• PLANETA ZEMĚ 3000
     • PLANETA ZEMĚ 3000

     • MADAGASKAR

      Ve středu 20. dubna se žáci prvního ročníku gymnázia a některých tříd 2. ročníku učiliště vydali na výukový program projektu Planeta Země 3000.

      Díl, který jsme měli možnost vidět, se jmenoval Madagaskar-příběh pradávné Lemurie. Pojednával o dobrodružné cestě skrz na skrz tímto unikátním ostrovem za hledáním tajemného rituálu tamějších domorodých obyvatel Malgašů, zvaný Famadihana. Rituál spočívá v možnosti znovu se setkat se zemřelým, umožnit mu získat titul razana a stát se tak váženým předkem. Cestou se fotograf a cestovatel Adam Lelek setkával s mnohými kulturními a přírodními krásami Madagaskaru. Mohli jsme tak vidět zajímavé madagaskarské živočichy (např. endemické lemury kata, hroznýše madagaskarského, ploskorepa třásnitého a mnoho dalších místních živočichů), různé ekosystémy, vesnice i města a nahlédnout do života místních obyvatel. Celý projekt komentoval samotný tvůrce Adam Lelek. Film byl obohacen také krásnými fotografiemi z celé cesty. V průběhu celého pořadu jsme byli fascinováni tajuplnou a často velmi náročnou cestu (místy neproniknutelným) Madagaskarem. Po skončení samotné projekce proběhla diskuze s Adamem Lelkem.

      (Text: M. K. Mecerová a R. Petříková - žákyně 1.G + Mgr. Pavla Krásová, fotografie: planeta zeme 3000)

    • WORKSHOP: HURÁ CHYBA!
     • WORKSHOP: HURÁ CHYBA!

     • DOX - CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ

      Třída 1G navštívila vzdělávací program k psychologickému pojmu mindset.

      Vzdělávací program využívající metodiku Heroic Imagination Project profesora Philipa Zimbarda hledá odpověď na otázku, jakým způsobem je možné změnit nastavení lidské mysli, které jsme dosud měli z velké části za vrozené. Současná psychologie, která pojem mindset zavádí, sleduje jeho dva druhy, fixní a růstový. Rozdíl mezi oběma je fatální pro naši schopnost učit se. Lidé s fixním nastavením mysli nemají rádi výzvy, raději se spokojí s úkoly, na které stačí. V růstovém nastavení mysli naopak lidé výzvu chápou jako možnost se rozvíjet, proto jsou mnohem lépe schopni naplňovat svůj skutečný potenciál.

      Fixní nebo růstový princip myšlení ovlivňuje nejrůznější oblasti našeho života od logického uvažování, přes sociální dovednosti až po umělecké tvoření. Vzdělávací program tedy v první řadě seznamuje studenty s tím, že vůbec něco jako fixní a růstové myšlení existuje; prostřednictvím různých aktivit jim umožňuje objevit, v jakých oblastech mají nastavení mysli fixní a kde otevřené, staví před ně výzvy, ve kterých je třeba převzít zodpovědnost sám za sebe a utkat se s vlastní myslí. Na vlastní kůži si v programu studenti zakusí, že navzdory svým vrozeným dispozicím jsme schopni se během života měnit.

    • NAJDI KLÍČ KE SVÉMU POTENCIÁLU
     • NAJDI KLÍČ KE SVÉMU POTENCIÁLU

     • Ve spolupráci s Cevro institutem a v rámci předmětu Management a kariérního poradenství žáci nástavbového studia absolvovali program ,,Najděte klíč ke svému potenciálu“, který je měl přivést k zamyšlení nad svými silnými stránkami a k zjištění, v jaké týmové roli se cítí nejlépe. Všichni nemůžeme být šéfy a ani nechceme, každému vyhovuje něco jiného – někomu pravidelnost, řád a samostatná práce v teple kanceláře, jiný potřebuje pohyb na čerstvém vzduchu nebo pestrost podnětů v rámci většího kolektivu a třeba možnost po ránu si přispat. Oba však mohou být stejně efektivní a jejich práce přínosná, pokud dělají to, co je baví a naplňuje. A přesně tímto směrem se ubírala obsahová náplň semináře s lektorem Ing. Markem Pavlíkem, Ph.D., Během nabitých 90 minut se žáci dozvěděli, jak najít svoje silné stránky, jak o nich přemýšlet a jak je následně nejen na trhu práce využít. Žáci si také vyzkoušeli test na Týmové role, ve kterém poznali svůj potenciál a který mohou využít v týmové spolupráci.

    • DEN LATINY / LATINSKÁ OLYMPIÁDA 2022
     • DEN LATINY / LATINSKÁ OLYMPIÁDA 2022

     • Studenti latiny z našeho gymnázia se ve čtvrtek 28.4. zúčastnili Dne latiny, který pořádá Ústav řeckých a latinských studií Filozofické fakulty UK. Po pauze způsobené pandemií měli studenti opět možnost navštívit přednášky vysokoškolských přednášejících o tom, jak je antika stále přítomná v našem každodenním životě. Dozvěděli se dále informace o římském právu, zkáze Pompejí, Homérovi, Alexandrovi Velikém či významu snu v literatuře. Naši studenti také potkali další latináře a poznali, že latina otevírá dveře do různých příbuzných oborů (historie, právo, literatura, filozofie atd.).

       

      Vybírám z ohlasů našich studentů:

      „Den latiny se mi moc líbil a určitě bych šel znovu. Dozvěděl jsem se toho spoustu asi bych vypíchnul například to, že jsme jedna z mála zemí, co nemá muzeum zaměřené přímo na antiku.“ student 1.G

      „Určitě bych šel znovu rád. Líbilo se mi téma antiky, která mě neustále fascinuje. Byl jsem na úvodní přednášce a přednášce o zákonu 12 desek. Obě pro mě byly velkým přínosem. Přednášející byli sympatičtí a opravdu měli co říct. V jejich projevu byl zcela zjevný zájem o dané téma a celoživotní získávání nových poznatků. Překvapilo mě, že jsou státy, které ctí zákon 12 desek v jisté podobě dodnes.“ student 2.G

      „Nejvíc zajímavá přednáška mi přišla ta o Pompejích a celkové zkáze se sopkou Vesuv. Líbil se mi ten přístup přednášejícího a také jeho prezentace. Více jsem si uvědomila, že to bylo jen pouhé městečko, které v té době nebylo tak důležité. Přitom pro nás je to teď jedna z nejslavnějších tragédií.“ studentka 1.G

      „Moc se mi to líbilo, a to jsem měla předsudky, že to bude jen nudné povídání o gramatice.“ studentka 1.G

       

      Akce se moc vydařila a už se těšíme na další ročník.

      Markéta Stehlíková, latinářka

       

      Studenti našeho gymnázia se letos opět zúčastnili latinské olympiády Certamen Latinum. Do školního kola, které se konalo v únoru, se zapojili studenti latinského semináře. Účastníci si zkoušeli pouze s pomocí slovníku poradit s překladem z latiny do češtiny a odpovědět na otázky týkající se gramatiky i všeobecného přehledu o antice. Při řešení olympiády tak získali bližší informace o přátelství (amicitia) v Římě či si připomněli mýtus o Apollónovi a Dafné. Vítězové školního kola pak naši školu reprezentovali v zemském kola, kde poměřili své síly s žáky gymnázií z celých Čech. Bára Chloupková (3.G, kategorie B) i Magdalena Linková (1.G, kategorie A) obstály se ctí. Velmi si vážím úsilí, které věnovaly vypracování olympiády ve svém volném čase v průběhu března. Doufám, že jim jejich píle zůstane i v dalších (nejen) latinských výzvách.

       

      Markéta Stehlíková, latinářka

       

    • MATRIX TALENT 2022
     • MATRIX TALENT 2022

     • Dne 4.5.2022 proběhla v Pardubicích mezinárodní soutěž firmy Matrix pro studenty kadeřnických oborů MATRIX TALENT 2022. Přihlášeno bylo 80 soutěžících, ze kterých bylo vybráno 15 soutěžících v pánském a 15 soutěžících dámském oboru. Bylo nám potěšením, že v dámském oboru na téma balayage, byla vybraná i naše studentka 3. ročníku Tereza Cihelková. S našimi žáky 3. ročníku jsme jeli Terku podpořit a fandit ji. Z 15 soutěžících se umístila na nádherném 2. místě  a odnesla si  krásnou cenu 3 měsíční kurz akademie od firmy Matrix a produkty od téže firmy.

      Terko moc gratulujeme !!!!

  • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

  • Sleduj učiliště na sociálních sítích