim organizátorům za perfektní přípravu.

    • USPĚLI JSME V ANTROPOLOGICKÉ SOUTĚŽI!
     • USPĚLI JSME V ANTROPOLOGICKÉ SOUTĚŽI!

     • Tři naše studentky, Johana Kozáková, Barbora Vajsová a Ella Kulifajová dosáhly v dubnu pěkného úspěchu v soutěži, kterou pořádá katedra kulturní a sociální antropologie na filozofické fakultě Univerzity Pardubice. Účast v této soutěži byla konzultována v rámci hodin politologie ve třetím ročníku. Dle všeho jde o soutěž, která je velmi populární, a může se pochlubit velkým množstvím účastníků. O to je tento úspěch cennější.

       

      Ella Kulifajová (3. G) obsadila 2. místo v kategorii vizuální tvorba

      Johana Kozáková (3. G) obsadila 2. místo v kategorii esej

      Barbora Vajsová (3. G) obsadila 3. místo v kategorii esej        

       

      Jde o další krásný případ pracovitosti a univerzálnosti našich studentek a studentů. Těmto třem madailistkám bude odměnou nejen diplom a věcné ceny, ale u druhých míst i nabídka jisté možnosti bodového zvýhodnění v rámci přijímacího řízení, pokud by se v budoucnu děvčata na tuto univerzitu hlásila.

       

      GRATULUJEME  A  DĚKUJEME  ZA  VYNIKAJÍCÍ  REPREZENTACI  ŠKOLY.

                   

                                                                                           PhDr. Jaroslav Palas

    • BARBER ŠKOLENÍ
     • BARBER ŠKOLENÍ

     • S radostí Vám přinášíme další novinky z naší školy. Studenti z prvního a třetího ročníku oboru kadeřník/-ce se nedávno zúčastnili školení v barber school. Kurz zahrnoval teoretickou a praktickou část, včetně modeláže na živých modelech s nejmodernějšími nástroji. Tato příležitost jim umožnila rozšířit své vědomosti a získat nové techniky, které mohou v budoucnu využít při své práci v kadeřnickém salonu.

  • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

  • Sleduj učiliště na sociálních sítích