• Název a sídlo školy

     Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o., Trhanovské náměstí 129/8, 102 00  Praha 10

     Provozovna

     Kadeřnická provozovna a maskérská dílna - Milánská 418-419, 109 00  Praha 10

     Kontaktní spojení

     sekretariát školy:                 606 709 781
     přijímání nových žáků:       736 726 330

     kadeřnická provozovna:     725 941 911

     maskérská dílna:                 778 461 266

     • Adresa internetových stránek

     www.gbc-pcssou.cz

     • Elektronická adresa podatelny

     Oficiální email školy: skola@gbc-pcssou.cz

     • Datová schránka

     ID datové schránky: vxg9bzp

     Platby lze poukázat

     • číslo účtu: 7536420267/0100, VS je přidělován pro příslušný školní rok vždy 1.9.

     • Drobné platby je možné zaplatit v ekonomickém oddělení popř. v sekretariátu školy (poplatek za kartu ISIC atd.).

     IČO

     25100289

     Plátce daně z přidané hodnoty

     Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

 • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

 • Sleduj učiliště na sociálních sítích