• ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY  2022/2023
      


     TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK:


     Jarní zkušební období  
      

     Písemná zkouška: 1. 6. 2023     Třídy: 3.KL  - Kadeřník/ce                       69-51-H/01
                                                                   3. ML - Vlásenkář a maskér          82-51- H/05
                                                                   3. CL -  Cukrář/ka                         29-54-H/01
                                                                                 Potravinářská výroba       29-51-E/01
                                                                    3.TL -   Truhlář/ka                        33-56-H/01

      Praktická zkouška: 5.6.- 12.6.
      3. KL - Kadeřník/ce                               8. 6. - 9. 6. 2023 - Učňovské kadeřnictví v Milánské
      3. ML -Vlásenkář a maskér                   5. 6. - 12. 6. 2023 - Maskérská dílna v Milánské
      3. CL - Cukrář/ka                                   6. 6. - 12. 6. 2023 - pracoviště smluvních firem
                  Potravinářská výroba                 6. 6. - 12. 6. 2023 - pracoviště smluvních firem
      3.TL -  Truhlář/ka                                  5. 6. - 7. 6.  2023  - školní truhlářská dílna

      

      

     Ústní zkouška: 19.6.- 20.6.2023

     3. KL - Kadeřník/ce                               19. 6. 2023
     3. CL - Cukrář/ka                                   19. 6. 2023
                  Potravinářská výroba                

      3.TL - Truhlář/ka                                   20. 6. 2023
      3. ML - Vlásenkář a maskér                  20. 6. 2023
      

      

                                                         Podzimní zkušební období

     Podrobný časový rozvrh stanoví ředitelka nejpozději do 15. srpna 2023.


     Písemná část ZZ: 4. 9. 2023  
     Praktická zkouška: 5. 9. – 8.9. 2023     
     Ústní zkoušky: 18. 9. 2023 

        


   • KRITÉRIA A PRAVIDLA HODNOCENÍ ZZ


     Písemná zkouška  - kritéria a pravidla hodnocení

    Ke každému tématu jsou stanovena podrobná kritéria a pravidla hodnocení založená na systému bodového hodnocení a převodu bodů na klasifikaci. Při klasifikaci je nutné dodržet stanovené rozsahy bodů. Žák bude klasifikován nedostatečně, pokud při řešení tématu písemné zkoušky nedosáhne 45 procent bodů v oborech vzdělání kategorie H a pokud nedosáhne 30 procent bodů v oborech vzdělání kategorie E.

     Praktická zkouška - kritéria a pravidla hodnocení

    Ke každému tématu jsou stanovena podrobná kritéria a pravidla hodnocení založená na systému bodového hodnocení a převodu bodů na klasifikaci. Při klasifikaci je nutné dodržet stanovené rozsahy bodů. Žák bude klasifikován nedostatečně, pokud při řešení tématu praktické zkoušky nedosáhne 50 procent bodů v oborech vzdělání kategorie H a pokud nedosáhne 40 procent bodů v oborech vzdělání kategorie E.

    Ústní zkouška – pravidla hodnocení

    Ústní zkouška obsahuje 25 vybraných témat a k nim přiřazených otázek ze světa práce. Hodnocení otázek ze světa práce ovlivňuje celkové hodnocení výkonu žáka maximálně v rozmezí jednoho klasifikačního stupně. Pokud však žák neuspěje v rámci odborné části tématu, je klasifikován stupněm „5 – nedostatečný“, i když otázku ze světa práce zodpoví správně.

 • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

 • Sleduj učiliště na sociálních sítích