• PŘEDNÁŠKA PLK. JUDR. JAROMÍR BADIN
     • PŘEDNÁŠKA PLK. JUDR. JAROMÍR BADIN

     • Naši studenti oboru kadeřník se dne 25.3. 2022 účastnili přednášky na téma – Šikana, kyberšikana a sociálně patologické jevy ohrožující mládež. Přednášející plk. JUDr. Jaromír Badin, vrchní komisař kriminální policie a vyšetřovatel trestné činnosti mládeže a na mládeži, hovořil především o úskalí, které skrývá užívání internetu. Zaměřil se na zneužívání fotek, sexting, kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming.Přednášející studentům ukázal, jakým způsobem mohou být informace a fotografie, které vkládají na sociální sítě zneužity a také, jak to může ovlivnit jejich postavení nejen ve školním kolektivu, ale i v budoucím zaměstnání. Byly jim vysvětleny rozdíly mezi jednotlivými druhy šikany i to, jak snadné je se stát obětí, ale i strůjcem šikany. Studenti se dověděli, jak se šikaně vyhnout, případně jak vzniklou situaci řešit.

      Kateřina Brožová

    • MATURITNÍ PLES
     • MATURITNÍ PLES

     • Vážení žáci, rodiče a kolegové,

      rádi bychom Vás touto cestou pozvali na maturitní ples Gymnázia bratří Čapků a Prvního českého soukromého středního odborného učiliště s.r.o., který se koná ve čtvrtek 26.5.2022 v pražském hotelu Belvedere (Milady Horákové 19, Praha 7, https://www.hotelbelvedereprague.cz/cz/) od 18:00 a kde se rozloučíme se třídou 4.G, 5.P a 5.V. 

      Lístky jsou v prodeji v ekonomickém oddělení od 25.4.  za cenu 350,-Kč do vyprodání.

      Druhý ples v tomto školním roce pro žáky závěrečných ročníků učebních oborů je naplánován na pátek 24.6.

    • CELOSTÁTNÍ DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ GYMNÁZIÍ - 2022
     • CELOSTÁTNÍ DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ GYMNÁZIÍ - 2022

     • Dne 6. 4. 2022 jsme se opět zúčastnili krajského kola nejprestižní dějepisné soutěže gymnázií, která má již třicetiletou tradici. Toto kolo probíhalo znovu na gymnáziu Jana Patočky v Jindřišské ulici. Za doprovodu učitele dějepisu a moderních dějin PhDr. Jaroslava Palase se této soutěže tříčlenných „posádek“ zúčastnili tři dlouhodobě připravovaní studenti, resp. dva studenti a jedna studentka. Náš vyvážený tým ve složení Laura Chorvatovičová 4. G, Mikuláš Valerián Romancov 3. G a Mikuláš Smolík 2. G působil sebevědomě. Jednalo se opravdu o tři momentálně nejvhodnější bojovníky nadšence, které bylo možné, do této „bitvy“ poslat.

       

      S úsměvem na tváři, koncentrací a pokorou v srdci se pustili do testu, který opravdu nebyl jednoduchý a výrazně přesahoval běžné znalosti středoškoláků. Nebál bych se tvrdit, že šlo o testy z větší části spíše „vysokoškolské“. Ale to je v pořádku, protože tato soutěž není určena jen těm, kdo dějepisem, resp. moderními dějinami pouze projdou, ale těm, kdo se o dějiny a obzvláště ty novější zajímají nadstandardně.

       

      Soutěž letos ozdobil svou přítomností také primátor Hlavního města Prahy, pan MUDr. Zdeněk Hřib. Po jeho projevu a ve velice komfortním prostředí (včetně občerstvení) soutěž započala. Po jejím ukončení a po opravách a vyhodnocení testů byly studenti opět svoláni a seznámení s výsledky.

       

      Náš tým tentokrát dosáhl velkého úspěchu, kdy se umístil z cca 30 pražských gymnázií, které se soutěže účastnili, na vynikajícím pátém místě, což je opravdu úspěch nevídaný, neboť většina gymnázií má pro vytvoření tříčlenného týmu k dispozici několik set studentů. Naše malé rodinné gymnázium dokázalo poskládat tento Dream-team z pouhých cca 80 studentů   Myslím, že i ostatní naši studenti si tímto výsledkem především posílí sebevědomí před dalším studiem a maturitou. Připravili jsme si dobrou pozici pro případnou účast dalšího týmu našeho gymnázia v příštím roce.

       

      Celý úspěch je korunován ještě tím, že náš tým zároveň postoupil do celostátního finále v Chebu, kam postupuje vždy jen šest týmů z každého kraje. Finále se bude konat na podzim tohoto roku.   

  • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

  • Sleduj učiliště na sociálních sítích