• DEN VETERÁNŮ NA NAŠÍ ŠKOLE
     • DEN VETERÁNŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

     • 11. 11. 2021

      Dne 11. 11. 1918  skončila 1. Světová válka. Později se tento den stal připomínkou této ničivé války. V dalších letech se začal tento den vnímat, jako jisté „memento mori“, jako moment, kdy snad již skončily všechny války světa.  Nestalo se tak, a budoucnost ukázala, že člověk jse schopen ještě větších hrůz, než byla ona „Velká válka“.

      Nakonec si v tento den připomínáme padlé ve válkách obecně, a veterány (přeživší bojovníky) jakýchkoliv válek. Symbol vlčího máku je, jak známo, spojen s básní vojenského lékaře, podplukovníka Johna Mc Crae, která kdysi v zákopech vyjadřovala žal nad těly, obklopenými vlčími máky, těmi krásnými „krvavými květy“.      

       

      Na polích ve Flandrech divoké máky rostou,

      tam mezi kříži, řada za řadou.

      Zde ležíme. Nahoře mezi červánky,

      je možná slyšet zpívat skřivánky,

      zde dole kanóny jen svoji píseň řvou.

      My už však nevstanem a je to možná zdání,

      že včera ještě žili jsme a byli milováni.

      Teď jenom tiše ležíme

      na polích flanderských.

      Náš boj však zase jiní převezmou.

      Do vašich rukou dáme my teď svou

      hořící pochodeň a vy ji neste dál.

      Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal,

      že jsme tu padli zbytečně. Jen máky porostou

      na polích flanderských.

       

      A proto jsme se jako škola také rozhodli připojit, nejen k deklaraci tohoto dne, a připnout si onen „odznáček“ vlčího máku na svůj oděv, ale přímo se jako škola do této bohulibé charitativní akce zapojit. Naši studenti (žáci) ze čtvrtého ročníku gymnázia chodili po jednotlivých učebnách v naší škole a celý den nabízeli možnost si zakoupit onen slavný „poppy flower“. Zapojili se samozřejmě  i učitelé.  A vždy, když dopadly ony mince do zapečetěných kasiček, tak jsem měl pocit, jakoby cinkla jedna nábojnice někde vysoko v nebi, jako poděkování. Poděkování za vzpomínku a úctu.

       

      Myslím, že i v příštím roce se naše škola k tomuto projektu, který pořádá organizace Post Bellum, resp. Paměť národa, připojí. Ať žijí smysluplné tradice.

       

      Čest a sláva veteránům minulým i současným

       

       

                                                                                               PhDr. Jaroslav Palas

    • ÚVOD DO SVĚTA PODNIKÁNÍ
     • ÚVOD DO SVĚTA PODNIKÁNÍ

     • učíme se samostatnosti v oblasti práva a podnikání

      V rámci hodin Práva proběhla 8. listopadu ve třídách nástavbových oborů Podnikání a Vlasová kosmetika přednáška na téma ,, Úvod do světa podnikání – učíme se samostatnosti v oblasti práva a podnikání“. Přednáška byla postavena na zkušenostech přizvaného odborníka z praxe a jejím hlavním úkolem bylo poskytnout budoucím podnikatelům, kteří hodlají zahájit podnikatelskou činnost nebo těm, kdo již provozují některou z činností, přehledným způsobem informace o základních požadavcích, které právní předpisy stanoví pro zahájení, ale i pro průběh živnostenského podnikání. Žákům byly představeny jednotlivé formy obchodních společností, včetně vysvětlení procesu jejich založení i zrušení. Přínosem pro ně byly znalosti nutné k získání oprávnění k podnikatelské činnosti a praktické informace nezbytné ke správnému výběru právní formy podnikání. Získaný přehled o základních institutech obchodního práva s důrazem na právní úpravu podmínek a forem podnikání jednotlivých subjektů pomůže k správnému nasměrování jejich podnikatelské činnosti.

    • HALLOWEEN NA TRHAŇÁKU
     • HALLOWEEN NA TRHAŇÁKU

     • Halloween je původně keltský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých. V minulosti jej slavili především Britové a Američané. Postupně se však rozšířil po Evropě a stal se populární i u nás.

      Pokud jste se rozhodli, že si ho letošní rok konečně užijete, máte možnost začít už v pátek 22. října 2021. Tento den bude vyučování probíhat v halloweenském duchu. Žáci i pedagogové budou moci přijít do školy v masce, kostýmu a účastnit se v něm výuky. Bude vyčleněna 1 místnost, kde budou naši maskéři spolu s kadeřníky připraveni na požádání nalíčit obličej, zhotovit masky a odpovídající účes. Výuka bude sice probíhat podle rozvrhu, ale učitelé zařadí téma do svých předmětů. Nemělo by se týkat pouze halloweenu, ale je žádoucí připomenout i naše národní tradice.  Součástí akce je vyhlášení soutěže o nejlepší masku, kostým a příběh s tématikou oslav tradičních zvyků.
                                                           
      Mgr. Alena Ondráková   

      ředitelka školy                                                                                                                                                                                                             

    • 1. IMATRIKULAČNÍ PLES
     • 1. IMATRIKULAČNÍ PLES

     • Vážení žáci, rodiče a kolegové, dovolte mi Vás jménem školy pozvat na 1. imatrikulační ples Gymnázia bratří Čapků a Prvního českého soukromého středního odborného učiliště s.r.o.

      Imatrikulace 1. ročníků většinou probíhá na maturitním plese, ale řekli jsme si, že si 1. ročníky zaslouží ples vlastní a hned ze začátku školního roku. Chtěli bychom Vás tímto gestem přivítat mez nás všechny a projevit tak vděk, že jste se rozhodli další životní etapu strávit na naší škole.

      Imatrikulační ples se bude konat již 1. října 2021 v pražském hotelu Belvedere (Milady Horákové 19, Praha 7, https://www.hotelbelvedereprague.cz/cz/) od 18:00. Lístky jsou v prodeji v ekonomickém oddělení za cenu 300,-Kč na sezení. Vzhledem k omezené kapacitě prostoru lze v prvním kole prodeje nabízet maximálně 3 lístky na osobu (aby se dostalo na všechny), další lístky budou uvolněny hned po první vlně (předpokládaný termín uvolnění dalších lístků je 20. září).

      Stále jsou platná aktuální protiepidemická opatření, a proto bude vstup na ples podmíněn doložením ukončeným očkováním, PCR testem (max 7 dnů), AG testem (max 72h), potvrzeným proděláním onemocněním covid (max 180 dnů). Dále je nutné po celou dobu konání akce mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP 2. Více informací naleznete na https://covid.gov.cz/situace/kultura/spolecenske-akce.

      Věřím, že i přes různá opatření bude ples vydařenou akcí a příjemnou vzpomínkou na začátek studia na střední škole jak pro Vás, žáky, tak i pro Vás, rodiče.

      Za GBČ-PČSSOU
      Mgr. Petr Brand

      zástupce ředitelky školy

 • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

 • Sleduj učiliště na sociálních sítích