• zatím žádné údaje
   • STANOVY

   • 04.11.2022 10:49
   • Stanovy Studentského parlamentu GBČ a PČSSOU
   •  

    1. Úvod

    1. Studentský parlament bratří Čapků (dále jen Parlament) je samosprávný nezávislý orgán studentů Gymnázia bratří Čapků a Prvního českého soukromého středního odborného učiliště (dále jen GbČ a PČSSOU) adresou Trhanovské nám. 8/129. 102 00 Praha 10-Hostivař, v souladu
     se zákonem č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, výším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
    2. Předseda je stanoven vedením školy.
    3. Studenti školy jsou do Parlamentu vybíráni stanoveným předsedou.
    4. Na Parlament má možnost se obracet každý, včetně žáků, pedagogů či vedení. Mohou se k Parlamentu obracet se svými nápady, žádostmi, stížnostmi, problémy či případnými nedostatky, atd.
    5. Člen parlamentu jedná na schůzkách v souladu se školním řádem. Člen sám si je za své jednání sám zodpovědný.
    6. Členové

    a) Mandát člena je platný od jeho vybrání

    b) Členové jsou vybíráni na začátku roku

    c) K zaniknutí mandátu člena dochází

                 a při ukončení školního roku (jsou voleni noví zástupci)

                 b při porušení řádu parlamentu a neplnění docházky

                 c na stížnost parlamentu či rukou samotného předsedy

    1. Člen Parlamentu má informovat a předávat informace do svých třít, případně dalších. Pravidelně se účastnit zasedání. Přispívat svými nápady. Zapojovat se.
    2. Při aktivní neúčasti má předseda právo zvolit jiného člena.
    3.  Členská práva se vztahují k hlasovaní, kde má každý (včetně předsedy) rovný hlas. Dále může předkládat návrhy k usnesení.
    4. V případě nemožné účasti má po domluvě s předsedou žák právo na schůzi přizvat svého zástupce ze třídy

    2. Cíle Parlamentu:

    a. zpříjemnění školních dní

    b. organizovat či realizovat různé školní akce

    c. informovat studenty

    d. jedna s učiteli a vedením školy – vzájemná domluva

    3. Zasedání

    (1) Zasedání svolává předseda

    (2) Zasedání se konají vždy na začátku měsíce před pedagogickou radou

    (3) Zasedání se mohou konat individuálně dle potřeby

    (4) Rozhoduje se formou usnesení či hlasování

    (5) Při hlasování musí souhlasit nadpolovina přítomných

     

    4. Závěr

    (1) Stanovy nabývají platnosti dnem schválení.     

    V Praze dne 5.10.2021

     

     

                                                                             Kristýna Seinerová

                                                                                       předsedkyně

     

   • Zpět na seznam článků
 • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

 • Sleduj učiliště na sociálních sítích