• SPOLUPRÁCE ŠKOL
     • SPOLUPRÁCE ŠKOL

     • V tomto školním roce se na našem učilišti zrodil nový projekt „Spolupráce škol“.

      Vybraní žáci 1. a 2. ročníku oboru vlásenkář-maskér pod vedením mistrové OV a učitelky Ivony Stankové navázali spolupráci se studenty 1. ročníku VOŠHerecké a jejich kantory. Společně navrhli a vytvořili kostýmy, účesy a líčení pro klauzurní zkoušky (dialogy z her Williama Shakespearea – Hamlet, Richard III., Zimní pohádka a Sen noci svatojánské).

      Na zkouškách natrénovali správné postupy účesů, líčení a rychlé převleky z role do role. Všichni pracovali jako jeden team a přineslo jim to spoustu neocenitelných zkušeností.

      V dalších letech budou naše školy pokračovat ve spolupráci. Už teď se na to moc těšíme.

       

      VOŠH, Hadovitá 1023, 141 00 PRAHA 4

      Vosherecka.cz

    • OBHAJOBY MATURITNÍCH PRACÍ
     • OBHAJOBY MATURITNÍCH PRACÍ

     • Obhajoby maturitních prací jsou úspěšně za námi. Studenti měli za úkol představit své maturitní práce v oblasti výtvarného umění. Během 15 minutových prezentací nám přiblížili nejen svá výtvarná témata, ale také formy zpracování, jako jsou obrazy, plastiky, fotografie a mnoho dalšího. 

    • ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
     • ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

     • Závěrečné zkoušky maturitního ročníku našeho nástavbového studijního programu jsou úspěšně za námi! Studenti vytvořili modely postav inspirované filmy jako Harry Potter, Pipi Dlouhá Punčocha, Pelíšky a Peaky Blinders. Gratulujeme všem absolventům! 

    • NÁVŠTĚVA AUGUSTINIÁNSKÉHO KLÁŠTERA A KARLOVA MOSTU
     • NÁVŠTĚVA AUGUSTINIÁNSKÉHO KLÁŠTERA A KARLOVA MOSTU

     • Dne 11. 5. 2023 navštívili studenti 3. G spolu se svým dějepisářem PhDr. Jaroslavem Palasem augustiniánský klášter u sv. Tomáše na Malé Straně. V tomto klášteře se běžně žádné exkurze nekonají, jde o funkční klášter s místní mniškou komunitou. Díky benevolenci místního převora, bratra augustiniána Juana Provecho, s nímž se osobně dobře znám, jsme měli možnost navštívit místa, která běžně přístupná nejsou, např. tzv. Rajský dvůr, Kapitulní síň, Křížovou chodbu (ambit), klášterní kapli a samozřejmě kostel sv. Tomáše. Myslím, že studenti nasáli trochu klášterní atmosféry, a když jsme se o několik desítek metrů dál opět vynořili v „centru velkoměsta“, tak kontrast náhlého turistického a dopravního ruchu byl najednou velmi nepříjemný. Kdo by věřil, že za stěnou mohou být tak oddělené světy

      Hned na to jsme se přesunuli na nedaleký Karlův most, kde jsme se snažili si v ještě celkem zvládnutelných dopoledních „davech“, nebo spíše hloučcích turistů utrhnout trochu toho místa u každé sochy. Studenti si sochy předem rozdělili, a celkem fundovaně pohovořili, vzhledem k tomu, že ve 3. G není mnoho studentů, a ještě ne všichni se exkurze účastnili,   mohl každý zpracovat dvě sochy. Zároveň se studenti u soch pustili i do rozboru barokních prvků, které jsme se učili. Takže jsme se dozvěděli mnohé o autorech, kopiích, legendách, apod.  Slunce hřálo, a myslím, že jednou vidět je lepší než stokrát slyšet ve třídě. Doufám, že jsme tímto závěrečným shrnutím učinili pro téma baroko dost, a studenti využijí své nabyté znalosti z interiéru i exteriéru v hodinách dějin umění u kolegy Papouška.   

      PhDr. Jaroslav Palas              

    • EXKURZE ZA PARDUBICKÝM PERNÍKEM
     • EXKURZE ZA PARDUBICKÝM PERNÍKEM

     • Dne 25.4 jsme se vypravili na nezapomenutelnou exkurzi do soukromé firmy s více než stoletou tradicí výroby perníku v Pardubicích. Vydali jsme se vlakem směr Pardubice hlavní nádraží, kde nás majitel firmy osobně přivítal ve své cukrárně a představil nám rodinnou tradici pečení pardubického perníku, která se u nich dědí po několik generací.

      Během prohlídky jsme měli možnost vidět staré, dnes již vzácné formy, a slyšet o rodinných recepturách, perníkovém koření a kvalitním těstě na perníky. Pan majitel nám také ukázal, jak si získal popularitu perníkových výrobků po celém světě.

      Na závěr jsme se dokonce sami mohli pokusit o malování cukrovou barevnou polevou na srdíčka a jako suvenýr si je odvézt domů. Celá exkurze se povedla a v pořádku jsme se vrátili zpět do Prahy.

      Těšíme se na další podobné zážitky a zároveň děkujeme našim organizátorům za perfektní přípravu.

    • USPĚLI JSME V ANTROPOLOGICKÉ SOUTĚŽI!
     • USPĚLI JSME V ANTROPOLOGICKÉ SOUTĚŽI!

     • Tři naše studentky, Johana Kozáková, Barbora Vajsová a Ella Kulifajová dosáhly v dubnu pěkného úspěchu v soutěži, kterou pořádá katedra kulturní a sociální antropologie na filozofické fakultě Univerzity Pardubice. Účast v této soutěži byla konzultována v rámci hodin politologie ve třetím ročníku. Dle všeho jde o soutěž, která je velmi populární, a může se pochlubit velkým množstvím účastníků. O to je tento úspěch cennější.

       

      Ella Kulifajová (3. G) obsadila 2. místo v kategorii vizuální tvorba

      Johana Kozáková (3. G) obsadila 2. místo v kategorii esej

      Barbora Vajsová (3. G) obsadila 3. místo v kategorii esej        

       

      Jde o další krásný případ pracovitosti a univerzálnosti našich studentek a studentů. Těmto třem madailistkám bude odměnou nejen diplom a věcné ceny, ale u druhých míst i nabídka jisté možnosti bodového zvýhodnění v rámci přijímacího řízení, pokud by se v budoucnu děvčata na tuto univerzitu hlásila.

       

      GRATULUJEME  A  DĚKUJEME  ZA  VYNIKAJÍCÍ  REPREZENTACI  ŠKOLY.

                   

                                                                                           PhDr. Jaroslav Palas

    • BARBER ŠKOLENÍ
     • BARBER ŠKOLENÍ

     • S radostí Vám přinášíme další novinky z naší školy. Studenti z prvního a třetího ročníku oboru kadeřník/-ce se nedávno zúčastnili školení v barber school. Kurz zahrnoval teoretickou a praktickou část, včetně modeláže na živých modelech s nejmodernějšími nástroji. Tato příležitost jim umožnila rozšířit své vědomosti a získat nové techniky, které mohou v budoucnu využít při své práci v kadeřnickém salonu.

    • KRAJSKÉ KOLO CELOSTÁTNÍ DĚJEPISNÉ SOUTĚŽE
     • KRAJSKÉ KOLO CELOSTÁTNÍ DĚJEPISNÉ SOUTĚŽE

     • Dne 5. 4. 2023 jsme se opět po roce účastnili krajského kola slavné celostátní dějepisné soutěže, kterou tradičně organizuje chebské gymnázium. Ve studentské sestavě: Mikuláš Valerián Romancov, Mikuláš Smolík, Adam Ševčík a učitel PhDr. Jaroslav Palas (coby nehrající kapitán) jsme obsadili po lítém boji 8. místo, což je po loňském pátém místě opět velmi pěkný výsledek. Být na osmém místě v Praze z několika desítek pražských gymnázií je skvělé.

       Tento úspěch je o to cennější, uvědomíme-li si, že na větších gymnáziích je tým vybírán i z několika set studentů. My umíme tuto skvělou partičku najít i mezi pouhými 75 studenty našeho gymnázia. Snad bude tento výsledek inspirací i pro další generace našich studentů.

      Dějepisu zdar, a našim chlapcům 3x hurá    

                                                                                         PhDr. Jaroslav Palas

    • TŘÍDNÍ SCHŮZKY
     • TŘÍDNÍ SCHŮZKY

     • Vážení studenti a rodiče,

      rádi bychom Vás pozvali na naše nadcházející třídní schůzky, kde se budeme zabývat aktuálním průběhem studia a plány na další období.

      Třídní schůzky pro gymnázium se budou konat ve čtvrtek 20. dubna od 17:00 a pro učiliště a nástavbu o týden později, tj. ve čtvrtek 27. dubna také od 17:00.

      Těšíme se na Vás!

    • ABSOLVENTSKÝ PLES
     • ABSOLVENTSKÝ PLES

     • Dovolte nám Vás pozvat na poslední ples v tomto školním roce, a to na ples absolventský, který se koná 14. dubna 2023 od 18:00 v hotelu Belvedere na adrese Milady Horákové 19.

      Tento večer bude plný emocí a vzpomínek, kdy společně "oslavíme" finální cestu našich budoucích absolventů. Přijďte se společně s námi pobavit, užít si skvělou atmosféru a tančit až do pozdních večerních hodin.

      Otevření sálu bude již od 17:30. Těšíme se na Vás!

    • AUTORSKÉ ČTENÍ MLADÝCH BÁSNÍŘEK A BÁSNÍKŮ
     • AUTORSKÉ ČTENÍ MLADÝCH BÁSNÍŘEK A BÁSNÍKŮ

     •  

      Dne 3. března proběhlo v rámci výuky autorské čtení kvarteta mladých básníků a básnířek. Své básně žakům nástavbového studia  postupně přečetli držitelé ceny Jiřího Ortena Vojtěch Vacek a Alžběta Stančáková, studentka DAMU Anna Řehůřková a básnický experimentátor a literární vědec Jakub Vaněk. V následující hodině proběhla debata žactva s básnířkami a básníky, kde se plénum ptalo na jejich básnické začátky, jak autorky a autoři tvořili na střední škole a kde nachází pro svou tvorbu inspiraci. Literáti a literátky studentům představili, jaké akce a místa se dají v případě zájmu o soudobou literární tvorbu navštěvovat, kde se dají první básnické pokusy publikovat a jaké básníky a básnířky by doporučili číst lidem, kteří se chtějí seznámit s poezií. Na autorské čtení byl v rámci výuky navázán seminář formou básnického workshopu, kde si žáci mohli vyzkoušet různé formy básnické tvorby.


                                                                        Mgr. Vilém Kubáč

    • VÝROBA ORIGINÁLNÍCH PLÁTĚNÝCH TAŠEK
     • VÝROBA ORIGINÁLNÍCH PLÁTĚNÝCH TAŠEK

     • Studenti gymnázia se v rámci semináře z ekologie zaměřili na výrobu plátěných tašek jako alternativy k igelitovým taškám. Cílem této aktivity bylo motivovat lidi k používání plátěných tašek a přispět tak malými krůčky ke zlepšování stavu životního prostředí naší planety. 

      Naše škola se rozhodla propojit tuto činnost s charitativním velikonočním bazarem, kde budou vyrovené plátěné tašky prodávány. Pokud i Vy chcete podpořit tuto skvělou iniciativu, navštivte náš velikonoční bazar a pořiďte si vlastní originální kousek!

    • MODERNÍ CHEMIE
     • MODERNÍ CHEMIE

     • Dne 20.3. a 28.3.2023 se většina tříd gymnázia i SOU zúčastnila hodin moderní chemie, které byly vedeny lektorkami z VŠCHT. První téma se zaměřilo na chemii a životní prostředí, přičemž byla věnována pozornost vodě, což bylo aktuální s ohledem na nadcházející Světový den vody (22.3.). Žáci se naučili o molekule vody a vodíkových můstcích a diskutovali o zdrojích a úpravě pitné vody. Dále se věnovali tématům, jako je čištění odpadní vody, eutrofizace vod, úprava pH vody a použití ionexů a acidobazických indikátorů.

      Druhá část hodin se zaměřila na úvod do chemie, kde bylo provedeno mnoho atraktivních pokusů s tekutým dusíkem a suchým ledem. Žáci se naučili o vlastnostech a použití tekutého dusíku a pozorovali různé chemické reakce, např. redoxní a acidobazické. Lektorky také připomněly pravidla bezpečné manipulace s žíravinami a různými typy hasících přístrojů.

      Žáci byli nadšeni z hodin moderní chemie a soutěžili o drobné ceny za správné odpovědi na kladené otázky. Těšíme se na návštěvu lektorek z VŠCHT i příští rok.

    • VELIKONOČNÍ ÚČESY
     • VELIKONOČNÍ ÚČESY

     • Naši studenti prvního ročníku oboru kadeřník/-ce předvedli své nadání a kreativitu v tvorbě velikonočních účesů, které jsou opravdovým uměleckým dílem. 

    • FESTIVAL TÝDEN MOZKU
     • FESTIVAL TÝDEN MOZKU

     • Dne 13.3.2023 se žáci 2.G a 3.G vydali na festival Týden mozku, kde měli možnost poslechnout si přednášku na téma Vliv výživy a životního stylu na rozvoj Alzheimerovy nemoci. Přednáška vysvětlila důležitost snižování rizika propuknutí této nemoci v životním stylu a výživě, protože účinný lék na již propuknuté onemocnění stále není k dispozici. Žáci se dozvěděli mnoho informací o projevech onemocnění, mechanismech neurodegenerace, vyšetřovacích metodách a dosavadních možnostech léčby, ale především o rizikových faktorech, které může každý z nás celý život ovlivňovat, jako je výživa, spánek, aerobní cvičení a rozvoj duševních schopností.

      Výstava Optické klamy pak poskytla odlehčení a umožnila žákům na sobě samých vyzkoušet, jak snadné je oklamat naši mysl a jak náš mozek dotváří získávané vjemy dle svých životních zkušeností.

      Věříme, že návštěva Týdne mozku byla příjemnou změnou formy vzdělávání a pomohla žákům rozšířit vědomosti o Alzheimerově chorobě a významu životního stylu na rozvoj této a dalších onemocnění. Doufáme, že budou motivováni k úpravě svého životního stylu a začnou dělat něco pro své zdraví a možnost dlouhého života bez hrozných nemocí končících rozpadem osobnosti a ztrátou soběstačnosti.

    • NÁVŠTĚVA OBVODNÍHO SOUDU PRO PRAHU 8
     • NÁVŠTĚVA OBVODNÍHO SOUDU PRO PRAHU 8

     • V úterý 9. března 2023 jsme se spolu se studenty maturitních ročníků vypravili na exkurzi do Obvodního soudu pro Prahu 8. Při této příležitosti jsme jako veřejnost navštívili hlavní líčení v trestním řízení týkajícím se obžaloby pro trestné činy opilství. Studenti měli možnost sledovat poslední fázi řízení, ve které se rozhodovalo o výši trestu a náhradě způsobené újmy poškozeným. Po dokazování a závěrečných řečech státní zástupkyně a advokáta obžalovaného byl vynesen rozsudek, v němž byl vyměřen podmíněný trest a nařízena ústavní léčba.

      Studenti měli též možnost diskutovat se státní zástupkyní a soudkyní úseku trestního práva. V rámci diskuze se rozebíraly nejen postupy trestního řízení, ale také psychologické profily pachatelů a filosofické hledisko na uplatňování spravedlnosti a trestu jako prevence. Studenti se také zajímali o osobní pohled všech zúčastněných stran.

    • WORKSHOP - VODA V KRAJINĚ
     • WORKSHOP - VODA V KRAJINĚ

     • V úterý 14.3.2023 se žáci tříd 1.G, 2.G a 3.G zúčastnili interaktivního workshopu "Voda v krajině", který pořádal spolek H2Ospodař. Workshop se zaměřoval na vzdělávání žáků o důležitosti udržení malého koloběhu vody v krajině a jeho dopadů na životní prostředí.

      V průběhu workshopu si hravou formou žáci připomněli mnoho důležitých faktů o důsledcích narušení malého koloběhu vody v krajině. Nejprve vyzkoušeli své vědomosti o vodě ve vědomostní soutěži, kdy týmy bojovaly o zisk bakterií a dalších mikroorganismů vyskytujících se ve vodě – tedy jejich plyšových modelů.

      Další část workshopu se věnovala diskuzi o různých zásazích do krajiny, jako jsou meliorace, napřimování vodních toků, vysušování mokřadů nebo likvidace remízků, a jejich důsledcích na krajinu a vodu. Lektoři se s žáky také zaměřili na vodní stopu některých druhů potravin a běžného spotřebního zboží a diskutovali o možnostech lepšího hospodaření s vodou.

      Žáci se aktivně zapojili do diskuse a podíleli se na řešení úkolů, které byly pro ně přínosnou formou vzdělávání. Workshop jim poskytl možnost získat nové znalosti a přemýšlet o ochraně vody v krajině a v našich domácnostech. Věříme, že tato zábavná forma učení je motivuje k dalšímu zamyšlení nad problematikou hospodaření s vodou a ke změnám ve svém životě, které vedou k ochraně životního prostředí.

    • IQ LANDIA
     • IQ LANDIA

     • Studenti čtvrtého ročníku nástavby na studium oboru podnikání navštívili vědecké muzeum IQLandia v Liberci. Toto několikapatrové muzeum nabízí interaktivní expozice, názorné ukázky, pokusy a experimenty v různých oblastech. Každé patro se zaměřuje na jiné téma - matematiku, fyziku, chemii, přírodu a dokonce i prehistorii. Užili jsme si trochu chytré zábavy!

    • EXKURZE DO HUDEBNÍHO DIVADLA KARLÍN
     • EXKURZE DO HUDEBNÍHO DIVADLA KARLÍN

     • V březnu tohoto roku měli studenti prvních ročníků gymnázia a učiliště jedinečnou příležitost zúčastnit se exkurze do Hudebního divadla Karlín. Prohlídka byla vedena panem Janem Křehlou, velkým znalcem historie divadla, který nás seznámil s každým koutem této nádherné budovy, od sklepa až po nejvyšší patra.

      Během téměř čtyřhodinové exkurze jsme měli možnost prozkoumat kulisové prostory i vystoupit na jeviště, kde jsme si mohli prohlédnout scénu z hlediště. Náš průvodce nás nejenom provedl celou budovou, ale také nás seznámil s různými politickými událostmi a proměnami města, které jsou spojeny s historií divadla.

      Studenti oboru Maskér/Vlásenkář měli navíc možnost nahlédnout do zámečnické, krejčovské a maskérské dílny, kde se seznámili s praktickými ukázkami divadelní tvorby. Celá exkurze byla velmi interaktivní a zajímavá, plná překvapení a humorných historek. Zakončena byla návštěvou ředitelny a vyprávěním o jednom z nejznámějších principálů, Janu Werichovi.

    • MATURITNÍ PLES A TOMBOLA
     • MATURITNÍ PLES A TOMBOLA

     • Vážení rodiče, žáci a kolegové,

      rádi bychom Vám připomněli, že dnes, 17. března 2023, se koná nezapomenutelný maturitní ples Gymnázia bratří Čapků a Prvního českého soukromého středního odborného učiliště s.r.o. v hotelu Belvedere (Milady Horákové 19, Praha 7, https://www.hotelbelvedereprague.cz/cz/) od 18:00 hodin. Tento večer bude věnován našim skvělým maturantům tříd 4.G, 5.P a 5.V, kteří ukončují svou středoškolskou etapu a vstupují do nové kapitoly svého života.

      Kromě samotného maturitního plesu je pro Vás připravena také tombola s mnoha skvělými výhrami. Ke každé vstupence máte možnost zakoupit lístek do tomboly od 17:30 do 18:00 za 30,- Kč.

      Těšíme se na Vás!

 • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

 • Sleduj učiliště na sociálních sítích