• Podnikání


     • Název oboru

      Kód oboru

      Podnikání

      64-41-L/51

      Stupeň vzdělání

      střední vzdělání s maturitní zkouškou

      Délka studia

      2 roky

      Forma studia

      denní

      Cena 16 800 ,-- Kč/rok (aktuální ceník)

      Profil absolventa:

      Absolvent je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Má potřebné předpoklady k úspěšnému zvládnutí svých podnikatelských aktivit, zejména v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předchozím vzdělávání v konkrétním učebním oboru. Je schopen v praxi aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné elektronické komunikace, práva, psychologie. marketingu a managementu. V praxi  může nalézt uplatnění v ekonomicko-administrativních funkcích v malých až středních firmách na pozici zaměstnance i zaměstnavatele. Vzhledem k šíři všeobecného a odborného vzdělání je adaptabilní a schopen přizpůsobit se změnám na trhu práce, má základy k celoživotnímu vzdělávání, včetně případné rekvalifikace nebo vzdělávání pro další  i odlišné profese. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se může ucházet o přijetí k dalšímu vzdělávání na vyšších odborných, nebo vysokých  školách.

      Žák je připraven zejména pro pracovní zařazení jako:

      • osoba samostatně výdělečně činná (živnostník)
      • vedoucí provozovny, oddělení
      • účetní
      • pracovník investičního oddělení
      • operátor skladu
      • obchodní zástupce
      • manažer útvaru lidských zdrojů
      • manažer pojišťovny
      • samostatný administrativní pracovník
 • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

 • Sleduj učiliště na sociálních sítích