• 100 GRAMŮ PRO PŘÍRODU
     • 100 GRAMŮ PRO PŘÍRODU

     • Naše škola se zapojila do projektu 100 gramů pro přírodu - sbírky starých a nepotřebných mobilů, nabíječek a tabletů. Hlavním smyslem neziskového projektu REMOBlL je ochrana životního prostředí a zdraví člověka zajištěním efektivního systému sběru a využiti mobilních telefonů po skončení životnosti.

      "Nostalgie není na místě - zbavte se starých závazků i starých telefonů. Pokud jste váš mobil nepoužívali vic než jeden rok, uděláte užitečnou věc, když mobil odevzdáte k recyklaci - protože místo starých zpráv a nepoužívaných kontaktů můžete OPRAVDU pomoci."

      Sbírka probíhá do 13.11.2022 a sběrný box naleznete v sekretariátu školy.

    • EDU FESTIVAL
     • EDU FESTIVAL

     • Se studenty jsme 4.10 navštívili EDU festival v kongresovém centru CUBEX. EDU festival je vzdělávací festival o talentu, úspěchu a studiu v zahraničí. Žáci měli možnost si v tamním kariérovém centru popovídat s kariérovými poradci, vyzkoušet si talentový test nebo si prověřit svou úroveň angličtiny. Festivalu se účastnili zajímaví řečníci, zástupci firem (Emco, Notino), učitelů i studentů. V programu vystoupili české businessové špičky, kariérní poradci a psychologové, úspěšní studenti, zástupci studentských spolků i zahraničních univerzit.

    • ÚPRAVA ŠKOLNÍCH DÍLEN V ZŠ ŠTĚRBOHOLY
     • ÚPRAVA ŠKOLNÍCH DÍLEN V ZŠ ŠTĚRBOHOLY

     • Žáci Gymnázia bratří Čapků a Prvního českého soukromého středního odborného učiliště se sídlem v Praze 10 - Hostivaři, Trhanovské náměstí 129/8, kteří se učí truhlářské profesi, zhotovili ve školním roce 2021 / 2022 pracovní stoly pro žáky 2. stupně ZŠ Štěrboholy pro výuku pracovních činností ve školních dílnách. Akce proběhla v rámci spolupráce a partnerství mezi školami. Návrh konstrukce stolů vytvořili žáci pod vedením učitele odborných předmětů oboru truhlář - Jaroslava Krkošky. Formátování dílců a olepení zajistila firma AMONIT s.r.o. Výrobu a montáž provedli žáci bez nároku na odměnu. Materiál finančně podpořil ÚMČ Praha – Štěrboholy.

       

       

    • IMATRIKULAČNÍ PLES
     • IMATRIKULAČNÍ PLES

     • Vážení žáci, rodiče a kolegové,

      dovolte mi, abych Vás jménem školy pozval na imatrikulační ples naší školy, kde oficiálně přivítáme žáky 1. ročníků. Ples se bude konat 7. října v hotelu Belvedere (https://www.hotelbelvedereprague.cz/cz/) od 17:00. Sál bude pro hosty otevřen již od 16:30.

      Lístky jsou k zakoupení od 19. září ve škole v ekonomickém oddělení za částku 350,- Kč.

      K poslechu a tanci bude hrát tradičně kapela PartyLeaders (https://partyleaders.cz/).

      Více informací u třídních učitelů.

       

      S pozdravem
      Petr Brand
      Zástupce ředitelky školy

    • KOMUNÁLKY PRO MLADÉ
     • KOMUNÁLKY PRO MLADÉ

     • Zdravíme Vás,

      zveme žáky naší školy, primárně z předposledního a posledního ročníku, případně i další zájemce na vzdělávací akci v oblasti aktivního občanství. Akce je pořádána pod záštitou Domu dětí a mládeže Prahy 2 a Českou sekcí DCI-Sdružení zastánců dětských práv České republiky.

      Dne 15. 9. 2022 v 10.00 hodin ráno proběhne panelová diskuse s kandidáty na primátora hl. města Prahy. Témata jsou zaměřena na oblasti blízké mladým lidem, primárně prvovoličům. Akci pořádá studentská organizace Pražský parlament dětí a mládeže. Přítomni budou kandidáti z celého politického spektra, tudíž je to akce apolitická a slouží čistě edukativně k podpoře oblasti orientace se v současném dění kolem nás. Celá událost se bude konat v aule Domů dětí a mládeže Prahy 2. (Slezská 21/920, 120 00 Praha 2). Předpokládané časové rozpětí přibližně 2 hodiny. Zúčastněným žákům budou vystaveny listy o účasti na diskuzi, který bude sloužit jako potvrzení o účasti.

       

      Můžete se přihlašovat prostřednictvím e-mailu či případně individuálně na odkazu Komunálky pro mladé . https://bit.ly/3wWXqB1

      S přáním hezkého dne za Pražský parlament dětí a mládeže

      Předsedkyně Kristýna Seinerová
      (žákyně 3.G)

    • ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022 / 2023
     • ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022 / 2023

     • Vážení žáci a rodiče,dovolte mi, abych Vás přivítal do nového školního roku a zasílám důležité informace k jeho zahájení.

      Harmonogram zahájení naleznete již teď na Edupage, ale pro jistotu ho vkládám i sem:

      1. ročníky SOU i G - 9:00 - 10:00

      2. ročníky SOU i G + 3. ročník G - 10:00 - 11:00

      4.G + 4.P 11:00 - 12:00

      5.P a 5.V 12:00 - 13:00

      Přehled učeben, kam máte jít, naleznete opět na Edupage v modulu "Třídní kniha". Rozpis budete mít k dispozici i v den nástupu ve škole.

      Dále si prosím připravte 50 Kč vratnou zálohu na klíček ke skříňce. Každý z vás bude mít k dispozici svou vlastní skříňku. Záloha slouží k úhradě klíčku v případě ztráty a vrací se v případě ukončení studia a vrácení klíčku.

      Další novinkou je vstup do budovy školy, který je nově realizován pomocí přístupového čipu. Opět bude vydáván na vratnou zálohu 50 Kč, která se použije při ztrátě čipu nebo se vrací při odevzdání čipu na konci studia.

      Klíček od skřínky a čip bude s vámi řešit třídní učitel, v případě pozdějšího příchodu do školy lze klíček a čip vyzvednout v ekonomickém oddělení.V pátek vás bude čekat školení BOZP a PO. Rozpis opět naleznete již teď na Edupage a více info dostanete ve čtvrtek od třídních učitelů.

      S pozdravem a přáním úspěšného školního roku

      Petr Brand

      Zástupce ředitelky školy

    • KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
     • KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

     • Školní rok 2021/2022 je u konce.

      Děkujeme Vám za krásné chvíle, blahopřejme k úžasným výsledkům a doufáme, že si užijte letní prázdniny podle svých představ.

      Těšíme se na Vás v září, ve školním roce 2022/2023!

      GBČ A PČSSOU

    • AKCE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU
     • AKCE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

     • SOLIDARITA NA NAŠÍ ŠKOLE

      Situace na Ukrajině se bezpodmínečně dotkla nás všech. Zasáhla do životů každého z nás. Z hlediska ekonomického a sociálního to bude boj na dlouhou trať. Byť Česká republika není součástí boje, je Ukrajina naším nedalekým sousedem, a to, co se tam děje má dopad i na nás. Postoj České republiky byl zprvu k této situace překvapivě velmi solidární. Lidé přispívali jak finančními sbírkami, tak hmotnými předměty, které pomáhaly nejen ukrajinským uprchlíkům, ale i bojovníkům ve válce za svobodu jejich země. Peníze a zboží potřebné k přežití s nekončícím bojem, které se vybraly, zachránili nejeden život, a proto jsem ráda, že i naše škola byla zapojena do pomoci s tímto nedemokratickým terorem, co se děje u našich sousedů.

       

      Parlament na naší škole zvolil obě formy pomoci. Celá škola se do sbírek zapojila s chutí pomáhat a nezůstala jen tak nečinně přihlížet. Mám velikou radost, že se studenti zapojili a neváhali přispět. První uspořádanou akcí byl bleší trh konaný 1. dubna. Prodávalo se zde oblečení, cukroviny, co nejen žáci, ale i učitelé sami napekli, a také třeba vlastnoručně vyráběné předměty v podobě různých připínáčků a ozdob. Každý mohl v průběhu přispět, nehledě na to, co si koupil. Zbývající oblečení doputovalo na pomoc do azylového domu, který vznikl jako útočiště pro uprchlíky. Trh probíhal o přestávkách a žáci neustále plnili fronty, první akce se dle reflexe velmi podařila.

       

      Druhou akcí pořádanou 25. dubna byl „Běh pro Ukrajinu“. Celý program se konal ve sportovním areálu na Hamru v Záběhlicích. Spolu s během který zahajoval celou událost, připravil školní parlament bohatý sportovní program jako odměnu za zapojení se do běhu kolem Hamerského rybníka. Žáci si mohli vyzkoušet fitness centrum, stolní tenis a podob. Celý běh odstartoval brzy ráno. Bohužel se dostavilo nepříznivé mlhavé počasí. Však ani to žáky nezatavilo projevit svoji solidaritu.

       

      Chtěla bych ještě jednou poděkovat Všem, kteří se neváhali zapojit a přispět. Projevit tak, že to, co se kolem nás děje, nám není lhostejné. Dále velké díky patří celému školnímu parlamentu za organizační přípravy a nápaditost při těchto událostech. Doufám, že se Vám akce líbily a budeme se těšit na další, snad už v pozitivnějším duchu. Budeme věřit, že se situace na Ukrajině brzy uklidní, a že zmizí i dosavadní teror, který utlačuje svobodu nebohých lidí.

       

      Jménem Školního parlamentu bratří Čapků

      Kristýna Seinerová, předsedkyně

    • HODINA MODERNÍ CHEMIE
     • HODINA MODERNÍ CHEMIE

     • V únoru (pro G) a v dubnu (pro SOU) proběhly Hodiny moderní chemie. Lektoři z VŠCHT předvedli našim žákům mnoho atraktivních pokusů s tekutým dusíkem, suchým ledem, nitrocelulózou a dokonce i střelným prachem. Pomocí plamenové zkoušky rozlišovali kationty kovů, připomněli si pravidla bezpečné manipulace s žíravinami, v průběhu předváděných redoxních i acidobazických reakcí pozorovali barevné změny, zopakovali si znalosti o acidobazických indikátorech i o freonech a hasících přístrojích. V závěru jim lektoři pomocí tekutého dusíku, potravinářských barviv a esencí různých chutí vyrobili výbornou smetanovou zmrzlinu. Žáky Hodina moderní chemie opravdu bavila a za správné odpovědi na kladené otázky si mnozí odnesli hodně drobných odměn. Všichni už se těšíme, až k nám lektoři z VŠCHT opět zavítají příští rok.

      (Text: Mgr. Pavla Krásová)

       

    • NÁVŠTĚVA AUGUSTINIÁNSKÉHO KLÁŠTERA A KARLOVA MOSTU
     • NÁVŠTĚVA AUGUSTINIÁNSKÉHO KLÁŠTERA A KARLOVA MOSTU

     • Dne 10. 5. 2022 navštívili studenti 3. G spolu se svým dějepisářem PhDr. Jaroslavem Palasem augustiniánský klášter u sv. Tomáše na Malé Straně. V tomto klášteře se běžně žádné exkurze nekonají, jde o funkční klášter s místní mniškou komunitou. Díky benevolenci místního převora, bratra augustiniána Juana Provecho, s nímž se osobně dobře znám, jsme měli možnost navštívit místa, která běžně přístupná nejsou, např. tzv. Rajský dvůr, Kapitulní síň, Křížovou chodbu (ambit), klášterní kapli a samozřejmě kostel sv. Tomáše. Myslím, že studenti nasáli trochu klášterní atmosféry, resp. klidu, a když jsme se o několik desítek metrů dál opět vynořili v ruchu velkoměsta, tak vypadali, že stále ještě trochu „kontemplují“……….

       

      Hned na to jsme se přesunuli na nedaleký Karlův most, kde jsme se snažili si v ještě celkem zvládnutelných dopoledních „davech“, nebo spíše hloučcích turistů utrhnout trochu toho místa u každé sochy. Studenti si sochy předem rozdělili, a celkem fundovaně pohovořili, vždy o jedné soše (jednom příběhu autora a díla, popř. námětu, či životě světce). Zároveň se studenti u soch pustili i do rozboru barokních prvku, které jsme se učili.  Slunce hřálo, a myslím, že všem se nám najednou chtělo hrozně žít a kamennou slávu světců vyměnit za reálný současný, byť chybující život. Bylo to krásné, ale v nejlepším jsme přestali a šli dál žít ty své životy z masa a kostí, které sice nikdo možná v kameni nezachytí, ale jsou naše.

       

      PhDr. Jaroslav Palas              

    • ABSOLVENTSKÝ PLES
     • ABSOLVENTSKÝ PLES

     • Vážení žáci, rodiče a kolegové,

      srdečně Vás zveme na poslední ples tohoto školního roku. Absolventský ples Prvního českého soukromého středního odborného učiliště s.r.o. se koná v pátek 24.6.2022 v pražském hotelu Belvedere (Milady Horákové 19, Praha 7, https://www.hotelbelvedereprague.cz/cz/) kde se rozloučíme se závěrečnými ročníky učebních oborů.

      Lístky jsou v prodeji v ekonomickém oddělení do vyprodání za cenu 350,-Kč

    • PLANETA ZEMĚ 3000
     • PLANETA ZEMĚ 3000

     • MADAGASKAR

      Ve středu 20. dubna se žáci prvního ročníku gymnázia a některých tříd 2. ročníku učiliště vydali na výukový program projektu Planeta Země 3000.

      Díl, který jsme měli možnost vidět, se jmenoval Madagaskar-příběh pradávné Lemurie. Pojednával o dobrodružné cestě skrz na skrz tímto unikátním ostrovem za hledáním tajemného rituálu tamějších domorodých obyvatel Malgašů, zvaný Famadihana. Rituál spočívá v možnosti znovu se setkat se zemřelým, umožnit mu získat titul razana a stát se tak váženým předkem. Cestou se fotograf a cestovatel Adam Lelek setkával s mnohými kulturními a přírodními krásami Madagaskaru. Mohli jsme tak vidět zajímavé madagaskarské živočichy (např. endemické lemury kata, hroznýše madagaskarského, ploskorepa třásnitého a mnoho dalších místních živočichů), různé ekosystémy, vesnice i města a nahlédnout do života místních obyvatel. Celý projekt komentoval samotný tvůrce Adam Lelek. Film byl obohacen také krásnými fotografiemi z celé cesty. V průběhu celého pořadu jsme byli fascinováni tajuplnou a často velmi náročnou cestu (místy neproniknutelným) Madagaskarem. Po skončení samotné projekce proběhla diskuze s Adamem Lelkem.

      (Text: M. K. Mecerová a R. Petříková - žákyně 1.G + Mgr. Pavla Krásová, fotografie: planeta zeme 3000)

    • WORKSHOP: HURÁ CHYBA!
     • WORKSHOP: HURÁ CHYBA!

     • DOX - CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ

      Třída 1G navštívila vzdělávací program k psychologickému pojmu mindset.

      Vzdělávací program využívající metodiku Heroic Imagination Project profesora Philipa Zimbarda hledá odpověď na otázku, jakým způsobem je možné změnit nastavení lidské mysli, které jsme dosud měli z velké části za vrozené. Současná psychologie, která pojem mindset zavádí, sleduje jeho dva druhy, fixní a růstový. Rozdíl mezi oběma je fatální pro naši schopnost učit se. Lidé s fixním nastavením mysli nemají rádi výzvy, raději se spokojí s úkoly, na které stačí. V růstovém nastavení mysli naopak lidé výzvu chápou jako možnost se rozvíjet, proto jsou mnohem lépe schopni naplňovat svůj skutečný potenciál.

      Fixní nebo růstový princip myšlení ovlivňuje nejrůznější oblasti našeho života od logického uvažování, přes sociální dovednosti až po umělecké tvoření. Vzdělávací program tedy v první řadě seznamuje studenty s tím, že vůbec něco jako fixní a růstové myšlení existuje; prostřednictvím různých aktivit jim umožňuje objevit, v jakých oblastech mají nastavení mysli fixní a kde otevřené, staví před ně výzvy, ve kterých je třeba převzít zodpovědnost sám za sebe a utkat se s vlastní myslí. Na vlastní kůži si v programu studenti zakusí, že navzdory svým vrozeným dispozicím jsme schopni se během života měnit.

    • NAJDI KLÍČ KE SVÉMU POTENCIÁLU
     • NAJDI KLÍČ KE SVÉMU POTENCIÁLU

     • Ve spolupráci s Cevro institutem a v rámci předmětu Management a kariérního poradenství žáci nástavbového studia absolvovali program ,,Najděte klíč ke svému potenciálu“, který je měl přivést k zamyšlení nad svými silnými stránkami a k zjištění, v jaké týmové roli se cítí nejlépe. Všichni nemůžeme být šéfy a ani nechceme, každému vyhovuje něco jiného – někomu pravidelnost, řád a samostatná práce v teple kanceláře, jiný potřebuje pohyb na čerstvém vzduchu nebo pestrost podnětů v rámci většího kolektivu a třeba možnost po ránu si přispat. Oba však mohou být stejně efektivní a jejich práce přínosná, pokud dělají to, co je baví a naplňuje. A přesně tímto směrem se ubírala obsahová náplň semináře s lektorem Ing. Markem Pavlíkem, Ph.D., Během nabitých 90 minut se žáci dozvěděli, jak najít svoje silné stránky, jak o nich přemýšlet a jak je následně nejen na trhu práce využít. Žáci si také vyzkoušeli test na Týmové role, ve kterém poznali svůj potenciál a který mohou využít v týmové spolupráci.

    • DEN LATINY / LATINSKÁ OLYMPIÁDA 2022
     • DEN LATINY / LATINSKÁ OLYMPIÁDA 2022

     • Studenti latiny z našeho gymnázia se ve čtvrtek 28.4. zúčastnili Dne latiny, který pořádá Ústav řeckých a latinských studií Filozofické fakulty UK. Po pauze způsobené pandemií měli studenti opět možnost navštívit přednášky vysokoškolských přednášejících o tom, jak je antika stále přítomná v našem každodenním životě. Dozvěděli se dále informace o římském právu, zkáze Pompejí, Homérovi, Alexandrovi Velikém či významu snu v literatuře. Naši studenti také potkali další latináře a poznali, že latina otevírá dveře do různých příbuzných oborů (historie, právo, literatura, filozofie atd.).

       

      Vybírám z ohlasů našich studentů:

      „Den latiny se mi moc líbil a určitě bych šel znovu. Dozvěděl jsem se toho spoustu asi bych vypíchnul například to, že jsme jedna z mála zemí, co nemá muzeum zaměřené přímo na antiku.“ student 1.G

      „Určitě bych šel znovu rád. Líbilo se mi téma antiky, která mě neustále fascinuje. Byl jsem na úvodní přednášce a přednášce o zákonu 12 desek. Obě pro mě byly velkým přínosem. Přednášející byli sympatičtí a opravdu měli co říct. V jejich projevu byl zcela zjevný zájem o dané téma a celoživotní získávání nových poznatků. Překvapilo mě, že jsou státy, které ctí zákon 12 desek v jisté podobě dodnes.“ student 2.G

      „Nejvíc zajímavá přednáška mi přišla ta o Pompejích a celkové zkáze se sopkou Vesuv. Líbil se mi ten přístup přednášejícího a také jeho prezentace. Více jsem si uvědomila, že to bylo jen pouhé městečko, které v té době nebylo tak důležité. Přitom pro nás je to teď jedna z nejslavnějších tragédií.“ studentka 1.G

      „Moc se mi to líbilo, a to jsem měla předsudky, že to bude jen nudné povídání o gramatice.“ studentka 1.G

       

      Akce se moc vydařila a už se těšíme na další ročník.

      Markéta Stehlíková, latinářka

       

      Studenti našeho gymnázia se letos opět zúčastnili latinské olympiády Certamen Latinum. Do školního kola, které se konalo v únoru, se zapojili studenti latinského semináře. Účastníci si zkoušeli pouze s pomocí slovníku poradit s překladem z latiny do češtiny a odpovědět na otázky týkající se gramatiky i všeobecného přehledu o antice. Při řešení olympiády tak získali bližší informace o přátelství (amicitia) v Římě či si připomněli mýtus o Apollónovi a Dafné. Vítězové školního kola pak naši školu reprezentovali v zemském kola, kde poměřili své síly s žáky gymnázií z celých Čech. Bára Chloupková (3.G, kategorie B) i Magdalena Linková (1.G, kategorie A) obstály se ctí. Velmi si vážím úsilí, které věnovaly vypracování olympiády ve svém volném čase v průběhu března. Doufám, že jim jejich píle zůstane i v dalších (nejen) latinských výzvách.

       

      Markéta Stehlíková, latinářka

       

    • MATRIX TALENT 2022
     • MATRIX TALENT 2022

     • Dne 4.5.2022 proběhla v Pardubicích mezinárodní soutěž firmy Matrix pro studenty kadeřnických oborů MATRIX TALENT 2022. Přihlášeno bylo 80 soutěžících, ze kterých bylo vybráno 15 soutěžících v pánském a 15 soutěžících dámském oboru. Bylo nám potěšením, že v dámském oboru na téma balayage, byla vybraná i naše studentka 3. ročníku Tereza Cihelková. S našimi žáky 3. ročníku jsme jeli Terku podpořit a fandit ji. Z 15 soutěžících se umístila na nádherném 2. místě  a odnesla si  krásnou cenu 3 měsíční kurz akademie od firmy Matrix a produkty od téže firmy.

      Terko moc gratulujeme !!!!

    • PŘEDNÁŠKA PLK. JUDR. JAROMÍR BADIN
     • PŘEDNÁŠKA PLK. JUDR. JAROMÍR BADIN

     • Naši studenti oboru kadeřník se dne 25.3. 2022 účastnili přednášky na téma – Šikana, kyberšikana a sociálně patologické jevy ohrožující mládež. Přednášející plk. JUDr. Jaromír Badin, vrchní komisař kriminální policie a vyšetřovatel trestné činnosti mládeže a na mládeži, hovořil především o úskalí, které skrývá užívání internetu. Zaměřil se na zneužívání fotek, sexting, kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming.Přednášející studentům ukázal, jakým způsobem mohou být informace a fotografie, které vkládají na sociální sítě zneužity a také, jak to může ovlivnit jejich postavení nejen ve školním kolektivu, ale i v budoucím zaměstnání. Byly jim vysvětleny rozdíly mezi jednotlivými druhy šikany i to, jak snadné je se stát obětí, ale i strůjcem šikany. Studenti se dověděli, jak se šikaně vyhnout, případně jak vzniklou situaci řešit.

      Kateřina Brožová

    • MATURITNÍ PLES
     • MATURITNÍ PLES

     • Vážení žáci, rodiče a kolegové,

      rádi bychom Vás touto cestou pozvali na maturitní ples Gymnázia bratří Čapků a Prvního českého soukromého středního odborného učiliště s.r.o., který se koná ve čtvrtek 26.5.2022 v pražském hotelu Belvedere (Milady Horákové 19, Praha 7, https://www.hotelbelvedereprague.cz/cz/) od 18:00 a kde se rozloučíme se třídou 4.G, 5.P a 5.V. 

      Lístky jsou v prodeji v ekonomickém oddělení od 25.4.  za cenu 350,-Kč do vyprodání.

      Druhý ples v tomto školním roce pro žáky závěrečných ročníků učebních oborů je naplánován na pátek 24.6.

    • CELOSTÁTNÍ DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ GYMNÁZIÍ - 2022
     • CELOSTÁTNÍ DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ GYMNÁZIÍ - 2022

     • Dne 6. 4. 2022 jsme se opět zúčastnili krajského kola nejprestižní dějepisné soutěže gymnázií, která má již třicetiletou tradici. Toto kolo probíhalo znovu na gymnáziu Jana Patočky v Jindřišské ulici. Za doprovodu učitele dějepisu a moderních dějin PhDr. Jaroslava Palase se této soutěže tříčlenných „posádek“ zúčastnili tři dlouhodobě připravovaní studenti, resp. dva studenti a jedna studentka. Náš vyvážený tým ve složení Laura Chorvatovičová 4. G, Mikuláš Valerián Romancov 3. G a Mikuláš Smolík 2. G působil sebevědomě. Jednalo se opravdu o tři momentálně nejvhodnější bojovníky nadšence, které bylo možné, do této „bitvy“ poslat.

       

      S úsměvem na tváři, koncentrací a pokorou v srdci se pustili do testu, který opravdu nebyl jednoduchý a výrazně přesahoval běžné znalosti středoškoláků. Nebál bych se tvrdit, že šlo o testy z větší části spíše „vysokoškolské“. Ale to je v pořádku, protože tato soutěž není určena jen těm, kdo dějepisem, resp. moderními dějinami pouze projdou, ale těm, kdo se o dějiny a obzvláště ty novější zajímají nadstandardně.

       

      Soutěž letos ozdobil svou přítomností také primátor Hlavního města Prahy, pan MUDr. Zdeněk Hřib. Po jeho projevu a ve velice komfortním prostředí (včetně občerstvení) soutěž započala. Po jejím ukončení a po opravách a vyhodnocení testů byly studenti opět svoláni a seznámení s výsledky.

       

      Náš tým tentokrát dosáhl velkého úspěchu, kdy se umístil z cca 30 pražských gymnázií, které se soutěže účastnili, na vynikajícím pátém místě, což je opravdu úspěch nevídaný, neboť většina gymnázií má pro vytvoření tříčlenného týmu k dispozici několik set studentů. Naše malé rodinné gymnázium dokázalo poskládat tento Dream-team z pouhých cca 80 studentů   Myslím, že i ostatní naši studenti si tímto výsledkem především posílí sebevědomí před dalším studiem a maturitou. Připravili jsme si dobrou pozici pro případnou účast dalšího týmu našeho gymnázia v příštím roce.

       

      Celý úspěch je korunován ještě tím, že náš tým zároveň postoupil do celostátního finále v Chebu, kam postupuje vždy jen šest týmů z každého kraje. Finále se bude konat na podzim tohoto roku.   

    • POLITOLOGICKÁ PŘEDNÁŠKA
     • POLITOLOGICKÁ PŘEDNÁŠKA

     • PhDr. Michaela Romancova

      RUSKO A GEOPOLITIKA

      Která proběhla v pátek 25. 2. 2022

      V prostorách Gymnázia Bratří Čapků v Hostivaři9:50 – 11:40

       

      "Myslím, že bychom v naší zemi nenašli druhou takovou školu, která by měla dva dny po Ruské invazi na Ukrajinu ve škole přednášku na výše uvedené téma. Přednášku na té nejvyšší úrovni v rámci daného tématu. Přednášejícím byl totiž PhDr. Michael Romancov, PhD."

      Doktor Romancov je špičkovým politologem (politickým geografem), který je dle mého názoru největším specialistou na Rusko a východní Evropu v naší zemi. Je často oslovován nejrůznějšími institucemi a médii k vyjádřením k aktuálním politickým situacím. Jakožto publicista a vysokoškolský pedagog (v současné době působí na Fakultě Sociálních věd Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzitě Praha) byl pro nás velmi vzácným hostem.

      II. Příběh této přednášky

      Tuto přednášku jsme s doktorem Romancovem plánovali již před dvěma lety, ale několik dní před její realizací přišel do naší země covid. Potom jsme byli nuceni ještě několikrát ustoupit tomuto mocnému infekčnímu nepříteli, ale nakonec jsme zvítězili, a přednášku uskutečnili. Přednáška se odehrála 25. února ( což je samo o sobě strašidelné datum pro naší historii) a k tomu se ještě začal odehrávat temný scénář války, které se všichni obávali a věřili v její odvrácení.

      III. Zážitek na celý život

      Všichni mladí lidé, (včetně syna pana Romacova, který je též naším studentem) , kteří se v pátek 25. 2. 2022 sešli v učebně, kde se přednáška odehrála, byli opravdu velmi namotivovaní a vzdělaní. Někteří zřejmě očekávali, že se zde mohou dozvědět i recept, jak válkám navždy předem zabránit, či je rychle zastavit. Avšak takový univerzální recept nikdo nevlastní. Byl jsem rád, že přednášející je nejen kvalitní odborník, ale skvělý rétor, který dokázal publikum zaujmout od prvních vteřin až do závěrečného bouřlivého potlesku. Ani se mi nechtělo tuto vzácnou chvíli rušit přestávkami na vyvětrání přeplněné místnosti, ale bylo to nezbytné. Byl jsem potěšen nejen jako organizátor, ale i jako posluchač. Ačkoliv se jako učitel politologie v dané problematice velmi slušně orientuji některá zhuštěná data a historické mapy, které byly v prezentaci uvedeny, mě nadmíru inspirovaly. Přednáška se dotkla i řady ekonomických souvislostí a staletého „velmocenského prokletí“ onoho obřího specifického státu.

      Myslím, že především vynikající práce s kontextem, mistrně prokládané vtipy i mrazivými příklady z dějin současného Ruska, Sovětského svazu, i z dob carských, zajistily porozumění dnešní situaci, a v očích mnoha studentů jsem zahlédl jistý záblesk „prozření“ a pochopení těch tradičních antických velkých vět, na jejichž platnost se my učitelé dějepisu, moderních dějin, politologie a dalších oborů snažíme po léta upozorňovat a které stále mají tutéž sílu a poselství …… Kostky jsou vrženy ….. Překročit Rubikon …. Chceš-li mír chystej válku …. ….Překročíš-li řeku, zničíš velkou říši ……. Kdo mluví o míru, chystá válku a další

      Děkujeme a snad brzy v lepších časech na viděnou

      PhDr. Jaroslav Palas

 • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

 • Sleduj učiliště na sociálních sítích