• AKCE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU
     • AKCE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

     • SOLIDARITA NA NAŠÍ ŠKOLE

      Situace na Ukrajině se bezpodmínečně dotkla nás všech. Zasáhla do životů každého z nás. Z hlediska ekonomického a sociálního to bude boj na dlouhou trať. Byť Česká republika není součástí boje, je Ukrajina naším nedalekým sousedem, a to, co se tam děje má dopad i na nás. Postoj České republiky byl zprvu k této situace překvapivě velmi solidární. Lidé přispívali jak finančními sbírkami, tak hmotnými předměty, které pomáhaly nejen ukrajinským uprchlíkům, ale i bojovníkům ve válce za svobodu jejich země. Peníze a zboží potřebné k přežití s nekončícím bojem, které se vybraly, zachránili nejeden život, a proto jsem ráda, že i naše škola byla zapojena do pomoci s tímto nedemokratickým terorem, co se děje u našich sousedů.

       

      Parlament na naší škole zvolil obě formy pomoci. Celá škola se do sbírek zapojila s chutí pomáhat a nezůstala jen tak nečinně přihlížet. Mám velikou radost, že se studenti zapojili a neváhali přispět. První uspořádanou akcí byl bleší trh konaný 1. dubna. Prodávalo se zde oblečení, cukroviny, co nejen žáci, ale i učitelé sami napekli, a také třeba vlastnoručně vyráběné předměty v podobě různých připínáčků a ozdob. Každý mohl v průběhu přispět, nehledě na to, co si koupil. Zbývající oblečení doputovalo na pomoc do azylového domu, který vznikl jako útočiště pro uprchlíky. Trh probíhal o přestávkách a žáci neustále plnili fronty, první akce se dle reflexe velmi podařila.

       

      Druhou akcí pořádanou 25. dubna byl „Běh pro Ukrajinu“. Celý program se konal ve sportovním areálu na Hamru v Záběhlicích. Spolu s během který zahajoval celou událost, připravil školní parlament bohatý sportovní program jako odměnu za zapojení se do běhu kolem Hamerského rybníka. Žáci si mohli vyzkoušet fitness centrum, stolní tenis a podob. Celý běh odstartoval brzy ráno. Bohužel se dostavilo nepříznivé mlhavé počasí. Však ani to žáky nezatavilo projevit svoji solidaritu.

       

      Chtěla bych ještě jednou poděkovat Všem, kteří se neváhali zapojit a přispět. Projevit tak, že to, co se kolem nás děje, nám není lhostejné. Dále velké díky patří celému školnímu parlamentu za organizační přípravy a nápaditost při těchto událostech. Doufám, že se Vám akce líbily a budeme se těšit na další, snad už v pozitivnějším duchu. Budeme věřit, že se situace na Ukrajině brzy uklidní, a že zmizí i dosavadní teror, který utlačuje svobodu nebohých lidí.

       

      Jménem Školního parlamentu bratří Čapků

      Kristýna Seinerová, předsedkyně

    • HODINA MODERNÍ CHEMIE
     • HODINA MODERNÍ CHEMIE

     • V únoru (pro G) a v dubnu (pro SOU) proběhly Hodiny moderní chemie. Lektoři z VŠCHT předvedli našim žákům mnoho atraktivních pokusů s tekutým dusíkem, suchým ledem, nitrocelulózou a dokonce i střelným prachem. Pomocí plamenové zkoušky rozlišovali kationty kovů, připomněli si pravidla bezpečné manipulace s žíravinami, v průběhu předváděných redoxních i acidobazických reakcí pozorovali barevné změny, zopakovali si znalosti o acidobazických indikátorech i o freonech a hasících přístrojích. V závěru jim lektoři pomocí tekutého dusíku, potravinářských barviv a esencí různých chutí vyrobili výbornou smetanovou zmrzlinu. Žáky Hodina moderní chemie opravdu bavila a za správné odpovědi na kladené otázky si mnozí odnesli hodně drobných odměn. Všichni už se těšíme, až k nám lektoři z VŠCHT opět zavítají příští rok.

      (Text: Mgr. Pavla Krásová)

       

    • NÁVŠTĚVA AUGUSTINIÁNSKÉHO KLÁŠTERA A KARLOVA MOSTU
     • NÁVŠTĚVA AUGUSTINIÁNSKÉHO KLÁŠTERA A KARLOVA MOSTU

     • Dne 10. 5. 2022 navštívili studenti 3. G spolu se svým dějepisářem PhDr. Jaroslavem Palasem augustiniánský klášter u sv. Tomáše na Malé Straně. V tomto klášteře se běžně žádné exkurze nekonají, jde o funkční klášter s místní mniškou komunitou. Díky benevolenci místního převora, bratra augustiniána Juana Provecho, s nímž se osobně dobře znám, jsme měli možnost navštívit místa, která běžně přístupná nejsou, např. tzv. Rajský dvůr, Kapitulní síň, Křížovou chodbu (ambit), klášterní kapli a samozřejmě kostel sv. Tomáše. Myslím, že studenti nasáli trochu klášterní atmosféry, resp. klidu, a když jsme se o několik desítek metrů dál opět vynořili v ruchu velkoměsta, tak vypadali, že stále ještě trochu „kontemplují“……….

       

      Hned na to jsme se přesunuli na nedaleký Karlův most, kde jsme se snažili si v ještě celkem zvládnutelných dopoledních „davech“, nebo spíše hloučcích turistů utrhnout trochu toho místa u každé sochy. Studenti si sochy předem rozdělili, a celkem fundovaně pohovořili, vždy o jedné soše (jednom příběhu autora a díla, popř. námětu, či životě světce). Zároveň se studenti u soch pustili i do rozboru barokních prvku, které jsme se učili.  Slunce hřálo, a myslím, že všem se nám najednou chtělo hrozně žít a kamennou slávu světců vyměnit za reálný současný, byť chybující život. Bylo to krásné, ale v nejlepším jsme přestali a šli dál žít ty své životy z masa a kostí, které sice nikdo možná v kameni nezachytí, ale jsou naše.

       

      PhDr. Jaroslav Palas              

    • ABSOLVENTSKÝ PLES
     • ABSOLVENTSKÝ PLES

     • Vážení žáci, rodiče a kolegové,

      srdečně Vás zveme na poslední ples tohoto školního roku. Absolventský ples Prvního českého soukromého středního odborného učiliště s.r.o. se koná v pátek 24.6.2022 v pražském hotelu Belvedere (Milady Horákové 19, Praha 7, https://www.hotelbelvedereprague.cz/cz/) kde se rozloučíme se závěrečnými ročníky učebních oborů.

      Lístky jsou v prodeji v ekonomickém oddělení do vyprodání za cenu 350,-Kč

    • PLANETA ZEMĚ 3000
     • PLANETA ZEMĚ 3000

     • MADAGASKAR

      Ve středu 20. dubna se žáci prvního ročníku gymnázia a některých tříd 2. ročníku učiliště vydali na výukový program projektu Planeta Země 3000.

      Díl, který jsme měli možnost vidět, se jmenoval Madagaskar-příběh pradávné Lemurie. Pojednával o dobrodružné cestě skrz na skrz tímto unikátním ostrovem za hledáním tajemného rituálu tamějších domorodých obyvatel Malgašů, zvaný Famadihana. Rituál spočívá v možnosti znovu se setkat se zemřelým, umožnit mu získat titul razana a stát se tak váženým předkem. Cestou se fotograf a cestovatel Adam Lelek setkával s mnohými kulturními a přírodními krásami Madagaskaru. Mohli jsme tak vidět zajímavé madagaskarské živočichy (např. endemické lemury kata, hroznýše madagaskarského, ploskorepa třásnitého a mnoho dalších místních živočichů), různé ekosystémy, vesnice i města a nahlédnout do života místních obyvatel. Celý projekt komentoval samotný tvůrce Adam Lelek. Film byl obohacen také krásnými fotografiemi z celé cesty. V průběhu celého pořadu jsme byli fascinováni tajuplnou a často velmi náročnou cestu (místy neproniknutelným) Madagaskarem. Po skončení samotné projekce proběhla diskuze s Adamem Lelkem.

      (Text: M. K. Mecerová a R. Petříková - žákyně 1.G + Mgr. Pavla Krásová, fotografie: planeta zeme 3000)

    • WORKSHOP: HURÁ CHYBA!
     • WORKSHOP: HURÁ CHYBA!

     • DOX - CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ

      Třída 1G navštívila vzdělávací program k psychologickému pojmu mindset.

      Vzdělávací program využívající metodiku Heroic Imagination Project profesora Philipa Zimbarda hledá odpověď na otázku, jakým způsobem je možné změnit nastavení lidské mysli, které jsme dosud měli z velké části za vrozené. Současná psychologie, která pojem mindset zavádí, sleduje jeho dva druhy, fixní a růstový. Rozdíl mezi oběma je fatální pro naši schopnost učit se. Lidé s fixním nastavením mysli nemají rádi výzvy, raději se spokojí s úkoly, na které stačí. V růstovém nastavení mysli naopak lidé výzvu chápou jako možnost se rozvíjet, proto jsou mnohem lépe schopni naplňovat svůj skutečný potenciál.

      Fixní nebo růstový princip myšlení ovlivňuje nejrůznější oblasti našeho života od logického uvažování, přes sociální dovednosti až po umělecké tvoření. Vzdělávací program tedy v první řadě seznamuje studenty s tím, že vůbec něco jako fixní a růstové myšlení existuje; prostřednictvím různých aktivit jim umožňuje objevit, v jakých oblastech mají nastavení mysli fixní a kde otevřené, staví před ně výzvy, ve kterých je třeba převzít zodpovědnost sám za sebe a utkat se s vlastní myslí. Na vlastní kůži si v programu studenti zakusí, že navzdory svým vrozeným dispozicím jsme schopni se během života měnit.

    • NAJDI KLÍČ KE SVÉMU POTENCIÁLU
     • NAJDI KLÍČ KE SVÉMU POTENCIÁLU

     • Ve spolupráci s Cevro institutem a v rámci předmětu Management a kariérního poradenství žáci nástavbového studia absolvovali program ,,Najděte klíč ke svému potenciálu“, který je měl přivést k zamyšlení nad svými silnými stránkami a k zjištění, v jaké týmové roli se cítí nejlépe. Všichni nemůžeme být šéfy a ani nechceme, každému vyhovuje něco jiného – někomu pravidelnost, řád a samostatná práce v teple kanceláře, jiný potřebuje pohyb na čerstvém vzduchu nebo pestrost podnětů v rámci většího kolektivu a třeba možnost po ránu si přispat. Oba však mohou být stejně efektivní a jejich práce přínosná, pokud dělají to, co je baví a naplňuje. A přesně tímto směrem se ubírala obsahová náplň semináře s lektorem Ing. Markem Pavlíkem, Ph.D., Během nabitých 90 minut se žáci dozvěděli, jak najít svoje silné stránky, jak o nich přemýšlet a jak je následně nejen na trhu práce využít. Žáci si také vyzkoušeli test na Týmové role, ve kterém poznali svůj potenciál a který mohou využít v týmové spolupráci.

    • DEN LATINY / LATINSKÁ OLYMPIÁDA 2022
     • DEN LATINY / LATINSKÁ OLYMPIÁDA 2022

     • Studenti latiny z našeho gymnázia se ve čtvrtek 28.4. zúčastnili Dne latiny, který pořádá Ústav řeckých a latinských studií Filozofické fakulty UK. Po pauze způsobené pandemií měli studenti opět možnost navštívit přednášky vysokoškolských přednášejících o tom, jak je antika stále přítomná v našem každodenním životě. Dozvěděli se dále informace o římském právu, zkáze Pompejí, Homérovi, Alexandrovi Velikém či významu snu v literatuře. Naši studenti také potkali další latináře a poznali, že latina otevírá dveře do různých příbuzných oborů (historie, právo, literatura, filozofie atd.).

       

      Vybírám z ohlasů našich studentů:

      „Den latiny se mi moc líbil a určitě bych šel znovu. Dozvěděl jsem se toho spoustu asi bych vypíchnul například to, že jsme jedna z mála zemí, co nemá muzeum zaměřené přímo na antiku.“ student 1.G

      „Určitě bych šel znovu rád. Líbilo se mi téma antiky, která mě neustále fascinuje. Byl jsem na úvodní přednášce a přednášce o zákonu 12 desek. Obě pro mě byly velkým přínosem. Přednášející byli sympatičtí a opravdu měli co říct. V jejich projevu byl zcela zjevný zájem o dané téma a celoživotní získávání nových poznatků. Překvapilo mě, že jsou státy, které ctí zákon 12 desek v jisté podobě dodnes.“ student 2.G

      „Nejvíc zajímavá přednáška mi přišla ta o Pompejích a celkové zkáze se sopkou Vesuv. Líbil se mi ten přístup přednášejícího a také jeho prezentace. Více jsem si uvědomila, že to bylo jen pouhé městečko, které v té době nebylo tak důležité. Přitom pro nás je to teď jedna z nejslavnějších tragédií.“ studentka 1.G

      „Moc se mi to líbilo, a to jsem měla předsudky, že to bude jen nudné povídání o gramatice.“ studentka 1.G

       

      Akce se moc vydařila a už se těšíme na další ročník.

      Markéta Stehlíková, latinářka

       

      Studenti našeho gymnázia se letos opět zúčastnili latinské olympiády Certamen Latinum. Do školního kola, které se konalo v únoru, se zapojili studenti latinského semináře. Účastníci si zkoušeli pouze s pomocí slovníku poradit s překladem z latiny do češtiny a odpovědět na otázky týkající se gramatiky i všeobecného přehledu o antice. Při řešení olympiády tak získali bližší informace o přátelství (amicitia) v Římě či si připomněli mýtus o Apollónovi a Dafné. Vítězové školního kola pak naši školu reprezentovali v zemském kola, kde poměřili své síly s žáky gymnázií z celých Čech. Bára Chloupková (3.G, kategorie B) i Magdalena Linková (1.G, kategorie A) obstály se ctí. Velmi si vážím úsilí, které věnovaly vypracování olympiády ve svém volném čase v průběhu března. Doufám, že jim jejich píle zůstane i v dalších (nejen) latinských výzvách.

       

      Markéta Stehlíková, latinářka

       

    • MATRIX TALENT 2022
     • MATRIX TALENT 2022

     • Dne 4.5.2022 proběhla v Pardubicích mezinárodní soutěž firmy Matrix pro studenty kadeřnických oborů MATRIX TALENT 2022. Přihlášeno bylo 80 soutěžících, ze kterých bylo vybráno 15 soutěžících v pánském a 15 soutěžících dámském oboru. Bylo nám potěšením, že v dámském oboru na téma balayage, byla vybraná i naše studentka 3. ročníku Tereza Cihelková. S našimi žáky 3. ročníku jsme jeli Terku podpořit a fandit ji. Z 15 soutěžících se umístila na nádherném 2. místě  a odnesla si  krásnou cenu 3 měsíční kurz akademie od firmy Matrix a produkty od téže firmy.

      Terko moc gratulujeme !!!!

    • PŘEDNÁŠKA PLK. JUDR. JAROMÍR BADIN
     • PŘEDNÁŠKA PLK. JUDR. JAROMÍR BADIN

     • Naši studenti oboru kadeřník se dne 25.3. 2022 účastnili přednášky na téma – Šikana, kyberšikana a sociálně patologické jevy ohrožující mládež. Přednášející plk. JUDr. Jaromír Badin, vrchní komisař kriminální policie a vyšetřovatel trestné činnosti mládeže a na mládeži, hovořil především o úskalí, které skrývá užívání internetu. Zaměřil se na zneužívání fotek, sexting, kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming.Přednášející studentům ukázal, jakým způsobem mohou být informace a fotografie, které vkládají na sociální sítě zneužity a také, jak to může ovlivnit jejich postavení nejen ve školním kolektivu, ale i v budoucím zaměstnání. Byly jim vysvětleny rozdíly mezi jednotlivými druhy šikany i to, jak snadné je se stát obětí, ale i strůjcem šikany. Studenti se dověděli, jak se šikaně vyhnout, případně jak vzniklou situaci řešit.

      Kateřina Brožová

    • MATURITNÍ PLES
     • MATURITNÍ PLES

     • Vážení žáci, rodiče a kolegové,

      rádi bychom Vás touto cestou pozvali na maturitní ples Gymnázia bratří Čapků a Prvního českého soukromého středního odborného učiliště s.r.o., který se koná ve čtvrtek 26.5.2022 v pražském hotelu Belvedere (Milady Horákové 19, Praha 7, https://www.hotelbelvedereprague.cz/cz/) od 18:00 a kde se rozloučíme se třídou 4.G, 5.P a 5.V. 

      Lístky jsou v prodeji v ekonomickém oddělení od 25.4.  za cenu 350,-Kč do vyprodání.

      Druhý ples v tomto školním roce pro žáky závěrečných ročníků učebních oborů je naplánován na pátek 24.6.

    • CELOSTÁTNÍ DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ GYMNÁZIÍ - 2022
     • CELOSTÁTNÍ DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ GYMNÁZIÍ - 2022

     • Dne 6. 4. 2022 jsme se opět zúčastnili krajského kola nejprestižní dějepisné soutěže gymnázií, která má již třicetiletou tradici. Toto kolo probíhalo znovu na gymnáziu Jana Patočky v Jindřišské ulici. Za doprovodu učitele dějepisu a moderních dějin PhDr. Jaroslava Palase se této soutěže tříčlenných „posádek“ zúčastnili tři dlouhodobě připravovaní studenti, resp. dva studenti a jedna studentka. Náš vyvážený tým ve složení Laura Chorvatovičová 4. G, Mikuláš Valerián Romancov 3. G a Mikuláš Smolík 2. G působil sebevědomě. Jednalo se opravdu o tři momentálně nejvhodnější bojovníky nadšence, které bylo možné, do této „bitvy“ poslat.

       

      S úsměvem na tváři, koncentrací a pokorou v srdci se pustili do testu, který opravdu nebyl jednoduchý a výrazně přesahoval běžné znalosti středoškoláků. Nebál bych se tvrdit, že šlo o testy z větší části spíše „vysokoškolské“. Ale to je v pořádku, protože tato soutěž není určena jen těm, kdo dějepisem, resp. moderními dějinami pouze projdou, ale těm, kdo se o dějiny a obzvláště ty novější zajímají nadstandardně.

       

      Soutěž letos ozdobil svou přítomností také primátor Hlavního města Prahy, pan MUDr. Zdeněk Hřib. Po jeho projevu a ve velice komfortním prostředí (včetně občerstvení) soutěž započala. Po jejím ukončení a po opravách a vyhodnocení testů byly studenti opět svoláni a seznámení s výsledky.

       

      Náš tým tentokrát dosáhl velkého úspěchu, kdy se umístil z cca 30 pražských gymnázií, které se soutěže účastnili, na vynikajícím pátém místě, což je opravdu úspěch nevídaný, neboť většina gymnázií má pro vytvoření tříčlenného týmu k dispozici několik set studentů. Naše malé rodinné gymnázium dokázalo poskládat tento Dream-team z pouhých cca 80 studentů   Myslím, že i ostatní naši studenti si tímto výsledkem především posílí sebevědomí před dalším studiem a maturitou. Připravili jsme si dobrou pozici pro případnou účast dalšího týmu našeho gymnázia v příštím roce.

       

      Celý úspěch je korunován ještě tím, že náš tým zároveň postoupil do celostátního finále v Chebu, kam postupuje vždy jen šest týmů z každého kraje. Finále se bude konat na podzim tohoto roku.   

    • POLITOLOGICKÁ PŘEDNÁŠKA
     • POLITOLOGICKÁ PŘEDNÁŠKA

     • PhDr. Michaela Romancova

      RUSKO A GEOPOLITIKA

      Která proběhla v pátek 25. 2. 2022

      V prostorách Gymnázia Bratří Čapků v Hostivaři9:50 – 11:40

       

      "Myslím, že bychom v naší zemi nenašli druhou takovou školu, která by měla dva dny po Ruské invazi na Ukrajinu ve škole přednášku na výše uvedené téma. Přednášku na té nejvyšší úrovni v rámci daného tématu. Přednášejícím byl totiž PhDr. Michael Romancov, PhD."

      Doktor Romancov je špičkovým politologem (politickým geografem), který je dle mého názoru největším specialistou na Rusko a východní Evropu v naší zemi. Je často oslovován nejrůznějšími institucemi a médii k vyjádřením k aktuálním politickým situacím. Jakožto publicista a vysokoškolský pedagog (v současné době působí na Fakultě Sociálních věd Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzitě Praha) byl pro nás velmi vzácným hostem.

      II. Příběh této přednášky

      Tuto přednášku jsme s doktorem Romancovem plánovali již před dvěma lety, ale několik dní před její realizací přišel do naší země covid. Potom jsme byli nuceni ještě několikrát ustoupit tomuto mocnému infekčnímu nepříteli, ale nakonec jsme zvítězili, a přednášku uskutečnili. Přednáška se odehrála 25. února ( což je samo o sobě strašidelné datum pro naší historii) a k tomu se ještě začal odehrávat temný scénář války, které se všichni obávali a věřili v její odvrácení.

      III. Zážitek na celý život

      Všichni mladí lidé, (včetně syna pana Romacova, který je též naším studentem) , kteří se v pátek 25. 2. 2022 sešli v učebně, kde se přednáška odehrála, byli opravdu velmi namotivovaní a vzdělaní. Někteří zřejmě očekávali, že se zde mohou dozvědět i recept, jak válkám navždy předem zabránit, či je rychle zastavit. Avšak takový univerzální recept nikdo nevlastní. Byl jsem rád, že přednášející je nejen kvalitní odborník, ale skvělý rétor, který dokázal publikum zaujmout od prvních vteřin až do závěrečného bouřlivého potlesku. Ani se mi nechtělo tuto vzácnou chvíli rušit přestávkami na vyvětrání přeplněné místnosti, ale bylo to nezbytné. Byl jsem potěšen nejen jako organizátor, ale i jako posluchač. Ačkoliv se jako učitel politologie v dané problematice velmi slušně orientuji některá zhuštěná data a historické mapy, které byly v prezentaci uvedeny, mě nadmíru inspirovaly. Přednáška se dotkla i řady ekonomických souvislostí a staletého „velmocenského prokletí“ onoho obřího specifického státu.

      Myslím, že především vynikající práce s kontextem, mistrně prokládané vtipy i mrazivými příklady z dějin současného Ruska, Sovětského svazu, i z dob carských, zajistily porozumění dnešní situaci, a v očích mnoha studentů jsem zahlédl jistý záblesk „prozření“ a pochopení těch tradičních antických velkých vět, na jejichž platnost se my učitelé dějepisu, moderních dějin, politologie a dalších oborů snažíme po léta upozorňovat a které stále mají tutéž sílu a poselství …… Kostky jsou vrženy ….. Překročit Rubikon …. Chceš-li mír chystej válku …. ….Překročíš-li řeku, zničíš velkou říši ……. Kdo mluví o míru, chystá válku a další

      Děkujeme a snad brzy v lepších časech na viděnou

      PhDr. Jaroslav Palas

    • ČAPKOVSKÉ ČTENÍ
     • ČAPKOVSKÉ ČTENÍ

     • Dne 16. 12. 2021 proběhl na naší škole další ročník „ČAPKOVSKÉHO ČTENÍ“, tohoto slavného literárního, hudebního a vůbec uměleckého počinu, kterým naše škola vzdává úctu nejen bratřím Čapkům, ale i obecné intelektuální snaze lidí (a mladých zejména), pozvednout nesmrtelného ducha tvorby zase o něco výš.

      Tentokrát byl tento den očekáván dvojnásob, neboť loňský ročník v roce 2020 nemohl proběhnout ze zřejmých důvodů, týkajících se epidemické (covidové situace). Do poslední chvíle jsme si nemohli být tedy jistí, zda se něco v tomto ohledu nepokazí. Nicméně přes tuto nejistotu musel organizátor a moderátor a účinkující v jedné osobě (PhDr. Jaroslav Palas) doufat a veškeré obsahové a časové parametry držet tak, aby se případně mohlo něco drobně posunout či pozměnit. Naštěstí to nakonec nebylo třeba, a vše proběhlo nadočekávání dobře.  

      Po úvodních hřejivých slovech paní ředitelky Ondrákové a organizačních připomínkách pana učitele Palase, byl také připomenuto sté výročí uvedení Čapkovy divadelní hry R.U.R. na divadelních prknech. 

       

      Program jsme zahájili opět čtením z díla Karla Čapka a připomněli si skrze jeho dílo různé stránky osobnosti tohoto velikého vypravěče.  Letos převažovaly cestopisy, např několik kapitol z výletu do Španěl.U našeho „čtenářského křesla“ se vystřídala řada žáků z různých tříd a nakonec i jeden učitel PhDr. Jaroslav Palas.  Všichni čtenáři byli také zachyceni fotograficky, viz příslušné fotografie.  

       

      Poté jsme se pustili do prezentace vlastní tvorby, která měla podobu básní, úvah a dokonce i ukázky z knihy, kterou píše jedna naše studentka z maturitního ročníku, která je již svými texty již známá, a to Laura Chorvatovičová. Také např. Lucie Klinderová rozesmála publiku. Odvážný Matyaš Richter z 1. G  šel také odvážně do toho. Nemohu jmenovat všechny vystupující, ale všem patří dík.   Za tuto fázi našeho „kulturního dne“ jsem vždy asi nejraději. Myslím totiž, že vystupovat v tomto věku s vlastní tvorbou („jít s kůží na trh“) a to ještě před svými spolužáky a učiteli, vyžaduje nesmírnou odvahu. Šlo o celé spektrum typů žánrů, stylů, přednesu i komunikace s publikem. Někdo spíše „zahříval a uklidňoval, někdo zneklidňoval a provokoval“, ale co se týče kvality, mně osobně přišla tvorba našich žáků jako „zjevení“ a stejně jako v předchozích letech jsem se neubránil silnému pohnutí a úžasu, nad tím, jak tato (mnohokrát zatracovaná) generace píše. V duchu jsem si připomněl svou vlastní tvorbu z období středoškolských let a uvědomil jsem si, jak velmi podobná témata mladý člověk stále řeší.

       

      Dalším zajímavým bodem onoho dopoledne byla také návštěva pana Ing. Zdeňka Vacka, Ph.D., ředitele památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše,  který je jednou z nejzajmavějších institucí   spojených s osobou slavného spisovatele. Přednáška pana ředitele byla nesmírně zajímavá. Byla věnována především již zmíněnému stoletému výročí, od chvíle, kdy svět začal díky Karlu Čapkovi skloňovat ono magické slovo ROBOT. Rekvizita v podobě loutky robota krásný zážitek jen umocnila. Myslím, že jen málo lidí tušilo, jak to přesně bylo s premiérou R.U.R (já to tedy nevěděl).  Doufám, že spolupráce mezi naší školou a touto bohulibou institucí tímto nekončí, ale začíná.

       

      Přišel čas hudby a tance a my jsme se přesunuli do prvního patra naší budovy, kde jsou na půdě   základní umělecké školy profesionální sály, z nichž jsme si jeden vypůjčili. Další skvělý bod za námi a za doznívajícího potlesku jsme odcházeli od „potravy pro duši“ k potravě opravdové, tedy na obědovou pauzu. Zazněl zde klavír a zpěv (Kristýna Seinerová, Michaela Radíkovská), ukulele (Lucie Fílová) flétna (Laura Řezáčová), znovu klavír (Daniel Sinkule), elektrická kytara (Rachel  i kytara.

      Také chlapecká kapela složená ze třeťáků a čtvrťáků (Vojtěch Šedivý, Vojtěch Cink, Šimon Krištúfek, Tomáš Procházka)  to rozbalila ve velkém stylu, a publikum „šílelo“. Škoda, že náš čas byl omezen, a v nejlepším bylo nutné přestat a udělat opět „přesunovací“ přestávku  

       

      Počinem, který není běžně součástí Čapkovského čtení byla také reportáž češtináře Mgr. Pavla Brycze, našeho milého kolegy a známého spisovatele. Vyprávěl nám o Krakově, městě prosyceném mystikou na každém kroku. Svá slova doprovázel zdařilými fotografiemi. Osvětlil nám, jak se píše u našich severovýchodních sousedů  kniha, což byl úkol,  který mu byl svěřen v rámci visegrádské kulturní spolupráce. Kniha by měla již brzy „spatřit světlo světa, avšak v autorově vystoupení nešlo jen o samotné psaní, ale spíše o takový exkurz do různých období polských dějin, místopisných zajímavostí, tajemných uliček, lidských osudů, apod.    

                      

      Posledním, a snad i celou dobu velmi očekávaným bodem programu, bylo vystoupení naší učitelské kapely „Dr. Galén Kvartet“, která by se letos  měla jmenovat spíše duo  PhDr. Jaroslav Palas a Mgr. Filip Papoušek. Toto duo zahrálo  cca deset písní, u několika z nich se jako druhý hlas překvapivě vyskytoval letošní „člen-host“ kapely Mgr. Pavel Brycz. 

      Tak či tak zde byla upřímná chuť si jen tak „zamuzicírovat“ a nechat na oplátku publikum nahlédnout do duše těm, kteří většinou během školního roku nahlíží do duší těch v publiku.

        

      Snad upřímný potlesk publika, byl krásnou tečkou za letošním ročníkem.

                    

                                      VŠEM VYSTUPUJÍCÍM  VELMI  DĚKUJEME

                                            

      Zvláštní poděkování je  také třeba vyjádřit studentům oboru cukrář, kteří se starali o chod naší „prvorepublikové kavárny“, po celou dobu Čapkovského čtení. Děkujeme

       

                                                         Těšme se na příští 14. ročník

       

      PhDr. Jaroslav Palas

       

      HODNOCENÍ Z POHLEDU ŽÁKA:

      Po roční pauze se uskutečnila událost, na kterou se každý student Gymnázia bratří Čapků tak netrpělivě těší. Čtení z děl génia Karla Čapka, předvedení vlastních tvůrčích prací, či jiných talentů a tak dále…

      Jako každý ročník, měl tuto událost na starost pan profesor Jaroslav Palas, který se své role moderátora a organizátora ujal opět na jedničku. Nejdříve přivítal všechny studenty, kteří se dostavili, úvodní slovo měla i paní ředitelka Mgr. Alena Ondráková.

      Profesor Palas se již dopředu domluvil se studenty, kteří byli tak laskaví a předčítali nahlas z děl Karla Čapka. Každý z nich měl svůj jedinečný, velice příjemný a zábavný přednes. Po tomto úvodním čtení přišly na řadu ochutnávky cukroví, které připravili studenti učiliště. Všem velice chutnalo a také bylo možné výsledné zákusky ohodnotit.

      Následně přicházeli studenti se svými vlastními výtvory. Spolužáci i profesoři naslouchali pozorně poutavým příběhům, mezi kterými nechyběla vtipná úvaha, několik ukázek poezie, eseje, úryvky z vlastních knih a tak dále. Studenti si dali opět záležet na přednesu a čas rychle utíkal, aniž by si toho kdokoliv mohl povšimnout.

      Kroky studentů poté zamířily do Základní umělecké školy, kde svůj talent ukázalo několik studentů i u klavíru. Zvlášť zdařile zahraná píseň See You Again, vehnala mnoha lidem slzy do očí. Po ní ovšem následovala kapela skládající se ze studentů 4. a 3. ročníku, která svým naprosto skvostným výkonem postavila studenty ze židlí. Tento hudební blok zakončila studentka hrou na ukulele a několika písněmi.

      Jako každý rok, i tentokrát k nám zavítala návštěva, a to vážený pán z Památníku bratří Čapků. Studenti se dozvěděli mnoho o životě těchto vzácných mužů, a především o ikonickém dramatu z psacího stroje Karla Čapka R.U.R.   

      Když započala beseda pana profesora Pavla Brycze, jenž se nedávno vrátil z Krakova, byla třída plná k prasknutí. Studenti slyšeli vyprávění o tomto půvabném polském městě, a nakonec mohli i nahlédnout do tvůrčí práce pana profesora, když na závěr předčítal ze své připravované knihy.

      Velkým překvapením bylo představení studentů, kteří se rozhodli zdramatizovat Bílou nemoc, jedno z nejznámějších dramat Karla Čapka.

      To nejlepší bylo ponecháno na závěr – a to kapela skládající se z profesorského sboru. V ní vystoupili profesoři Brycz, Papoušek a Palas. Některé písně mohli studenti znát a zpívat je společně s kapelou, některé pocházely z notýsku a poznámek pana profesora Palase. Bylo sice již pozdě odpoledne a na Prahu padl soumrak, nicméně právě tato kapela rozjasnila všem úsměvy na tváři a jednalo se o skutečně skvostné zakončení dalšího ročníku Čapkovského čtení.        

    • DEN VETERÁNŮ NA NAŠÍ ŠKOLE
     • DEN VETERÁNŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

     • 11. 11. 2021

      Dne 11. 11. 1918  skončila 1. Světová válka. Později se tento den stal připomínkou této ničivé války. V dalších letech se začal tento den vnímat, jako jisté „memento mori“, jako moment, kdy snad již skončily všechny války světa.  Nestalo se tak, a budoucnost ukázala, že člověk jse schopen ještě větších hrůz, než byla ona „Velká válka“.

      Nakonec si v tento den připomínáme padlé ve válkách obecně, a veterány (přeživší bojovníky) jakýchkoliv válek. Symbol vlčího máku je, jak známo, spojen s básní vojenského lékaře, podplukovníka Johna Mc Crae, která kdysi v zákopech vyjadřovala žal nad těly, obklopenými vlčími máky, těmi krásnými „krvavými květy“.      

       

      Na polích ve Flandrech divoké máky rostou,

      tam mezi kříži, řada za řadou.

      Zde ležíme. Nahoře mezi červánky,

      je možná slyšet zpívat skřivánky,

      zde dole kanóny jen svoji píseň řvou.

      My už však nevstanem a je to možná zdání,

      že včera ještě žili jsme a byli milováni.

      Teď jenom tiše ležíme

      na polích flanderských.

      Náš boj však zase jiní převezmou.

      Do vašich rukou dáme my teď svou

      hořící pochodeň a vy ji neste dál.

      Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal,

      že jsme tu padli zbytečně. Jen máky porostou

      na polích flanderských.

       

      A proto jsme se jako škola také rozhodli připojit, nejen k deklaraci tohoto dne, a připnout si onen „odznáček“ vlčího máku na svůj oděv, ale přímo se jako škola do této bohulibé charitativní akce zapojit. Naši studenti (žáci) ze čtvrtého ročníku gymnázia chodili po jednotlivých učebnách v naší škole a celý den nabízeli možnost si zakoupit onen slavný „poppy flower“. Zapojili se samozřejmě  i učitelé.  A vždy, když dopadly ony mince do zapečetěných kasiček, tak jsem měl pocit, jakoby cinkla jedna nábojnice někde vysoko v nebi, jako poděkování. Poděkování za vzpomínku a úctu.

       

      Myslím, že i v příštím roce se naše škola k tomuto projektu, který pořádá organizace Post Bellum, resp. Paměť národa, připojí. Ať žijí smysluplné tradice.

       

      Čest a sláva veteránům minulým i současným

       

       

                                                                                               PhDr. Jaroslav Palas

    • ÚVOD DO SVĚTA PODNIKÁNÍ
     • ÚVOD DO SVĚTA PODNIKÁNÍ

     • učíme se samostatnosti v oblasti práva a podnikání

      V rámci hodin Práva proběhla 8. listopadu ve třídách nástavbových oborů Podnikání a Vlasová kosmetika přednáška na téma ,, Úvod do světa podnikání – učíme se samostatnosti v oblasti práva a podnikání“. Přednáška byla postavena na zkušenostech přizvaného odborníka z praxe a jejím hlavním úkolem bylo poskytnout budoucím podnikatelům, kteří hodlají zahájit podnikatelskou činnost nebo těm, kdo již provozují některou z činností, přehledným způsobem informace o základních požadavcích, které právní předpisy stanoví pro zahájení, ale i pro průběh živnostenského podnikání. Žákům byly představeny jednotlivé formy obchodních společností, včetně vysvětlení procesu jejich založení i zrušení. Přínosem pro ně byly znalosti nutné k získání oprávnění k podnikatelské činnosti a praktické informace nezbytné ke správnému výběru právní formy podnikání. Získaný přehled o základních institutech obchodního práva s důrazem na právní úpravu podmínek a forem podnikání jednotlivých subjektů pomůže k správnému nasměrování jejich podnikatelské činnosti.

    • HALLOWEEN NA TRHAŇÁKU
     • HALLOWEEN NA TRHAŇÁKU

     • Halloween je původně keltský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých. V minulosti jej slavili především Britové a Američané. Postupně se však rozšířil po Evropě a stal se populární i u nás.

      Pokud jste se rozhodli, že si ho letošní rok konečně užijete, máte možnost začít už v pátek 22. října 2021. Tento den bude vyučování probíhat v halloweenském duchu. Žáci i pedagogové budou moci přijít do školy v masce, kostýmu a účastnit se v něm výuky. Bude vyčleněna 1 místnost, kde budou naši maskéři spolu s kadeřníky připraveni na požádání nalíčit obličej, zhotovit masky a odpovídající účes. Výuka bude sice probíhat podle rozvrhu, ale učitelé zařadí téma do svých předmětů. Nemělo by se týkat pouze halloweenu, ale je žádoucí připomenout i naše národní tradice.  Součástí akce je vyhlášení soutěže o nejlepší masku, kostým a příběh s tématikou oslav tradičních zvyků.
                                                           
      Mgr. Alena Ondráková   

      ředitelka školy                                                                                                                                                                                                             

    • 1. IMATRIKULAČNÍ PLES
     • 1. IMATRIKULAČNÍ PLES

     • Vážení žáci, rodiče a kolegové, dovolte mi Vás jménem školy pozvat na 1. imatrikulační ples Gymnázia bratří Čapků a Prvního českého soukromého středního odborného učiliště s.r.o.

      Imatrikulace 1. ročníků většinou probíhá na maturitním plese, ale řekli jsme si, že si 1. ročníky zaslouží ples vlastní a hned ze začátku školního roku. Chtěli bychom Vás tímto gestem přivítat mez nás všechny a projevit tak vděk, že jste se rozhodli další životní etapu strávit na naší škole.

      Imatrikulační ples se bude konat již 1. října 2021 v pražském hotelu Belvedere (Milady Horákové 19, Praha 7, https://www.hotelbelvedereprague.cz/cz/) od 18:00. Lístky jsou v prodeji v ekonomickém oddělení za cenu 300,-Kč na sezení. Vzhledem k omezené kapacitě prostoru lze v prvním kole prodeje nabízet maximálně 3 lístky na osobu (aby se dostalo na všechny), další lístky budou uvolněny hned po první vlně (předpokládaný termín uvolnění dalších lístků je 20. září).

      Stále jsou platná aktuální protiepidemická opatření, a proto bude vstup na ples podmíněn doložením ukončeným očkováním, PCR testem (max 7 dnů), AG testem (max 72h), potvrzeným proděláním onemocněním covid (max 180 dnů). Dále je nutné po celou dobu konání akce mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP 2. Více informací naleznete na https://covid.gov.cz/situace/kultura/spolecenske-akce.

      Věřím, že i přes různá opatření bude ples vydařenou akcí a příjemnou vzpomínkou na začátek studia na střední škole jak pro Vás, žáky, tak i pro Vás, rodiče.

      Za GBČ-PČSSOU
      Mgr. Petr Brand

      zástupce ředitelky školy

 • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

 • Sleduj učiliště na sociálních sítích