• KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
     • KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

     • Školní rok 2021/2022 je u konce.

      Děkujeme Vám za krásné chvíle, blahopřejme k úžasným výsledkům a doufáme, že si užijte letní prázdniny podle svých představ.

      Těšíme se na Vás v září, ve školním roce 2022/2023!

      GBČ A PČSSOU

    • AKCE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU
     • AKCE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

     • SOLIDARITA NA NAŠÍ ŠKOLE

      Situace na Ukrajině se bezpodmínečně dotkla nás všech. Zasáhla do životů každého z nás. Z hlediska ekonomického a sociálního to bude boj na dlouhou trať. Byť Česká republika není součástí boje, je Ukrajina naším nedalekým sousedem, a to, co se tam děje má dopad i na nás. Postoj České republiky byl zprvu k této situace překvapivě velmi solidární. Lidé přispívali jak finančními sbírkami, tak hmotnými předměty, které pomáhaly nejen ukrajinským uprchlíkům, ale i bojovníkům ve válce za svobodu jejich země. Peníze a zboží potřebné k přežití s nekončícím bojem, které se vybraly, zachránili nejeden život, a proto jsem ráda, že i naše škola byla zapojena do pomoci s tímto nedemokratickým terorem, co se děje u našich sousedů.

       

      Parlament na naší škole zvolil obě formy pomoci. Celá škola se do sbírek zapojila s chutí pomáhat a nezůstala jen tak nečinně přihlížet. Mám velikou radost, že se studenti zapojili a neváhali přispět. První uspořádanou akcí byl bleší trh konaný 1. dubna. Prodávalo se zde oblečení, cukroviny, co nejen žáci, ale i učitelé sami napekli, a také třeba vlastnoručně vyráběné předměty v podobě různých připínáčků a ozdob. Každý mohl v průběhu přispět, nehledě na to, co si koupil. Zbývající oblečení doputovalo na pomoc do azylového domu, který vznikl jako útočiště pro uprchlíky. Trh probíhal o přestávkách a žáci neustále plnili fronty, první akce se dle reflexe velmi podařila.

       

      Druhou akcí pořádanou 25. dubna byl „Běh pro Ukrajinu“. Celý program se konal ve sportovním areálu na Hamru v Záběhlicích. Spolu s během který zahajoval celou událost, připravil školní parlament bohatý sportovní program jako odměnu za zapojení se do běhu kolem Hamerského rybníka. Žáci si mohli vyzkoušet fitness centrum, stolní tenis a podob. Celý běh odstartoval brzy ráno. Bohužel se dostavilo nepříznivé mlhavé počasí. Však ani to žáky nezatavilo projevit svoji solidaritu.

       

      Chtěla bych ještě jednou poděkovat Všem, kteří se neváhali zapojit a přispět. Projevit tak, že to, co se kolem nás děje, nám není lhostejné. Dále velké díky patří celému školnímu parlamentu za organizační přípravy a nápaditost při těchto událostech. Doufám, že se Vám akce líbily a budeme se těšit na další, snad už v pozitivnějším duchu. Budeme věřit, že se situace na Ukrajině brzy uklidní, a že zmizí i dosavadní teror, který utlačuje svobodu nebohých lidí.

       

      Jménem Školního parlamentu bratří Čapků

      Kristýna Seinerová, předsedkyně

    • HODINA MODERNÍ CHEMIE
     • HODINA MODERNÍ CHEMIE

     • V únoru (pro G) a v dubnu (pro SOU) proběhly Hodiny moderní chemie. Lektoři z VŠCHT předvedli našim žákům mnoho atraktivních pokusů s tekutým dusíkem, suchým ledem, nitrocelulózou a dokonce i střelným prachem. Pomocí plamenové zkoušky rozlišovali kationty kovů, připomněli si pravidla bezpečné manipulace s žíravinami, v průběhu předváděných redoxních i acidobazických reakcí pozorovali barevné změny, zopakovali si znalosti o acidobazických indikátorech i o freonech a hasících přístrojích. V závěru jim lektoři pomocí tekutého dusíku, potravinářských barviv a esencí různých chutí vyrobili výbornou smetanovou zmrzlinu. Žáky Hodina moderní chemie opravdu bavila a za správné odpovědi na kladené otázky si mnozí odnesli hodně drobných odměn. Všichni už se těšíme, až k nám lektoři z VŠCHT opět zavítají příští rok.

      (Text: Mgr. Pavla Krásová)

       

    • NÁVŠTĚVA AUGUSTINIÁNSKÉHO KLÁŠTERA A KARLOVA MOSTU
     • NÁVŠTĚVA AUGUSTINIÁNSKÉHO KLÁŠTERA A KARLOVA MOSTU

     • Dne 10. 5. 2022 navštívili studenti 3. G spolu se svým dějepisářem PhDr. Jaroslavem Palasem augustiniánský klášter u sv. Tomáše na Malé Straně. V tomto klášteře se běžně žádné exkurze nekonají, jde o funkční klášter s místní mniškou komunitou. Díky benevolenci místního převora, bratra augustiniána Juana Provecho, s nímž se osobně dobře znám, jsme měli možnost navštívit místa, která běžně přístupná nejsou, např. tzv. Rajský dvůr, Kapitulní síň, Křížovou chodbu (ambit), klášterní kapli a samozřejmě kostel sv. Tomáše. Myslím, že studenti nasáli trochu klášterní atmosféry, resp. klidu, a když jsme se o několik desítek metrů dál opět vynořili v ruchu velkoměsta, tak vypadali, že stále ještě trochu „kontemplují“……….

       

      Hned na to jsme se přesunuli na nedaleký Karlův most, kde jsme se snažili si v ještě celkem zvládnutelných dopoledních „davech“, nebo spíše hloučcích turistů utrhnout trochu toho místa u každé sochy. Studenti si sochy předem rozdělili, a celkem fundovaně pohovořili, vždy o jedné soše (jednom příběhu autora a díla, popř. námětu, či životě světce). Zároveň se studenti u soch pustili i do rozboru barokních prvku, které jsme se učili.  Slunce hřálo, a myslím, že všem se nám najednou chtělo hrozně žít a kamennou slávu světců vyměnit za reálný současný, byť chybující život. Bylo to krásné, ale v nejlepším jsme přestali a šli dál žít ty své životy z masa a kostí, které sice nikdo možná v kameni nezachytí, ale jsou naše.

       

      PhDr. Jaroslav Palas              

    • ABSOLVENTSKÝ PLES
     • ABSOLVENTSKÝ PLES

     • Vážení žáci, rodiče a kolegové,

      srdečně Vás zveme na poslední ples tohoto školního roku. Absolventský ples Prvního českého soukromého středního odborného učiliště s.r.o. se koná v pátek 24.6.2022 v pražském hotelu Belvedere (Milady Horákové 19, Praha 7, https://www.hotelbelvedereprague.cz/cz/) kde se rozloučíme se závěrečnými ročníky učebních oborů.

      Lístky jsou v prodeji v ekonomickém oddělení do vyprodání za cenu 350,-Kč

  • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

  • Sleduj učiliště na sociálních sítích