• Gymnázium


     • Název oboru

      Kód oboru

      Gymnázium

      79-41-K/41

      Stupeň vzdělání

      střední vzdělání s maturitní zkouškou

      Délka studia

      4 roky

      Forma studia

      Cena oboru

      denní

      36 000,-- Kč/rok (aktuální ceník)


      Profil absolventa gymnázia

      Absolvent gymnázia získá úplné střední všeobecné vzdělání v gymnaziálním čtyřletém studijním programu 79-41-K/41, mezi jehož specifika patří rozšířená a netradiční koncepce výuky společenskovědních předmětů - psychologie, sociologie, kulturní antropologie, ekonomie, politologie, práva a filozofie, které nejsou vyučovány v rámci základů společenských věd, ale jako samostatné předměty. Samostatná výuka moderních dějin mu umožní poznání soudobých moderních dějin, které jsou klíčové pro pochopení mezinárodně politické situace.

      Témata české a světové literatury jsou realizována prostřednictvím metody STORYLINE a jsou řazena tak, aby žák získal přehled a lépe pochopil společensko-historické souvislosti a dokázal se v nich orientovat. Této koncepci odpovídá i způsob výuky dějin umění a kultury metodou založenou na prezentaci dějin umění vyprávěných příběhem 20. století, která je efektivnější než tradiční metody výuky. Interpretace starého umění skrze nové, je pro studenta dnešní generace, žijícího ve složitém multimediálním světě, lépe pochopitelná.
      Rozmanitá nabídka povinně volitelných předmětů umožňuje, aby se žák mohl zaměřit na obor studia, kterému se chce v budoucnosti věnovat. 

 • Sleduj gymnázium na sociálních sítích

 • Sleduj učiliště na sociálních sítích