• ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY  2023/2024
      


     TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK:     Bližší informace na internetových stránkách - https://zkouska.cermat.cz/
      

     Leden 2024

     Zveřejnění témat pro samostatné odborné práce (SOP
     – učitelé zadají tato témata žákům třetích ročníků SOU

     Březen 2024

     Zpřístupnění jednotných zadání pro řádný termín ZZ v červnu
     Vyhlášení soutěže SOP

     Květen 2024

     Odevzdání SOP – termín bude upřesněn  jednotlivými vedoucími SOP

     3. 6. 2024

     Písemná část ZZ

     5. 6. – 11 .6. 2024

     Praktická část ZZ

      

     5.6. – 7.6. 2024 - Truhlář, Cukrář, Kadeřník
     10.6. – 11.6. 2024 – Vlásenkář/Maskér

     18. 6. – 20.6. 2024

     Ústní část ZZ

      

     18.6. 2024 – Truhlář, Kadeřník
     19.6.2024 – Cukrář
     20.6. 2024 – Vlásenkář a maskér

     23. 6. – 25. 6. 2024

     Předání výučních listů  - termín bude upřesněn

     30. 6. 2024

     Uzávěrka soutěže SOP

     Srpen

     Zpřístupnění jednotných zadání pro termín ZZ v září

     Důležité termíny
     - uzavření klasifikace   -  28 .5 .2024
     - studijní volno před ZZ – 12 .6. – 17 .6. 2024
     - předání výučních listů  - 23. 6. – 25. 6. 2024  (termín bude upřesněn )

      

     Termíny opravných  a náhradních  ZZ - 2023/2024
      

     Srpen

     Zpřístupnění jednotných zadání pro termín ZZ v září

     Září

     Opravný a náhradní termín ZZ

     3. 9. 2024

     Písemná část ZZ

     4. 9. – 6. 9. 2024

     Praktická část ZZ

     9. 9. 2024

     Ústní část ZZ

     Od 10. 9. 2024

     Předání výučních listů

            


        


   • KRITÉRIA A PRAVIDLA HODNOCENÍ ZZ


     Písemná zkouška  - kritéria a pravidla hodnocení

    Ke každému tématu jsou stanovena podrobná kritéria a pravidla hodnocení založená na systému bodového hodnocení a převodu bodů na klasifikaci. Při klasifikaci je nutné dodržet stanovené rozsahy bodů. Žák bude klasifikován nedostatečně, pokud při řešení tématu písemné zkoušky nedosáhne 45 procent bodů v oborech vzdělání kategorie H a pokud nedosáhne 30 procent bodů v oborech vzdělání kategorie E.

     Praktická zkouška - kritéria a pravidla hodnocení

    Ke každému tématu jsou stanovena podrobná kritéria a pravidla hodnocení založená na systému bodového hodnocení a převodu bodů na klasifikaci. Při klasifikaci je nutné dodržet stanovené rozsahy bodů. Žák bude klasifikován nedostatečně, pokud při řešení tématu praktické zkoušky nedosáhne 50 procent bodů v oborech vzdělání kategorie H a pokud nedosáhne 40 procent bodů v oborech vzdělání kategorie E.

    Ústní zkouška – pravidla hodnocení

    Ústní zkouška obsahuje 25 vybraných témat a k nim přiřazených otázek ze světa práce. Hodnocení otázek ze světa práce ovlivňuje celkové hodnocení výkonu žáka maximálně v rozmezí jednoho klasifikačního stupně. Pokud však žák neuspěje v rámci odborné části tématu, je klasifikován stupněm „5 – nedostatečný“, i když otázku ze světa práce zodpoví správně.

 • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

 • Sleduj učiliště na sociálních sítích