• EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA - ŠKOLNÍ KOLO
     • EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA - ŠKOLNÍ KOLO

     • V posledním listopadovém týdnu se naši maturanti a studenti předposledního ročníku oboru Podnikání zúčastnili VII. ročníku Ekonomické olympiády pořádané Institutem ekonomického vzdělávání (INEV).

      Do soutěže se zapojilo celkem 41 studentů, testování probíhalo 40 minut a studenti měli za úkol zodpovědět 25 otázek z oblasti ekonomie a financí. Nejlepšího výsledku dosáhla studentka Sára Kučerová, která bude školu reprezentovat v krajském kole Ekonomické olympiády na přelomu ledna a února 2023.

      Gratulujeme a přejeme hodně štěstí.

      Ekonomická olympiáda je největší ekonomická soutěž pro žáky středních a nyní už i základních škol v České republice. Jejím cílem je rozvoj finanční a ekonomické gramotnosti žáků formou pestré soutěže sestávající ze školního, krajského a finálního kola. Všichni zapojení žáci mají možnost otestovat své znalosti, získat motivaci k dalšímu studium ekonomie, potkat se s žáky s podobnými zájmy a načerpat užitečné informace.

      Mgr. Monika Čožíková a Ing. Lucie Kramperová

    • DEN LATINY
     • DEN LATINY

     • Ve čtvrtek 1.12. se žáci 1.G a 2.G zúčastnili Dne latiny na FF UK, jehož ústředním tématem byla postava římského konzula, řečníka a významného spisovatele M. T. Cicerona. Celý den jsme navštěvovali přednášky a semináře na témata příbuzná latině. Namátkou vybírám: "Lidé na okraji římské společnosti (herci, prostitutky, čarodějnice)"; "Maloasijská katastrofa: zkáza nebo příležitost k modernizaci Řecka?" a "Od chatrče k paláci: Příbytky římských vládců", což byla žáky asi nejoceňovanější přednáška. Žáci tak měli možnost si rozšířit povědomí o tématech, kterým nemáme příležitost se podrobně věnovat při běžné výuce a vyslechnout kvalitní přednášky od vědeckých kapacit z univerzit napříč Českou republikou.       

       BC. Markéta Stehlíková

    • VÁNOČNÍ SOUTĚŽ
     • VÁNOČNÍ SOUTĚŽ

     • Školní parlament společně s vedením školy si připravili pro naše studenty Vánoční soutěž.

      Celé 2 týdny mají naše ročníky na to, aby si vyzdobili co nejlépe svoji třídu. Ti co to zvládnou nejlépe získají tajnou cenu. 

      Přejeme plno zábavy a těšíme se na Vaše výtvory

       

    • MIKULÁŠSKÝ CHARITATIVNÍ BAZAR A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
     • MIKULÁŠSKÝ CHARITATIVNÍ BAZAR A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

     • Vážení žáci, rodiče, kolegové, přátelé školy, již v minulých letech jsme se rozhodli podpořit dobrou věc a ani letos nechceme zůstat pozadu. 

      Udělejte radost sobě, svým blízkým a především dvěma krásným dětem a jejich mamince samoživitelce a zapojte se do našeho Mikulášského charitativního bazaru, který se koná 5.12.2022 v prostorách naší školy. 

       

      V pondělí zároveň myslete i na své spolužáky. Začátkem vyučování můžete donést do sborovny pro ně dárky, které v průběhu dne doručí náš školní Mikuláš s andělem a čertem.

    • STUDENTSKÉ ZAVOLÍME
     • STUDENTSKÉ ZAVOLÍME

     • Sledujte předvolební prezidentskou debatu Zavolíme!

       

      1. prosince od 9:00 budou moci středoškoláci a vysokoškoláci sledovat, jak prezidentští kandidáti uvažují nad tématy mladých. Vysílat se bude nejen do škol po celé republice.

      Připojí se i naše škola!

       

      Do debaty byli pozváni kandidáti, kteří mají nejvyšší volební preference. Studenti budou debatu sledovat na školách 1. 12. 2022 od 9:00 do 12:00 prostřednictvím živého vysílání na webových stránkách www.zavolime.cz.

       

      Hlas lidu

       

      Projekt vzniká díky spolupráci Studentského parlamentu Plzeňského kraje mimo jiné s dalšími krajskými studentskými parlamenty z celé republiky. Témata, kterým se debata bude věnovat, budou vycházet přímo od cílové skupiny díky průzkumu ve spolupráci s iniciativou Politika (nejen) pro mladé.

       

      Od studentů pro studenty

       

      Organizace stojí na principu studenti studentům, celá realizace tedy závisí právě na nich, a to od rešerší a předvolebních průzkumů přes technické zajištění až po propagaci, grafiku, hudební doprovod, maskérny a catering ve studiu. Vysílat se bude z prostor Next Zone v areálu Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia v Praze. Projekt je realizován za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy, SVČ Radovánek a Plzeňského kraje.

    • PŘEDNÁŠKA A BESEDA - NĚMECKO 30 LET PO SJEDNOCENÍ
     • PŘEDNÁŠKA A BESEDA - NĚMECKO 30 LET PO SJEDNOCENÍ

     • 31. října 2022 jsme v podvečerních hodinách navštívili v rámci výuky politologie, sociologie, moderních dějin a dalších klíčových předmětů naší školy  skvělou přednášku směřovanou k  třicátému výročí (v reálu 32. výročí sjednocení obou částí, kdysi poněkud necitlivě rozděleného Německa. Nám kteří pamatujeme ještě časy „Východního Německa“ tzv. NDR a Západního Německa tzv. NSR Jak jsou na tom Němci tři desítky let  po sjednocení země, která byla 40 let rozdělena.      

      Přítomní studenti i mnoho dalších zájemců o tuto problematiku vznášelo erudované dotazy na témata související s vývojem v moderním Německu a zároveň se řada z nich zajímala o nově představovanou knihu na danné téma. Tuto knihu prezentovali právě naši dva přednášející, kteří byli členy autorského týmu.  PhDr. Václav Šmidrkal, PhD a PhDr. Zuzana Lizcová, PhD (katedra německých a rakouských studií) skvěle reagovali na velmi originální a neotřelé dotazy, včetně dvou mých. Byl to přesně další střípek do mozaiky toho, co by měl dnešní člověk o našem zásadním sousedovi vědět.  

                                                                                                                               PhDr. Jaroslav Palas

          

    • CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ GYMNÁZIÍ 2022 - FINÁLE
     • CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ GYMNÁZIÍ 2022 - FINÁLE

     • Dostat se do finále slavné dějepisné soutěže, která probíhá vždy tradičně v Chebu, je každý rok výzvou. Naší škole se to letos podařilo, a já jsem na to velmi pyšný. Již jen účast v tomto finále je pro gymnáziální dějepisáře v naší zemi, tak trochu srovnatelná situace s nominací na filmového Oscara. Dostat se tzv. „do Chebu“, kde soutěž vznikla a odkud je již třicet let řízena, je zkrátka velmi prestižní záležitost, převyšující jakékoliv jiné soutěže a dějepisné olympiády.  Úroveň toho, kam až to může gymnazista ve svém přehledu a znalostech dotáhnout lze posoudit podle testů, které nabídnu k nahlédnutí na některé z nástěnek v naší škole.

      Když jsme se na jaře letošního roku umístili na pátém místě z několika desítek pražských gymnázií, mysleli jsem si že jde o vrcholný zážitek, a že např. testy ani péče, s nimiž jsme se setkali v krajském kole nemohou být na vyšší úrovni…… Jak velmi jsme se mýlili. 

      23. listopadu jsme v sestavě

      učitel: PhDr. Jaroslav Palas

      a studenti: Mikuláš Valerian Romancov 4. G.   

                           Adam Tadeáš Ševčík 3. G

                           Mikuláš Smolík 3. 6

       

      odjížděli vlakem do Chebu a již ve vlaku jsem si všiml nějakých zvláštních čtveřic vždy jeden starší dospělý a k tomu čtyři dospívající. To samé pokračovalo cestou z nádraží do centra Chebu, kterou jsme absolvovali pěšky podél známé kovové „míle“ mosazném pásu, zapuštěném v dlažbě, která na každém metru připomíná jednu událost z dějin Chebu.  Mýlka byla vyloučená, záhadné čtveřice byly naši „konkurenti“.  Tyto „Davis-Cupové“ týmy byly někdy čistě ženské, někdy čistě mužské, někdy smíšené.

      To, že Cheb touto soutěží žije jsme pochopili i v dalších minutách a hodinách. Paní číšnice, která nám v restauraci servírovala oběd, nám přála hodně štěstí v soutěži, aniž jsme se o ní zmínili a v městském muzeu na náměstí, kam jsme se šli podívat především na 390 let starého vycpaného koně, (který padl pod Valdštejnem v bitvě u Lützenu v listopadu 1632) už s námi rovnou mluvili jakožto s historiky a rovnou nám dávali různé rady, co a jak v Chebu zažít. Byl to opravdu velmi příjemný a přátelský pobyt hned od počátku. 

      Po noci v krásném hotelu a luxusní snídani jsme se přesunuli do místa klání, a to do budovy místní VŠE, která poskytuje své místnosti pro tento „velepodnik“. Kromě několika set soutěžících studentů a jejich učitelů, hostů (např. generál Šedivý, Doc. Prymula, Antonín Panenka, apod.), garantů soutěže, slovutných profesorů moderních dějin např. Prof. Rychlíka, Prof. Holce, Prof. Hlavačky, Dr. Blažka, zde bylo možné také potkat některé poslance parlamentu ČR, kteří měli projevy, přenášené na velkém plátně této obrovské auly. Studenti již měli na svých místech, označených názvem školy, připraveny hodnotné dárky v podobě odborných publikací k moderním i starším dějinám a tričko s logem pořádajícího gymnázia Cheb.

      Po asi půlhodině projevů od různých osobností, zahájil hlavní organizátor a „guru“ této soutěže Mgr. Stulák soutěž, a zároveň jmenoval členy poroty a hodnotitele z řad 75 přítomných učitelů. Trochu mě zaskočilo, že jsem byl jedním ze jmenovaných a mé plány trávit čas spolu s většinou učitelů u opulentního rautu, se rázem rozplynuly. Profesionální čest mi samozřejmě velela neodmítnout tuto krásnou příležitost poznat se s některými kolegy z ČR a dokonce i ze SR přímo v „ohni“ bitvy.

      Po několika hodinách hodnocení a čtyřech kolech testů, jsem byl myslím stejně unaven jako samotní soutěžící, ale šťasten z této nové zkušenosti.  Při vyhlašování prvních deseti míst jsme tleskali těm šťastnějším, a myslím že nikdo nezáviděl medailistům hodnotné ceny typu LCD televize či tiskárna. Spíše jsme si vzájemně blahopřáli, že naše celkové umístnění v tomto ročníku, tj. 59 místo z 327 týmů, které se letos této soutěže zúčastnili, je nesporným úspěchem.  Navíc je třeba si uvědomit, že většina gymnázií v zemi si svůj tříčlenný tým může vybírat z několika set studentů, my máme na našem malém rodinném komorním gymnázium pouhých cca 80 studentů. A o to je tento výsledek cennější.

      Cestou zpět do Prahy autobusem, který byl rovněž zajištěn a hrazen organizátory soutěže, jsme probírali nové zážitky a zkušenosti. Myslím, že pro naše reprezentanty to byla dobrá životní zkušenost, a pokud bych trochu parafrázoval slavný výrok Neila Armstronga, „Je to obrovský krok jak pro naší školu, tak pro dějepis jako obor“ Myslím, že takto bohatě a odborně zajištěnou soutěž nemá takřka žádný středoškolský obor.  Myslím, že pokud by se stali učiteli dějepisu či historiky v jakémkoliv smyslu jen Ti každoroční finalisté, tak se v naší zemi o tento obor nemusíme bát.

       Děkujeme organizátorům,  a snad zase někdy.

       

      PhDr. Jaroslav Palas       

       

       

    • KOUZLO KRÁSY 2022
     • KOUZLO KRÁSY 2022

     • Účast našich žáků v mezinárodním mistrovství Kouzlo krásy  2022, které se konalo 23.11. 2022 v Sušici, byla korunována velkým úspěchem.  Naší žákyni Báře Bártové se podařilo za její ztvárnění tématu ,,Vesmírná elegance“ získat v pánské kategorii 1. místo !  A nejen to! Báru porota vybrala jako absolutního vítěze celé soutěže

      Ocenění si zaslouží i Lukáš Fišer, kterému jen ,,o kousek“ uniklo 3. místo. Oběma gratulujeme a doufáme, že jejich úspěch bude motivací i pro ostatní žáky.

      Poděkování patří i učitelům praktického vyučování – Haně Tomíčkové a Petře Smetanové, které  Báře a Lukášovi pomáhali s přípravou na soutěž.

    • HOREČKA NEDĚLNÍ NOCI
     • HOREČKA NEDĚLNÍ NOCI

     • Vybraní žáci oboru vlásenkář a maskér se účastnili benefičního koncertu Horečka nedělní noci v Hudebním divadle Karlín. Tento koncert je pouze 1x ročně a letos byl již jeho 6.ročník.

      Žáci měli na starost úpravu vlasů, paruk včetně jejich nasazování hercům a tanečníkům. 

      Krásné představení, které prolíná 100 let hudby u nás i ve světě, bylo zachyceno na prknech HDK během dopolední veřejné generálky a večerního představení. Na pódiu vystoupila celá plejáda známých umělců, v čele s Václavem Koptou, Leonou Machálkovou, Ondřejem Rumlem, Kateřinou Bohatovou, Míšou Tomešovou, Ivanou Korolovou, Petra Vojtkovou, Radkou Fišarovou, Anetou Krejčíkovou, Lilian Fischerovou, Michaelem Kluchem, Janem Křížem a dalšími talentovanými umělci. Vybralo se přibližně 500.000,- a my jsme rádi, že jsme mohli přispět takovémuto účelu.

       

    • NAŠI STUDENTI SOUTĚŽÍ
     • NAŠI STUDENTI SOUTĚŽÍ

     •  

      KADEŘNICKÁ SOUTĚŽ

       

      Dne 23.11.2022 se koná v Sušici   MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ KOUZLO KRÁSY 2022 PRO JEDNOTLIVCE. Soutěžním tématem je VESMÍRNÁ EXTRAVAGANCE.

      Naši školu budou v pánské kategorii reprezentovat 2 žáci  – Barbora Bártová ze 2. ročníku oboru Kadeřník a Lukáš Fišer ze 2.ročníku oboru Vlasová kosmetika. Přejeme jim hodně štěstí a úspěšný návrat.

       

      SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STUDENSKÝ ESEJ

       

      15. ročníku soutěže, pořádanou knihovnou Václava Havla na téma: K čemu je nám prezident/-ka a jaký/-ká by měl/-a být? se účastní se svou esejí naše studentka 3. ročníku gymnázia Michaela Radíkovská. 

       

      CELOSTÁTNÍ DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ GYMNÁZIÍ - FINÁLE

       

      V neposlední řadě musíme vzpomenout na úspěch v KRAJSKÉM KOLE celostátní dějepisné soutěže gymnázií, ve které se naši studenti (Laura Chorvatovičová, Mikuláš Valerián Romancov a Mikuláš Smolík) minulý školní rok umístili na skvělém 5. místě a letos - 23.11.2022, díky tomutu výsledku budou bojovat v celostátním FINÁLE v Chebu.

    • SAMETOVÝ FESTIVAL
     • SAMETOVÝ FESTIVAL

     • Dne 16. 11. se v naší škole na počest připomínky státního svátku 17. listopadu, opět uskuteční připomínka boje za demokracii a různých historických paralel, a to celodenním programem, pořádaným našimi studenty (především naším studentským parlamentem). Jde o další pěknou tradici, kterou naše škola udržuje při životě. Jsme pyšní, že mladým lidem není lhostejné, co se okolo nás dělo v minulosti, děje v přítomnosti, a bude dít v budoucnosti. Již technickou přípravou tohoto dne, naši studenti ukazují, že se nebojí práce, a není jim cizí obětovat se pro sebevzdělávání a vzdělávání svého okolí. Tímto počinem se připojujeme ke školám, které se zapojily do Projektu „Samet na školách“.  

             

                                                                            PhDr. Jaroslav Palas

       

      MEDAILONKY HOSTŮ:

       

      1.) Jaroslava Šiktanová - Setkání s disidentkou Jaroslavou Šiktancovou

       - Beseda

       

      "Jaké byly klíčové vnější a vnitřní faktory ovlivňující konec komunistického režimu v Československu? Jak si dnes jako studenti představujete dobovou československou situaci (stav režimu, opozice a společnosti) v období listopadu a prosince 1989? A jaká byla úloha jedince ve společnosti?

       

      Beseda vychází z osobní zkušenosti Jaroslavy Šiktancové, jakožto studentky, režisérky, disidentky a signatářky Charty 77."

       

      2.) Rekonstrukce státu - Jak mluvit s politiky, aneb lobbista nemusí být vždycky padouch

      - Workshop

       

      Koho si představíš, když se řekne „lobbista“? Prachatého padoucha? Chyba! Lobbing má v Čechách sice špatné jméno, ale ten občanský je nedílnou součástí funkční demokracie. Dialog s politiky založený na faktech je jedním z nejúčinnějších a nejpřímějších způsobů, jak prosadit změnu. Svým politikům a političkám můžeš napsat nebo je rovnou přijít navštívit do jejich regionální kanceláře – a s trochou pomoci to zvládne každý. Workshop probíhá formou strukturovaného dialogu s dobrovolníkem Rekonstrukce státu doplněného o praktickou aktivitu. Dozvíš se, jak si sjednat schůzku s politikem a napsat lobbingový e-mail, připravíš si lobbingovou strategii a dojde i na vtipné historky ze zákulisí.

       

      Workshop vedený dobrovolníkem Rekonstrukce státu, který ukáže studentům, jak je možné ovlivňovat dění z pozice občana.

       

      3.) Ivana Vlnasová - Setkání s bývalou pracovnicí Velvyslanectví Spolkové republiky Německo

      - Beseda

       

      Paní Ivana Vlnasová pracovala na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo jako překladatelka a tlumočnice i v roce 1989, kdy do Prahy přijížděli po tisících uprchlíci z bývalé NDR, kteří několik měsíců pobývali za neutěšených podmínek v prostorách a na zahradě velvyslanectví.

       

      Ráda se podělí o své zážitky z té doby se žáky a studenty.

       

      4.) Stužák - Mlhavá objektivita

      - Workshop

       

      Od listopadu 1989 se leccos změnilo. Bez počítačů, mobilů, internetu a zvyšující se rychlosti šíření informací si mnozí nedokáží představit dnešní svět. Jak ale na přijímané informace nahlížet nehledě na to, zda zrovna probíhá revoluce? Kriticky!

       

      S rozlišováním pravdivých informací od dezinformací hravou formou pomůže workshop Mlhavá objektivita zaměřený na kritické myšlení. Během workshopu účastníci poznají, jaké vlivy na objektivitu zpravodajství se mohou objevit. Jak o určité události budou informovat seriózní a jak bulvární novináři? Jak komunikují různí aktéři na sociálních sítích? Jakým způsobem se tvoří PR firmám a jak se prezentují jejich zájmy? Poznat a rozumět tomu, jak zpravodajství funguje nebo jak rozklíčovat zájmy jednotlivých aktérů, je jedna z nejdůležitějších dovedností nejen v dnešním světě.

       

      5.) Gender Studies - Přispěl socialismus v Československu k emancipaci žen?

      - Projekce s diskuzí

       

      Staly se ženy díky zákonným normám státního socialismu, který vládl v Československu v letech 1948 – 89, rovnoprávné? Jsou výdobytky emancipace získané v druhé polovině 20. století neměnné? Existuje na nich společenská shoda? Jsou platné normy dostačující, nebo potřebujeme nové, které by zajistily vyrovnané zastoupení žen v politické reprezentaci?

       

      Československo patřilo mezi první země, ve kterých si ženy v roce 1918 vydobyly všeobecné volební právo. V roce 1950 přestalo platit nařízení, podle kterého měl a musel mít hlavní slovo v rodině muž. Ve stejné době raketově rostla vzdělanost a zaměstnanost žen. Ženy v Československu se mohly od roku 1957 svobodně rozhodnout, jestli donosí své nechtěné těhotenství. V době, kdy Češky a Slovenky tvořily už 45% podíl všech pracujících na trhu práce, zavedlo Švýcarsko teprve volební právo pro ženy.

       

      6.) Kamila Bendová - Setkání s disidentkou Kamilou Bendovou

      - Beseda

      Paní Bendová nabízí k besedě několik témat: Události 17. listopadu 1989; Příběh Charty 77 – zápas Davida s Goliášem; VONS (Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných) a pražský proces; Co znamená totalita, Informace jsou moc a Paralelní polis.

       

      RNDr. Kamila Bendová, CSc. je matematička, matka šesti dětí a babička 21 vnoučat. Její manžel dr. Václav Benda (1946-1999), filosof a matematik, byl signatářem Charty 77, dvakrát jejím mluvčím (1979, 1984), zakládající člen Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (za činnost v tomto výboru byl 4 roky vězněn – spolu s Václavem Havlem aj.), po Listopadu předseda Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSFR a senátor. Nejstarší syn Marek je poslanec Parlamentu ČR.

       

      7.) Robert Netuka - Slam poetry jako angažované umění

      - Přednáška s diskuzí

       

      Přednáška představuje slam poetry jako vhodnou uměleckou formu pro angažovanou činnost a efektivní přenos myšlenek, postojů a hodnot do veřejného prostoru. Konkrétní ukázky slamového přednesu budou doplněny o autorovy osobní i pracovní zkušenosti, důvody k sepsání daných slamových textů a o poznámky k dané umělecky zpracované tématice – od Konga a problematiky těžby koltanu přes válku v Sýrii a migraci po politické nesvobody v Bělorusku nebo prohlubování sociálních rozdílů v České republice.

       

      8.) Marina Dobuševa - Beseda s Marinou Dobuševou – Osudové výročí. 100 let od vzniku SSSR

      - Beseda

       

      Během rozhovoru zazní témata: oběti při nastolení bolševického režimu, život obyčejného člověka za socialismu, euforie za Gorbačovovy perestrojky, genetický kód „nového člověka“ a jeho triumf při pádu režimu demokracie v moderním Rusku. První skupina diskutovaných problémů je založena na osobních vzpomínkách: cenzura v žurnalistice, kariérní omezení na základě národnosti, vládní kontrola vztahů mezi dětmi a rodiči. Časy reforem Michaila Gorbačova: novinářské vyšetřování, pravda o represích a hladomoru, návrat pravoslavné církve. Druhá skupina otázek je analytická. Co vedlo k nastolení bolševické diktatury? Masová represe k posílení moci. Proč se zhroutil režim komunistické strany? Kdo byl spokojený s Gorbačovovými reformami? Jak společnost dovolila pád demokracie v zemi?

       

      Přednášející Marina Dobuševa je novinářka, spisovatelka, badatelka meziválečné ruské emigrace v ČSR, pracovnice oddělení mezinárodní spolupráce organizace Post Bellum. V roce 1999 emigrovala z Ruska do České republiky.

       

      9.) Jsme fér - Svoboda jen pro někoho?

      - Workshop

       

      Před 30 lety padla železná opona a spolu s tím jsme jako společnost nabyli svobody. Naše Ústava říká, že občané České republiky jsou "odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů..." Ale jsme opravdu všichni stejně svobodní, rovnoprávní?  Pro některé z nás železná opona tak úplně nepadla. Dva muži nebo dvě ženy mají zakázáno vstupovat do manželství. Děti, které vychovávají, žijí v právní nejistotě a ze dne na den mohou například ztratit kontakt s jedním z rodičů. Co s tím můžeme udělat a proč bychom měli?

       

      Po představení základních faktů a argumentů budou studenti rozděleni do dvou skupin s protichůdnými názory a o uzákonění manželství pro všechny budou mít příležitost debatovat.

       

    • SOUTĚŽ - HALLOWEEN LÍČENÍ X ÚČES
     • SOUTĚŽ - HALLOWEEN LÍČENÍ X ÚČES

     • Výsledky naší školní halloweenské soutěže, které se účastnili studenti z oboru vlásenkář/maskér a studenti z oboru kadeřníků. Do hlasování na istagramu se zapojili žáci z učiliště a z gymnázia i ostatní uživatelé sociální sítě.

      Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným za skvělé práce.

      Těšíme se na další rok! 

    • HALLOWEEN NA TRHAŇÁKU 2022
     • HALLOWEEN NA TRHAŇÁKU 2022

     • 31.října proběho u nás vyučování v halloweenském duchu. Žáci i pedagogové mohli přijít do školy v masce a kostýmu a účastnit se v něm výuky, která sice probíhala podle rozvrhu, ale bylo do nich zařazeno i halloweenské téma a naše národní tradice.

      Na našem instagramu a fcb si žáci mohli pomocí kvízu vyzkoušet své znalosti o halloweenu, dušičkách a podobných svátcích napříč celou zeměkoulí. Školní bistro si připravilo pro své strávníky tématické menu a kadeřníci i maskéři si při praxi vyzkoušeli tématické účesy a masky, což využili přímo v tento den, kdy pro ně byla vyčleněna místnost, kde na požádání zhotovovali účesy a líčení. A v neposlední  řadě naši cukráři připravili strašidelné občerstvení.

      Bylo to příjemné zpestření výuky, děkujeme všem žákům i pedagogům, kteří se zapojili a těšíme se na další rok.

    • NÁVŠTĚVA STŘEDNÍ ŠKOLY ŘEMESEL A SLUŽEB A MUZEA BIŽUTERIE A ŠPERKŮ V JABLONCI NAD NISOU
     • NÁVŠTĚVA STŘEDNÍ ŠKOLY ŘEMESEL A SLUŽEB A MUZEA BIŽUTERIE A ŠPERKŮ V JABLONCI NAD NISOU

     • Dne  4.11. 2022 navštívili žáci naší školy Střední školu řemesel a služeb v Jablonci nad/Nisou.
      Tato škola byla vybrána jako jedna ze škol, ve které vzniklo za podpory Krajského úřadu Libereckého kraje tzv. Centrum odborného vzdělávání. Dozvěděli jsme se, že škola prošla kompletní rekonstrukcí dílen odborného výcviku a je vybavena moderními učebnami a nejnovějšími technologiemi pro tradiční řemeslné obory.
      Díky tomu se tak škola i přes silnou konkurenci zahraničních škol, umístila se na předním místě ve Střední Evropě.
      Po přivítání ředitelem školy a jeho zástupci pro odborné vzdělávání nám byly představeny vyučované obory,
      které škola vyučuje jako jediná v České republice. Jedná se o obory - Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů – kovová bižuterie, Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla, Bižuterní výroba, Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů – skleněná bižuterie.
      Dozvěděli jsme se, jak se zde žáci učí
      foukání a malování skla, vyrábět vánoční ozdoby, zhotovovat kovovou i skleněnou bižuterii, razit mince. Seznámili jsme se i s dalšími, již běžnějšími vyučovanými obory. Své dovednosti nám ukázali žáci oboru kuchař, jejichž výrobky jsme měli možnost ochutnat ve školní jídelně a ve školní prodejně nám žáci oboru prodavač nabídli k zakoupení žákovské výrobky. Plni zážitků a dojmů z přátelského přijetí jsme pokračovali v prohlídce Muzea bižuterie a šperku, jehož návštěva jen podtrhla celkovou příjemnou atmosféru exkurze.

    • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOUKROMÝCH ŠKOL – 3.11.2022
     • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOUKROMÝCH ŠKOL – 3.11.2022

     • V Den otevřených dveří soukromých škol navštívili školu žáci 9. ročníků ze Základní školy T. G. Masaryka z Pyšel a Základní školy Mendíků z Prahy 4.  Naši žáci si pro ně připravili bohatý program. Cukráři se postarali o jejich pohoštění a upekli koláčky s povidlovou a tvarohovou náplní, největší úspěch však sklidili s francouzským dezertem - profiterolkami s vanilkovou šlehačkou. Kadeřníci předvedli své dovednosti v úpravě účesů, maskéři se prezentovali líčením filmových postav a truhláři prokázali svou šikovnost výrobou rostoucích židlí. Zájemci o studium na gymnáziu si mohli ověřit své znalosti v řešení kvízových otázek. Návštěva ,,deváťáků „ probíhala v činorodé atmosféře a sdílení informací o náplni a organizaci studia i uplatnění absolventů, umožnila jim seznámit se nejen s prezentovanými profesemi, ale prohlédnout si také prostředí školy -  učebny, školní dílny.

    • DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
     • DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

     • Dne 11. 11. 2022 si v naší škole opět připomeneme Den válečných veteránů. Ve škole proběhne opět dobrovolná sbírka, která bude organizátorem použita na různé bohulibé činnosti. Celostátním organizátorem je společnost Paměť národa, resp. Post bellum. Studenti budou také seznámeni s tím, proč se stal zrovna květ vlčího máku symbolem tohoto dne, resp. symbolem 1. světové války. Věříme, že se opět, stejně jako vloni, podaří vybrat pěknou částku a ukážeme tím, že nám není lhostejná minulost, odvaha našich předků a budoucnost vztahů mezi zeměmi a národy. 

      Připnutím symbolického květu, jako krev rudého vlčího máku, si lidé po celém světě připomínají hrdinství vojáků a vzdávají jim úctu.

    • ŠKOLNÍ PARLAMENT
     • ŠKOLNÍ PARLAMENT

     • Pro školní rok 2022/2023 se členy studentského parlamentu stali žáci : Danny Štěpánek (1.G), Lea Sophie Springorumová (1.G), Maria Katarina Mecerová (2.G), Kateřina Libjaková (2.G), Lucie Radjenovičová (3.G), Kristýna Seinerová - předsedkyně školního parlamentu (3.G), Klára Maternová - zástupkyně předsedkyně školního parlamentu (3.G), Tereza Holanová (2.CS), Natálie Hájková (5.P), Emma Javorská (5.P) 

    • ERASMUS +
     • ERASMUS +

     • V průběhu měsíců září a října navštívilo naši školu několik skupin studentů a pedagogů z partnerských škol  Edirne a Corum İl Milli Eğitim Müdürlüğü z Turecka, s nimiž škola spolupracuje v rámci programu Erasmus+.

      Obsahem těchto zahraničních návštěv byl tzv. work shadowing neboli  "stínování", jak je název překládán a spočívá v návštěvách hodin, kdy student i pedagog jako nezúčastněné osoby pozorují styl výuky, hodnocení a nároky na žáky. Samozřejmě se mohou s dotazy do výuky také sami zapojovat. Obě strany se snaží komunikovat ve společném jazyce – angličtině.

      Turečtí studenti spolu s pedagogy si prohlédli školu, byli seznámeni nejen s historií školy, nabídkou jejích vzdělávacích programů, ale i se školským systémem vzdělávání v České republice.

      Zatímco při předchozích návštěvách tureckých studentů u nás probíhalo sledování výuky žáků u oboru vzdělání Truhlář, letos byla jejich návštěva zaměřena na stínování výuky na gymnáziu. Studenti se účastnili nejen výuky anglického jazyka ale i jiných cizích jazyků a předmětů vyučovaných v českém jazyce.   

      Přínosem těchto společných setkání, na nichž probíhalo vzájemné představení a poznávání škol, byla možnost porovnat školství České i Turecké republiky a seznámit hosty se způsobem výuky v české škole. Po závěrečném fotografování a předání certifikátů následovalo i pozvání našich studentů k návštěvě Turecka.

    • HALLOWEEN NA TRHAŇÁKU 2022
     • HALLOWEEN NA TRHAŇÁKU 2022

     • Halloween je původně keltský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých. V minulosti jej slavili především Britové a Američané. Postupně se však rozšířil po Evropě a stal se populární i u nás.

      Pokud jste se rozhodli, že si ho letošní rok konečně užijete, máte možnost  v pondělí 31.října 2022. Tento den bude vyučování probíhat v halloweenském duchu. Žáci i pedagogové budou moci přijít do školy v masce, kostýmu a účastnit se v něm výuky. Bude vyčleněna 1 místnost, kde budou naši maskéři spolu s kadeřníky připraveni na požádání nalíčit obličej, zhotovit masky a odpovídající účes. Výuka bude sice probíhat podle rozvrhu, ale učitelé zařadí téma do svých předmětů. Nemělo by se týkat pouze halloweenu, ale je žádoucí připomenout i naše národní tradice. Součástí akce je vyhlášení soutěže o nejlepší masku, kostým a příběh s tématikou oslav tradičních zvyků.

      Mgr. Alena Ondráková

      ředitelka školy

    • 100 GRAMŮ PRO PŘÍRODU
     • 100 GRAMŮ PRO PŘÍRODU

     • Naše škola se zapojila do projektu 100 gramů pro přírodu - sbírky starých a nepotřebných mobilů, nabíječek a tabletů. Hlavním smyslem neziskového projektu REMOBlL je ochrana životního prostředí a zdraví člověka zajištěním efektivního systému sběru a využiti mobilních telefonů po skončení životnosti.

      "Nostalgie není na místě - zbavte se starých závazků i starých telefonů. Pokud jste váš mobil nepoužívali vic než jeden rok, uděláte užitečnou věc, když mobil odevzdáte k recyklaci - protože místo starých zpráv a nepoužívaných kontaktů můžete OPRAVDU pomoci."

      Sbírka probíhá do 13.11.2022 a sběrný box naleznete v sekretariátu školy.

 • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

 • Sleduj učiliště na sociálních sítích