• IMATRIKULAČNÍ PLES
     • IMATRIKULAČNÍ PLES

     • Vážení žáci, rodiče a kolegové,

      jménem naší školy Vás srdečně zveme na 3. imatrikulační ples, na němž oficiálně přivítáme žáky 1. ročníků gymnázia i učiliště.

      Kdy: 6. října

      Kde: Hotel Belvedere Prague

      Čas: 17:00 - 22:00 (Sál bude pro hosty otevřen již od 16:30.)

      Lístky jsou již k dispozici ve škole v ekonomickém oddělení za cenu 400,- Kč.

      Na plesu se můžete těšit na živou hudbu od tradiční kapely PartyLeaders

    • DĚTSKÝ DOMOV HORNÍ POČERNICE
     • DĚTSKÝ DOMOV HORNÍ POČERNICE

     • Naše studentky z prvního ročníku oboru kadeřník-ce se chopily štětců a hřebenů a před koncem školního roku navštívily dětský domov Horní Počernice. V duchu tvůrčího procesu vytvořily úžasné účesy, které podtrhly jedinečnost a krásu každého dítěte. Navíc se věnovaly malování na obličeje, aby na tvářích dětí vykouzlily široké úsměvy.

      Byl to den plný kreativity a radosti! Děkujeme dětskému domovu Horní Počernice za vřelé přijetí a možnost strávit s dětmi tento nádherný den. Společně jsme vytvořili nezapomenutelné vzpomínky a ukázali, jak moc může kadeřnické umění a malování na obličeje zpříjemnit dětem den.

    • FASCINUJÍCÍ SVĚT ŽAB
     • FASCINUJÍCÍ SVĚT ŽAB

     • Žáci 2.G navštívili výstavu "Fascinující svět žab“ konanou v areálu Stanice přírodovědců Praha.  Na komentované výstavě jim lektor pověděl mnoho informací o stavbě těla, vývoji a ekologii žab. Poté jim představil mnoho druhů exotických žab chovaných v lidské péči včetně raritních druhů i jejich vývojových stádií, prohlédli si několik desítek biotopových výstavních nádrží a seznámili se s rostlinami vhodnými do terária pro chov žab. Podívali se na  nejjedovatější žábu světa – pralesničku dvoubarvou a mnoho dalších pestrobarevných zástupců rodu pralesnička, dozvěděli se zajímavost, že nejfotografovanější (a často titulovaná nejkrásnější) žába světa - listovnice červenooká během dne spí složená do nenápadné formy listu a pokud ji chce někdo zachytit v celé její kráse, musí ji probudit a fotí pak vystresovanou žabku. Z výstavy jsme se pak přesunuli do skleníku, který s námi prošel jiný lektor a představil nám mnoho druhů rostlin z různých ekosystémů. Žáci si zde zopakovali znalosti o masožravých rostlinách (rosnatky, láčkovky), sukulentních rostlinách (kaktusy), tropických rostlinách (banánovník, bromélie,…) a pokochali se pohledem na kvetoucí krásky jako je strelicie královská, dietes grandiflora. Součástí skleníků bylo i mnoho akváriií a terárií, ve kterých (někdy i mimo ně) jsme si prohlédli mnoho interesantních zástupců ryb (např.: piraňa rostlinožravá, stříkoun lapavý), obojživelníků (čolci), plazů (felzuma, krokodýl, kajmanka dravá, varan Kumingův, užovka červená  a královská a mnoho dalších), úspěch sklidily také malé opičky – kosmani zakrslí, kteří čile pobíhali a poskakovali a nechtěli chvilku zapózovat na fotografii.  Milovnice pokojových rostlinek si na závěr zakoupily mnoho krásných květin, kterými doma potěšily nejen sebe, ale dozajista i zbytek rodiny (někdo si domů donesl i domácí štěstí 😊).

    • TOULCŮV DVŮR - BRÁNA RECYKLACE
     • TOULCŮV DVŮR - BRÁNA RECYKLACE

     • Studenti ze semináře z ekologie navázali na předchozí úklid a vydali se navštívit na Toulcův dvůr výstavu Brána recyklace. Ta byla bohužel ale ukončena o den dříve (než měla být), ale potřebné informace načerpali studenti z informačních tabulí nejen o samotné výstavě, ale i o délce rozkladu výrobků z různých materiálů v přírodě, o recyklaci a o ekotypech na zmírnění změn klimatu. Na toto téma pak každý žák ještě vypracoval referát zaměřený na recyklaci a možnosti  využití nejrůznějších materiálů vzniklých recyklací různých surovin.

    • SEMINÁŘ MŮŽEŠ PODNIKAT
     • SEMINÁŘ MŮŽEŠ PODNIKAT

     • Do naší školy dnes zavítali dva milí hosté v rámci vzdělávacího programu Můžeš podnikat, který má za cíl propojovat školy s podnikateli. Učitelé semináře vzdělávacího programu začleňují do výuky, podnikatelé obvykle vypráví svůj příběh a inspirují tak studenty k podnikavosti. Zúčastnění podnikatelé jsou dobrovolníky programu z celého Česka.

      Prvním řečníkem byla paní Michaela Karásková, majitelka společnosti KNO Česko. Zabývá se osobnostním rozvojem, firemní kulturou, neuroleadershipem a vzděláváním. Michaela Karásková říká, že úspěch je ve vytrvalosti, pokoře, otevřené mysli a odvaze.

      Druhým řečníkem byl pan Tomáš Kašpar ze společnosti Key Consulting Estate. Pan Kašpar je zakladatelem moderního nájemního bydlení a říká, že víra, pokora a slušnost jsou základem podnikání, a také že, když se chce, tak jde skoro všechno.

      Seminář v délce 1,5 hodiny jsme si všichni užili a inspirováni osobními náhledy řečníků na svět podnikání jsme se rozloučili. Užitečnost semináře vnímám i v mezigeneračním sdílení a v podpoře myšlenky, že plnit si své sny má smysl.                                                                                                       

       Ing. Lucie Kramperová

    • AKCE UKLIĎMĚ ČESKO
     • AKCE UKLIĎMĚ ČESKO

     • Studenti gymnázia se v rámci semináře z ekologie připojili k celorepublikové akci Ukliďme Česko a vydali se (po řádném proškolení o bezpečnosti práce) vyzbrojeni rukavicemi a velkými pytli sbírat odpadky v okolí školy a v přilehlých parcích. Jako každý rok, byli překvapeni, kolik toho našli a vše řádně vytřídili. Uvědomili si při tom, jak velké množství odpadků se nachází v oázách přírody ve městě a ještě navíc v blízkosti škol, školek a dětských hřišť. Při tom největší množství nalezených odpadků pocházelo od kuřáků a uživatelů alkoholu! Všem zúčastněným ještě jednou děkujeme, že dělají naše životní prostředí krásnější!

    • SPOLUPRÁCE ŠKOL
     • SPOLUPRÁCE ŠKOL

     • V tomto školním roce se na našem učilišti zrodil nový projekt „Spolupráce škol“.

      Vybraní žáci 1. a 2. ročníku oboru vlásenkář-maskér pod vedením mistrové OV a učitelky Ivony Stankové navázali spolupráci se studenty 1. ročníku VOŠHerecké a jejich kantory. Společně navrhli a vytvořili kostýmy, účesy a líčení pro klauzurní zkoušky (dialogy z her Williama Shakespearea – Hamlet, Richard III., Zimní pohádka a Sen noci svatojánské).

      Na zkouškách natrénovali správné postupy účesů, líčení a rychlé převleky z role do role. Všichni pracovali jako jeden team a přineslo jim to spoustu neocenitelných zkušeností.

      V dalších letech budou naše školy pokračovat ve spolupráci. Už teď se na to moc těšíme.

       

      VOŠH, Hadovitá 1023, 141 00 PRAHA 4

      Vosherecka.cz

    • OBHAJOBY MATURITNÍCH PRACÍ
     • OBHAJOBY MATURITNÍCH PRACÍ

     • Obhajoby maturitních prací jsou úspěšně za námi. Studenti měli za úkol představit své maturitní práce v oblasti výtvarného umění. Během 15 minutových prezentací nám přiblížili nejen svá výtvarná témata, ale také formy zpracování, jako jsou obrazy, plastiky, fotografie a mnoho dalšího. 

    • PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY
     • PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY

     • Praktické zkoušky maturitního ročníku našeho nástavbového studijního programu - vlasová kosmetika, jsou úspěšně za námi! Studenti vytvořili modely postav inspirované filmy jako Harry Potter, Pipi Dlouhá Punčocha, Pelíšky a Peaky Blinders. Gratulujeme všem absolventům! 

    • NÁVŠTĚVA AUGUSTINIÁNSKÉHO KLÁŠTERA A KARLOVA MOSTU
     • NÁVŠTĚVA AUGUSTINIÁNSKÉHO KLÁŠTERA A KARLOVA MOSTU

     • Dne 11. 5. 2023 navštívili studenti 3. G spolu se svým dějepisářem PhDr. Jaroslavem Palasem augustiniánský klášter u sv. Tomáše na Malé Straně. V tomto klášteře se běžně žádné exkurze nekonají, jde o funkční klášter s místní mniškou komunitou. Díky benevolenci místního převora, bratra augustiniána Juana Provecho, s nímž se osobně dobře znám, jsme měli možnost navštívit místa, která běžně přístupná nejsou, např. tzv. Rajský dvůr, Kapitulní síň, Křížovou chodbu (ambit), klášterní kapli a samozřejmě kostel sv. Tomáše. Myslím, že studenti nasáli trochu klášterní atmosféry, a když jsme se o několik desítek metrů dál opět vynořili v „centru velkoměsta“, tak kontrast náhlého turistického a dopravního ruchu byl najednou velmi nepříjemný. Kdo by věřil, že za stěnou mohou být tak oddělené světy

      Hned na to jsme se přesunuli na nedaleký Karlův most, kde jsme se snažili si v ještě celkem zvládnutelných dopoledních „davech“, nebo spíše hloučcích turistů utrhnout trochu toho místa u každé sochy. Studenti si sochy předem rozdělili, a celkem fundovaně pohovořili, vzhledem k tomu, že ve 3. G není mnoho studentů, a ještě ne všichni se exkurze účastnili,   mohl každý zpracovat dvě sochy. Zároveň se studenti u soch pustili i do rozboru barokních prvků, které jsme se učili. Takže jsme se dozvěděli mnohé o autorech, kopiích, legendách, apod.  Slunce hřálo, a myslím, že jednou vidět je lepší než stokrát slyšet ve třídě. Doufám, že jsme tímto závěrečným shrnutím učinili pro téma baroko dost, a studenti využijí své nabyté znalosti z interiéru i exteriéru v hodinách dějin umění u kolegy Papouška.   

      PhDr. Jaroslav Palas              

    • EXKURZE ZA PARDUBICKÝM PERNÍKEM
     • EXKURZE ZA PARDUBICKÝM PERNÍKEM

     • Dne 25.4 jsme se vypravili na nezapomenutelnou exkurzi do soukromé firmy s více než stoletou tradicí výroby perníku v Pardubicích. Vydali jsme se vlakem směr Pardubice hlavní nádraží, kde nás majitel firmy osobně přivítal ve své cukrárně a představil nám rodinnou tradici pečení pardubického perníku, která se u nich dědí po několik generací.

      Během prohlídky jsme měli možnost vidět staré, dnes již vzácné formy, a slyšet o rodinných recepturách, perníkovém koření a kvalitním těstě na perníky. Pan majitel nám také ukázal, jak si získal popularitu perníkových výrobků po celém světě.

      Na závěr jsme se dokonce sami mohli pokusit o malování cukrovou barevnou polevou na srdíčka a jako suvenýr si je odvézt domů. Celá exkurze se povedla a v pořádku jsme se vrátili zpět do Prahy.

      Těšíme se na další podobné zážitky a zároveň děkujeme našim organizátorům za perfektní přípravu.

    • USPĚLI JSME V ANTROPOLOGICKÉ SOUTĚŽI!
     • USPĚLI JSME V ANTROPOLOGICKÉ SOUTĚŽI!

     • Tři naše studentky, Johana Kozáková, Barbora Vajsová a Ella Kulifajová dosáhly v dubnu pěkného úspěchu v soutěži, kterou pořádá katedra kulturní a sociální antropologie na filozofické fakultě Univerzity Pardubice. Účast v této soutěži byla konzultována v rámci hodin politologie ve třetím ročníku. Dle všeho jde o soutěž, která je velmi populární, a může se pochlubit velkým množstvím účastníků. O to je tento úspěch cennější.

       

      Ella Kulifajová (3. G) obsadila 2. místo v kategorii vizuální tvorba

      Johana Kozáková (3. G) obsadila 2. místo v kategorii esej

      Barbora Vajsová (3. G) obsadila 3. místo v kategorii esej        

       

      Jde o další krásný případ pracovitosti a univerzálnosti našich studentek a studentů. Těmto třem madailistkám bude odměnou nejen diplom a věcné ceny, ale u druhých míst i nabídka jisté možnosti bodového zvýhodnění v rámci přijímacího řízení, pokud by se v budoucnu děvčata na tuto univerzitu hlásila.

       

      GRATULUJEME  A  DĚKUJEME  ZA  VYNIKAJÍCÍ  REPREZENTACI  ŠKOLY.

                   

                                                                                           PhDr. Jaroslav Palas

    • BARBER ŠKOLENÍ
     • BARBER ŠKOLENÍ

     • S radostí Vám přinášíme další novinky z naší školy. Studenti z prvního a třetího ročníku oboru kadeřník/-ce se nedávno zúčastnili školení v barber school. Kurz zahrnoval teoretickou a praktickou část, včetně modeláže na živých modelech s nejmodernějšími nástroji. Tato příležitost jim umožnila rozšířit své vědomosti a získat nové techniky, které mohou v budoucnu využít při své práci v kadeřnickém salonu.

    • KRAJSKÉ KOLO CELOSTÁTNÍ DĚJEPISNÉ SOUTĚŽE
     • KRAJSKÉ KOLO CELOSTÁTNÍ DĚJEPISNÉ SOUTĚŽE

     • Dne 5. 4. 2023 jsme se opět po roce účastnili krajského kola slavné celostátní dějepisné soutěže, kterou tradičně organizuje chebské gymnázium. Ve studentské sestavě: Mikuláš Valerián Romancov, Mikuláš Smolík, Adam Ševčík a učitel PhDr. Jaroslav Palas (coby nehrající kapitán) jsme obsadili po lítém boji 8. místo, což je po loňském pátém místě opět velmi pěkný výsledek. Být na osmém místě v Praze z několika desítek pražských gymnázií je skvělé.

       Tento úspěch je o to cennější, uvědomíme-li si, že na větších gymnáziích je tým vybírán i z několika set studentů. My umíme tuto skvělou partičku najít i mezi pouhými 75 studenty našeho gymnázia. Snad bude tento výsledek inspirací i pro další generace našich studentů.

      Dějepisu zdar, a našim chlapcům 3x hurá    

                                                                                         PhDr. Jaroslav Palas

    • TŘÍDNÍ SCHŮZKY
     • TŘÍDNÍ SCHŮZKY

     • Vážení studenti a rodiče,

      rádi bychom Vás pozvali na naše nadcházející třídní schůzky, kde se budeme zabývat aktuálním průběhem studia a plány na další období.

      Třídní schůzky pro gymnázium se budou konat ve čtvrtek 20. dubna od 17:00 a pro učiliště a nástavbu o týden později, tj. ve čtvrtek 27. dubna také od 17:00.

      Těšíme se na Vás!

    • ABSOLVENTSKÝ PLES
     • ABSOLVENTSKÝ PLES

     • Dovolte nám Vás pozvat na poslední ples v tomto školním roce, a to na ples absolventský, který se koná 14. dubna 2023 od 18:00 v hotelu Belvedere na adrese Milady Horákové 19.

      Tento večer bude plný emocí a vzpomínek, kdy společně "oslavíme" finální cestu našich budoucích absolventů. Přijďte se společně s námi pobavit, užít si skvělou atmosféru a tančit až do pozdních večerních hodin.

      Otevření sálu bude již od 17:30. Těšíme se na Vás!

    • AUTORSKÉ ČTENÍ MLADÝCH BÁSNÍŘEK A BÁSNÍKŮ
     • AUTORSKÉ ČTENÍ MLADÝCH BÁSNÍŘEK A BÁSNÍKŮ

     •  

      Dne 3. března proběhlo v rámci výuky autorské čtení kvarteta mladých básníků a básnířek. Své básně žakům nástavbového studia  postupně přečetli držitelé ceny Jiřího Ortena Vojtěch Vacek a Alžběta Stančáková, studentka DAMU Anna Řehůřková a básnický experimentátor a literární vědec Jakub Vaněk. V následující hodině proběhla debata žactva s básnířkami a básníky, kde se plénum ptalo na jejich básnické začátky, jak autorky a autoři tvořili na střední škole a kde nachází pro svou tvorbu inspiraci. Literáti a literátky studentům představili, jaké akce a místa se dají v případě zájmu o soudobou literární tvorbu navštěvovat, kde se dají první básnické pokusy publikovat a jaké básníky a básnířky by doporučili číst lidem, kteří se chtějí seznámit s poezií. Na autorské čtení byl v rámci výuky navázán seminář formou básnického workshopu, kde si žáci mohli vyzkoušet různé formy básnické tvorby.


                                                                        Mgr. Vilém Kubáč

    • VÝROBA ORIGINÁLNÍCH PLÁTĚNÝCH TAŠEK
     • VÝROBA ORIGINÁLNÍCH PLÁTĚNÝCH TAŠEK

     • Studenti gymnázia se v rámci semináře z ekologie zaměřili na výrobu plátěných tašek jako alternativy k igelitovým taškám. Cílem této aktivity bylo motivovat lidi k používání plátěných tašek a přispět tak malými krůčky ke zlepšování stavu životního prostředí naší planety. 

      Naše škola se rozhodla propojit tuto činnost s charitativním velikonočním bazarem, kde budou vyrovené plátěné tašky prodávány. Pokud i Vy chcete podpořit tuto skvělou iniciativu, navštivte náš velikonoční bazar a pořiďte si vlastní originální kousek!

    • MODERNÍ CHEMIE
     • MODERNÍ CHEMIE

     • Dne 20.3. a 28.3.2023 se většina tříd gymnázia i SOU zúčastnila hodin moderní chemie, které byly vedeny lektorkami z VŠCHT. První téma se zaměřilo na chemii a životní prostředí, přičemž byla věnována pozornost vodě, což bylo aktuální s ohledem na nadcházející Světový den vody (22.3.). Žáci se naučili o molekule vody a vodíkových můstcích a diskutovali o zdrojích a úpravě pitné vody. Dále se věnovali tématům, jako je čištění odpadní vody, eutrofizace vod, úprava pH vody a použití ionexů a acidobazických indikátorů.

      Druhá část hodin se zaměřila na úvod do chemie, kde bylo provedeno mnoho atraktivních pokusů s tekutým dusíkem a suchým ledem. Žáci se naučili o vlastnostech a použití tekutého dusíku a pozorovali různé chemické reakce, např. redoxní a acidobazické. Lektorky také připomněly pravidla bezpečné manipulace s žíravinami a různými typy hasících přístrojů.

      Žáci byli nadšeni z hodin moderní chemie a soutěžili o drobné ceny za správné odpovědi na kladené otázky. Těšíme se na návštěvu lektorek z VŠCHT i příští rok.

    • VELIKONOČNÍ ÚČESY
     • VELIKONOČNÍ ÚČESY

     • Naši studenti prvního ročníku oboru kadeřník/-ce předvedli své nadání a kreativitu v tvorbě velikonočních účesů, které jsou opravdovým uměleckým dílem. 

 • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

 • Sleduj učiliště na sociálních sítích