• Platforma pro distanční vzdělávání

    V rámci distanční výuky je školou podporována platforma ZOOM. ZOOM je aplikace zdarma, která je dostupná na všechna běžně dostupná zařízení (PC, smartphone, tablet) a umožňuje spojení s učiteli prostřednictvím videokonferencí přes internet. Aplikace vyžaduje stabilní internetové připojení. Jak získat aplikaci a jak s aplikaci fungovat naleznete v souboru Zoom - manual.pdf nebo na oficiální online nápovědě ZOOM (v angličtině) na https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-video-tutorials.

    Odkazy ke stažení aplikace:

    ZOOM Cloud Meetings – Windows x64

    ZOOM Cloud Meetings – x32

    ZOOM Cloud Meetings – Aplikace na Google Play

    ‎ZOOM Cloud Meetings on the App Store (apple.com)

    Škola na dobu distanční výuky transformovala klasické učebny na virtuální konferenční místnosti, tedy výuka probíhá dle stávajícího rozvrhu ve stávajících místnostech. Rozdíl je v tom, že žáci fyzicky do místnosti nechodí, ale připojují se vzdáleně právě prostřednictvím platformy ZOOM. Potřebné údaje naleznete po přihlášení v modulu nástěnka.


    Pravidla online konferencí

    • Žáci se řádně připojují a pracují v on-line hodině dle rozvrhu. Připojují se pod svým skutečným jménem (ne přezdívkou).

    • Žáci mají po celou dobu online konference zapnutou kameru. Bez zapnuté kamery bude považován žák za nepřítomného. V případě technických problémů je v zájmu žáka, aby tyto problémy co nejdříve odstranil. Technické závady potvrzuje zákonný zástupce nebo zletilý žák omluvenkou třídnímu učiteli.

    • Žáci respektují pokyny vyučujícího ohledně práce s počítačem – zapnutý/vypnutý mikrofon, připojení se a odpojení k výuce – a to dle pokynů vyučujícího.

    • Je nepřípustné, aby žák z jiné skupiny vstupoval do on-line výuky bez vyzvání vyučujícího.

    • Je nepřípustné zneužívat on-line připojení k urážlivému a nevhodnému chování. Takové chování může být řešeno a vyšetřováno příslušnými orgány (PČR a ČŠI)

     

    Požadavek, aby měl žák zapnutou kameru, je důsledkem legitimního stanovení prostředků zpracování osobních údajů žáků při distanční výuce v nastalé situaci, pro splnění úkolu ve veřejném zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), kterým je škola jako správce osobních údajů pověřena na základě zákona č. 561/2004 Sb.

    V případě technických problémů, které se opakují, se může žák obrátit na třídního učitele nebo vedení školy, zástupce ředitelky – Mgr. Branda (brand@gbc-pcssou.cz), kteří vzniklý problém budou řešit.

 • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

 • Sleduj učiliště na sociálních sítích