• VÝROBA ORIGINÁLNÍCH PLÁTĚNÝCH TAŠEK
     • VÝROBA ORIGINÁLNÍCH PLÁTĚNÝCH TAŠEK

     • Studenti gymnázia se v rámci semináře z ekologie zaměřili na výrobu plátěných tašek jako alternativy k igelitovým taškám. Cílem této aktivity bylo motivovat lidi k používání plátěných tašek a přispět tak malými krůčky ke zlepšování stavu životního prostředí naší planety. 

      Naše škola se rozhodla propojit tuto činnost s charitativním velikonočním bazarem, kde budou vyrovené plátěné tašky prodávány. Pokud i Vy chcete podpořit tuto skvělou iniciativu, navštivte náš velikonoční bazar a pořiďte si vlastní originální kousek!

    • MODERNÍ CHEMIE
     • MODERNÍ CHEMIE

     • Dne 20.3. a 28.3.2023 se většina tříd gymnázia i SOU zúčastnila hodin moderní chemie, které byly vedeny lektorkami z VŠCHT. První téma se zaměřilo na chemii a životní prostředí, přičemž byla věnována pozornost vodě, což bylo aktuální s ohledem na nadcházející Světový den vody (22.3.). Žáci se naučili o molekule vody a vodíkových můstcích a diskutovali o zdrojích a úpravě pitné vody. Dále se věnovali tématům, jako je čištění odpadní vody, eutrofizace vod, úprava pH vody a použití ionexů a acidobazických indikátorů.

      Druhá část hodin se zaměřila na úvod do chemie, kde bylo provedeno mnoho atraktivních pokusů s tekutým dusíkem a suchým ledem. Žáci se naučili o vlastnostech a použití tekutého dusíku a pozorovali různé chemické reakce, např. redoxní a acidobazické. Lektorky také připomněly pravidla bezpečné manipulace s žíravinami a různými typy hasících přístrojů.

      Žáci byli nadšeni z hodin moderní chemie a soutěžili o drobné ceny za správné odpovědi na kladené otázky. Těšíme se na návštěvu lektorek z VŠCHT i příští rok.

    • VELIKONOČNÍ ÚČESY
     • VELIKONOČNÍ ÚČESY

     • Naši studenti prvního ročníku oboru kadeřník/-ce předvedli své nadání a kreativitu v tvorbě velikonočních účesů, které jsou opravdovým uměleckým dílem. 

    • FESTIVAL TÝDEN MOZKU
     • FESTIVAL TÝDEN MOZKU

     • Dne 13.3.2023 se žáci 2.G a 3.G vydali na festival Týden mozku, kde měli možnost poslechnout si přednášku na téma Vliv výživy a životního stylu na rozvoj Alzheimerovy nemoci. Přednáška vysvětlila důležitost snižování rizika propuknutí této nemoci v životním stylu a výživě, protože účinný lék na již propuknuté onemocnění stále není k dispozici. Žáci se dozvěděli mnoho informací o projevech onemocnění, mechanismech neurodegenerace, vyšetřovacích metodách a dosavadních možnostech léčby, ale především o rizikových faktorech, které může každý z nás celý život ovlivňovat, jako je výživa, spánek, aerobní cvičení a rozvoj duševních schopností.

      Výstava Optické klamy pak poskytla odlehčení a umožnila žákům na sobě samých vyzkoušet, jak snadné je oklamat naši mysl a jak náš mozek dotváří získávané vjemy dle svých životních zkušeností.

      Věříme, že návštěva Týdne mozku byla příjemnou změnou formy vzdělávání a pomohla žákům rozšířit vědomosti o Alzheimerově chorobě a významu životního stylu na rozvoj této a dalších onemocnění. Doufáme, že budou motivováni k úpravě svého životního stylu a začnou dělat něco pro své zdraví a možnost dlouhého života bez hrozných nemocí končících rozpadem osobnosti a ztrátou soběstačnosti.

    • NÁVŠTĚVA OBVODNÍHO SOUDU PRO PRAHU 8
     • NÁVŠTĚVA OBVODNÍHO SOUDU PRO PRAHU 8

     • V úterý 9. března 2023 jsme se spolu se studenty maturitních ročníků vypravili na exkurzi do Obvodního soudu pro Prahu 8. Při této příležitosti jsme jako veřejnost navštívili hlavní líčení v trestním řízení týkajícím se obžaloby pro trestné činy opilství. Studenti měli možnost sledovat poslední fázi řízení, ve které se rozhodovalo o výši trestu a náhradě způsobené újmy poškozeným. Po dokazování a závěrečných řečech státní zástupkyně a advokáta obžalovaného byl vynesen rozsudek, v němž byl vyměřen podmíněný trest a nařízena ústavní léčba.

      Studenti měli též možnost diskutovat se státní zástupkyní a soudkyní úseku trestního práva. V rámci diskuze se rozebíraly nejen postupy trestního řízení, ale také psychologické profily pachatelů a filosofické hledisko na uplatňování spravedlnosti a trestu jako prevence. Studenti se také zajímali o osobní pohled všech zúčastněných stran.

    • WORKSHOP - VODA V KRAJINĚ
     • WORKSHOP - VODA V KRAJINĚ

     • V úterý 14.3.2023 se žáci tříd 1.G, 2.G a 3.G zúčastnili interaktivního workshopu "Voda v krajině", který pořádal spolek H2Ospodař. Workshop se zaměřoval na vzdělávání žáků o důležitosti udržení malého koloběhu vody v krajině a jeho dopadů na životní prostředí.

      V průběhu workshopu si hravou formou žáci připomněli mnoho důležitých faktů o důsledcích narušení malého koloběhu vody v krajině. Nejprve vyzkoušeli své vědomosti o vodě ve vědomostní soutěži, kdy týmy bojovaly o zisk bakterií a dalších mikroorganismů vyskytujících se ve vodě – tedy jejich plyšových modelů.

      Další část workshopu se věnovala diskuzi o různých zásazích do krajiny, jako jsou meliorace, napřimování vodních toků, vysušování mokřadů nebo likvidace remízků, a jejich důsledcích na krajinu a vodu. Lektoři se s žáky také zaměřili na vodní stopu některých druhů potravin a běžného spotřebního zboží a diskutovali o možnostech lepšího hospodaření s vodou.

      Žáci se aktivně zapojili do diskuse a podíleli se na řešení úkolů, které byly pro ně přínosnou formou vzdělávání. Workshop jim poskytl možnost získat nové znalosti a přemýšlet o ochraně vody v krajině a v našich domácnostech. Věříme, že tato zábavná forma učení je motivuje k dalšímu zamyšlení nad problematikou hospodaření s vodou a ke změnám ve svém životě, které vedou k ochraně životního prostředí.

    • IQ LANDIA
     • IQ LANDIA

     • Studenti čtvrtého ročníku nástavby na studium oboru podnikání navštívili vědecké muzeum IQLandia v Liberci. Toto několikapatrové muzeum nabízí interaktivní expozice, názorné ukázky, pokusy a experimenty v různých oblastech. Každé patro se zaměřuje na jiné téma - matematiku, fyziku, chemii, přírodu a dokonce i prehistorii. Užili jsme si trochu chytré zábavy!

    • EXKURZE DO HUDEBNÍHO DIVADLA KARLÍN
     • EXKURZE DO HUDEBNÍHO DIVADLA KARLÍN

     • V březnu tohoto roku měli studenti prvních ročníků gymnázia a učiliště jedinečnou příležitost zúčastnit se exkurze do Hudebního divadla Karlín. Prohlídka byla vedena panem Janem Křehlou, velkým znalcem historie divadla, který nás seznámil s každým koutem této nádherné budovy, od sklepa až po nejvyšší patra.

      Během téměř čtyřhodinové exkurze jsme měli možnost prozkoumat kulisové prostory i vystoupit na jeviště, kde jsme si mohli prohlédnout scénu z hlediště. Náš průvodce nás nejenom provedl celou budovou, ale také nás seznámil s různými politickými událostmi a proměnami města, které jsou spojeny s historií divadla.

      Studenti oboru Maskér/Vlásenkář měli navíc možnost nahlédnout do zámečnické, krejčovské a maskérské dílny, kde se seznámili s praktickými ukázkami divadelní tvorby. Celá exkurze byla velmi interaktivní a zajímavá, plná překvapení a humorných historek. Zakončena byla návštěvou ředitelny a vyprávěním o jednom z nejznámějších principálů, Janu Werichovi.

    • MATURITNÍ PLES A TOMBOLA
     • MATURITNÍ PLES A TOMBOLA

     • Vážení rodiče, žáci a kolegové,

      rádi bychom Vám připomněli, že dnes, 17. března 2023, se koná nezapomenutelný maturitní ples Gymnázia bratří Čapků a Prvního českého soukromého středního odborného učiliště s.r.o. v hotelu Belvedere (Milady Horákové 19, Praha 7, https://www.hotelbelvedereprague.cz/cz/) od 18:00 hodin. Tento večer bude věnován našim skvělým maturantům tříd 4.G, 5.P a 5.V, kteří ukončují svou středoškolskou etapu a vstupují do nové kapitoly svého života.

      Kromě samotného maturitního plesu je pro Vás připravena také tombola s mnoha skvělými výhrami. Ke každé vstupence máte možnost zakoupit lístek do tomboly od 17:30 do 18:00 za 30,- Kč.

      Těšíme se na Vás!

    • JARNÍ ŠKOLA AKTIVNÍHO OBČANSTVÍ
     • JARNÍ ŠKOLA AKTIVNÍHO OBČANSTVÍ

     • Rádi bychom vás informovali, že organizace Agora CE o.p.s. pořádá jarní školu aktivního občanství v Praze v Toulcově dvoře v termínu 3.-5.4.2023 v rámci projektu O nás s námi a programu Erasmus+. Akce není organizována naší školou, ale pouze na ni upozorňujeme.

      Tato akce je určena pro studenty a členy studentských a žákovských parlamentů ve věku 13-19 let. Škola nabízí bohatý program, hosty a k tomu ubytování a stravu zdarma. Registrace je možná prostřednictvím online formuláře, který najdete na odkazu https://forms.gle/zVRS4BF5yUb7Yqz86.

      Počet míst na škole je omezen a registrace je otevřena do naplnění kapacity. V případě, že pojedete veřejnou dopravou z mimopražských regionů, Agora může proplatit vaše cestovní náklady.

      Na škole bude přibližně 20 účastníků, 5 dospělých mentorů a lektorů Agory a hosté (potvrzení hosté jsou již uvedení v programu v příloze).

      Pokud máte zájem o účast na této škole, neváhejte a registrujte se co nejdříve. V případě dotazů se obraťte na Štěpána Svobodu.

    • POZVÁNÍ NA AKADEMII "DÍKYŽEMŮŽEM"
     • POZVÁNÍ NA AKADEMII "DÍKYŽEMŮŽEM"

     • V rámci projektu Samet na školách, do kterého se naše škola zapojila, se uskuteční jarní soustředění studentů - akademie #Dikyzemuzem. Organizátorem této akce je spolek Díky, že můžem – nezisková organizace zastoupená studenty a mladými lidmi, kteří se zajímají o svět okolo sebe a připomínají hodnoty svobody a demokracie současné generaci.

      Akademie #Dikyzemuzem nabízí možnost strávit dva dny plné inspirativních workshopů a diskusí s mladými lidmi, kteří jsou aktivní ve společenském prostoru. Setkáte se s novináři, influencery, lidmi z nezisku, kultury, odborníky na technologie a na vzdělávání. Kromě pozvaných hostů poznáte také stejně naladěné vrstevníky z celé České republiky a můžete tak sdílet své nápady, zkušenosti a plány do budoucna.

      Akademie začíná v pátek 31. 3. od 9:00 a bude končit v sobotu 1. 4. v 15:00. Ubytování a stravování budou hrazeny. Přihlásit se můžete u vedení školy, z jedné školy se mohou účastnit maximálně 3 studenti (nezletilí musí doložit souhlas zákonného zástupce).

      S případnými dotazy se obracejte na koordinátorku projektu Aničku Ruckou, email: anicka@dikyzemuzem.cz, telefon: +420 606 603 096.

      Podrobnější informace o programu budou zveřejněny v následujících týdnech na https://sametnaskolach.cz/akademie/.

    • SOUTĚŽ - MASOPUSTNÍ ÚČES
     • SOUTĚŽ - MASOPUSTNÍ ÚČES

     • Jsme velmi rádi, že jsme v rámci masopustních oslav mohli uspořádat soutěž o nejlepší masopustní účes. Děkujeme všem, kteří se zapojili na našem instagramu a svými hlasy rozhodli, kdo z našich talentovaných studentů prvního ročníku oboru kadeřník/-ce získá profesionální dárek. 

       

      1. místo Fedinete Andriana                                       

      2. místo Šindelářová Nikol                                       

      3.místo  Matysová Denisa

       

      Gratulujeme! Děkujeme všem za účast a těšíme se na další společné akce.

    • PO STOPÁCH ÚNORA 1948
     • PO STOPÁCH ÚNORA 1948

     • V rámci oslav 75. výročí komunistického puče jsme uspořádali netradiční procházku centrem Prahy se skvělým specialistou na moderní dějiny a obecně velmi uznávaným historikem PhDr. Janem Kalousem, PhD. Procházka se konala ve středu 22. 2. 2023 a měla velký ohlas mezi studenty i pedagogy.

      Naše skupina se setkala s panem doktorem u Rudolfina a začali jsme prohlídkou této historické budovy. Následně jsme se přesunuli Kaprovou ulicí ke Staroměstskému náměstí, kde jsme měli příležitost zhlédnout Palác Kinských a dozvědět se o významu této budovy během únorových událostí v roce 1948.

      Poté jsme se vydali Celetnou ulicí směrem k Obecnímu domu, kde jsme si prohlédli Českou národní banku a sekretariát KSČ. Pan doktor nám přiblížil financování komunistického puče a ukázal nám klíčové osobnosti, které hrály důležitou roli během těchto turbulencí.

      Procházka pak končila na Václavském náměstí, kde jsme si připomněli slavnostní projev Klementa Gottwalda a smuteční slavnost za Jana Masaryka.

      Tato procházka je skvělým způsobem, jak prozkoumat historii našeho města a lépe porozumět jejímu vlivu na celou republiku. Pan doktor Kalous nás opět nezklamal a jeho rozsáhlé znalosti této temné kapitoly naší historie nás zcela pohltili. Velmi se těšíme na další podobné akce v budoucnu.

    • ÚSPĚCH STUDENTKY V SOUTĚŽI "JÁ PREZIDENT"
     • ÚSPĚCH STUDENTKY V SOUTĚŽI "JÁ PREZIDENT"

     • Leden byl zasvěcen prezidentským volbám i na naší škole. Studenti se mohli zapojit jak do studentských voleb, tak také do soutěže České televize "Já, prezident". Ta se prostřednictvím eseje ptala na to, co by studenti dělali v roli prezidenta, nebo o čem by s prezidentem mluvili. Jsme velmi hrdí, že se mezi tisícovkami studentských prací umístila naše studentka 2. ročníku SOU, obor: Maskér/Vlásenkář, slečna Michaela Petková. Míša se svou prací, která se zamýšlela nad ideálními vlastnostmi prezidenta a jeho rolí ve společnosti, obsadila krásné 3. místo!

    • SOUMRAK BOHŮ BOŽSKÁ KOMEDIE
     • SOUMRAK BOHŮ BOŽSKÁ KOMEDIE

     • Dne 22. února 2023 navštívili studenti 1.G divadelní představení "Soumrak bohů - Božská Komedie", které bylo úspěšně zahráno divadelním spolkem BERETA v Divadle Bez hranic. Představení nabídlo příjemný způsob, jak si prohloubit zkušenost s chováním na společenských akcích a zároveň rozšířit znalosti o starověkých olympských bozích.

      Díky vtipné formě se diváci seznámili s profily jednotlivých hlavních bohů ve starověkém Řecku, což upevnilo probíranou látku méně formální metodou vizualizace a dramatizace. Pověstné lidské chování antických bohů a hrdinů bylo pro studenty opravdovým fenoménem.

      Po skončení představení měli studenti jedinečnou možnost hovořit s některými herci, což představovalo cenný zdroj nových informací a poznatků. Tento zážitek jim umožnil prohloubit své znalosti v různých oborech, včetně dějepisu, zeměpisu, politologie, religionistiky a filozofie.

  • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

  • Sleduj učiliště na sociálních sítích